Kommune vil fjerne protestskilte mod feriepark fjernet: - Det begrænser vores ytringsfrihed

Flere borgere skal fjerne deres protestskilte, mener kommunen. De strider mod Naturbeskyttelsesloven.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Turister? Ja tak. Feriefabrikker? Nej tak.

Sådan er ordlyden på masser af skilte, der er opsat på Møn. Skiltene er et bevis på den modstand, der er mod projektet ved Hjelm Bugt, hvor firmaet Cliffs of Denmark vil bygge 200 ferieboliger i et naturområde.

Flere af skiltene skal dog pilles ned, mener Vordingborg Kommune, da de er i strid med Naturbeskyttelseslovens paragraf 21 om opsætning af skilte i det såkaldte ”åbne land”.

Det skriver DR. 

quote Det ville klæde dem at reflektere over, hvorfor vi er så mange modstandere

Benjamin Berner Christensen, landmand

Derfor har 13 borgere fået brev fra kommunen. Her står der, at skiltene skal pilles ned, ellers vil kommunen gøre det på borgernes egen regning.

- Jeg grinte lidt, da jeg læste det. Jeg føler, at kommunen går efter manden i stedet for bolden. Det ville klæde dem at reflektere over, hvorfor vi er så mange modstandere, siger Benjamin Berner Christensen til TV2 ØST. Han er landmand og er én af dem, der har fået brev fra kommunen.

Benjamin Berner Christensen er modstander af ferieparken, og mener ikke, at den vil gavne Møn. Det er der faktisk flere end 2800 mennesker, der er enige i. De har nemlig alle skrevet under mod projektet.

- Vi har sat skilte op for at vise, at vi ikke er tilhængere af projektet. Vi bor og lever midt i området, hvor vi vil blive naboer til parken. Vi er mange Mønboere, der ikke synes, det er en god idé, siger han.

Benjamin Berner Christensen er én af de 13 borgere, der har fået et brev fra kommunen med et krav om, at han skal pille et skilt ned.
Benjamin Berner Christensen er én af de 13 borgere, der har fået et brev fra kommunen med et krav om, at han skal pille et skilt ned. Foto: TV2 ØST

Brud på ytringsfriheden

Det er ikke kun Benjamin Berner Christensen, der er utilfreds med kommunens beslutning. Det er gruppen Hjelm Bugts Venner også. De har blandt andet stået for at udlevere de mange skilte. Derfor er de ikke glade for, hvis de nu skal pilles ned.

- Jeg synes, det er vigtigt at holde sig for øje, at folk ikke har sat de her plakater op for at gøre noget, der er imod loven. Vi har sat dem op, fordi der er en konkret sag, vi er utilfredse med, hvor vi ikke synes, at kommunen har lyttet til os, men bare tromler hen over os, siger Jesper Karup, der er formand for Hjelm Bugts Venner.

Læs også
Beboere siger nej tak til stor feriepark på Møn: - Omfanget gør, at vores frihed er truet
Læs også
Beboere siger nej tak til stor feriepark på Møn: - Omfanget gør, at vores frihed er truet

Generelt føler gruppen ikke, at kommunen lytter, og derfor ser de brevet fra kommunen som et brud på retten til at ytre sig.

- Det, at folk hænger plakater op, er et opråb. Det er en måde at prøve at få opmærksomhed og sige, at der er noget, der er galt. Når kommunen siger, at det må vi ikke, og vi skal pille dem ned, så er det en form for begrænsning af vores ytringsfrihed, siger Jesper Karup.

Det er skilte som dette, flere borgere har sat op i området omkring Hjelm Bugt i protest mod planerne om byggeri af feriehuse.
Det er skilte som dette, flere borgere har sat op i området omkring Hjelm Bugt i protest mod planerne om byggeri af feriehuse. Foto: TV2 ØST

Ifølge paragraf 21 i Naturbeskyttelsesloven må man ikke hænge reklame eller propaganda op i det åbne land. Den lovgivning har foreningen dog ikke været opmærksom på.

- Det er vigtigt at sige, at det er ikke os som forening, der sætter dem op. Det er folk selv, der kommer og henter plakaten og sætter dem op i deres egen have. Jeg havde ikke skænket det en tanke, at man kunne bruge den her paragraf. Det må jeg være ærlig at sige. Det er først noget, der er gået op for mig senere, siger Jesper Karup, der hverken vil opfordre medlemmerne til at lade plakaterne hænge eller tage dem ned.

- Vores budskab er, at man skal tænke lidt over, hvor nidkært, man skal overholde sådan en lovgivning. Vi har sendt et brev til Miljø- og Planudvalget og spurgt, om der var en idé i at tage det tilbage. Det opfordrer vi dem til. Hvis der er nogle skilte, der er til fare for trafikken, så skal de selvfølgelig fjernes.

Professor: Kommunen gør intet forkert

Lovgivningen er dog helt entydig, hvis man spørger professor i forfatningsret på Syddansk Universitet, Frederik Waage. Vordingborg Kommune gør ikke noget forkert ved at sige, at borgerne skal tage skiltene ned.

- Det er en rimelig klar bestemmelse i paragraf 21. Der er en række undtagelser, for eksempel cirkusplakater, men udgangspunktet er, at det kan man ikke. Man må ikke sætte plakater op i den frie natur. Man kan jo bare kigge ud i den frie natur. Der er ikke mange plakater. Det bliver håndhævet ret hårdt, siger Frederik Waage.

quote Ytringsfriheden er ikke ubegrænset

Frederik Waage, professor i forvaltningsret, SDU

Professoren kan godt forstå, at borgerne kan føle det som en begrænsning af ytringsfriheden, men Vordingborg Kommunes handlinger, er altså ikke noget, man ikke må.

- Ytringsfriheden er ikke ubegrænset. Man må ikke råbe brand i et teater, du må ikke sætte kæmpestore billboards op. Så har man i Danmark valgt at sige, at selv små skilte i naturen skæmmer. Det handler om hensyn til naturen og hensynet til miljøet. Man skal kunne være ude i naturen uden at blive konfronteret med grimme skilte, siger Frederik Waage.

Kommune bryder selvsamme lov

Vordingborg Kommune har før haft kig på netop Naturbeskyttelsesloven paragraf 21.

I maj i år blev kommunen politianmeldt for et 20 meter højt reklametårn tæt på motorvejen i Vordingborg. Her havde Vejdirektoratet i 2020 erklæret tårnet for ulovligt, da tårnet efter vurderingen står i ”det åbne land”. Derfor skulle kommunen enten have fjernet eller tildækket reklamepylonen inden 1. april i år. 

Læs også
Kommune politianmeldt i sag om 20 meter høj reklametårn
Læs også
Kommune politianmeldt i sag om 20 meter høj reklametårn

Det blev ikke gjort, og derfor er kommunen nu politianmeldt.

Ifølge Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S), kan man dog ikke sammenligne de to sager. Den høje reklamesøjle står ikke i et åbent landskab, mener politikeren.

- Vi er uenige om, hvorvidt det er den lovgivning, der gælder. Vi mener, at vi har et erhvervsområde i udvikling. Der er skudt erhvervsvirksomheder op, og dermed er den her reklamepylon i fuld overensstemmelse med lovgivningen for skiltning af erhvervsområder og har ikke noget med skiltningen i åbne områder at gøre. Man kan ikke sammenligne de to sager. På Møn er der ingen tvivl om, at skiltene står i det åbne land, siger Mikael Smed (S).

Baggrunden for, at borgerne på Møn har fået brev om ”partshøring og varselpåbud”, er, at kommunen har modtaget flere anmeldelser siden foråret angående de mange skilte.

- Sagen har slet ikke været politisk behandlet, og det bliver lignende typer sager heller ikke i Vordingborg Kommune. Der er kommet nogle anmeldelser fra nogle borgere, der føler, at skiltene er gået over gevind. Der har Vordingborg Kommune myndigheden på området, og der har vi besigtiget og lavet billeddokumentation af det. Derefter har en anden forvaltning vurderet, at det er ulovligt, og derfor har 13 borgere fået et brev, siger Mikael Smed og fortsætter:

- Sagerne ligger i forvaltningen til behandling, og nu er der sendt påbud ind, og dem har borgerne lejlighed til at svare på, og så vil forvaltningen så vurdere, hvad der skal ske derfra, siger han.

Vordingborg Kommune har sendt breve ud til 13 borgere, hvor de kræver, at de piller skilte ned, som de har sat op i protest mod planerne om byggeri af feriehuse.
Vordingborg Kommune har sendt breve ud til 13 borgere, hvor de kræver, at de piller skilte ned, som de har sat op i protest mod planerne om byggeri af feriehuse. Foto: Rikke Stokholm i samarbejde med erhvervspraktikanter - TV2 ØST

Professor: - Det giver dem et forklaringsproblem

Selvom kommunen altså har lovgivningen på deres side i forbindelse med skiltene på Møn, så gør det ikke sagen lettere for kommunen, at de ikke har overholdt selvsamme lov. Det mener Frederik Waage.

- Det er opsigtsvækkende i den her sammenhæng, at kommunen kan skydes i skoene, at de har dobbelte standarder. Det er fuldstændig de samme regler, der gælder for kommunen, som der gælder for borgerne. De bør rette sig efter loven. Ellers bør kommunen komme med nogle rigtige gode grunde til, at de mener pylonen er lovlig, og klagenævnet tager fejl, siger professoren.

På trods af uenigheden om den høje reklame, så skal kommunen dog stadig håndhæve loven, understreger Frederik Waage.

- Det giver dem et forklaringsproblem i forhold til håndhævelsen af reglerne over for borgerne, når de så nidkært håndhæver reglerne, men samtidig selv gør noget andet. Spørgsmålet om lovligheden af pylonen bør de nok få en afklaring på. Men de skal håndhæve loven, og jeg kan ikke kritisere deres opførsel over for borgerne.

Om Benjamin Berner Christensen vil fjerne skiltene, har han ikke taget stilling til endnu. Men han agter at følge loven.

- Jeg er ikke jurist, jeg er landmand. Jeg prøver at overholde al gældende lovgivning efter bedste evne. Siger kommunen, at vi skal pille dem ned, så piller vi dem ned, siger Benjamin Berner Christensen.

Projektet om ferieparken bliver behandlet i blandt andet kommunalbestyrelsen og Miljø- og Planudvalget til oktober. Derefter skal projektet i høring i otte uger.

Spørgsmålet om det høje reklameskilt er desuden ved at blive behandlet politisk i Folketinget.