Kommune skal spare: Skole og børnehave i farezonen

Ubalance i budgettet har fået Vordingborg Kommune til at udarbejde 69 forslag til at mindske kommunens udgifter. Lukning af skole er en af dem.  

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

- Det er rettidig omhu.

Sådan lyder det fra borgmester Mikael Smed (S) i en pressemeddelelse udsendt sammen med 69 forslag til at mindske kommunens udgifter.

Budgetterne for årene 2020 – 2023 viser en betydelig ubalance, og derfor skød Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati allerede for et par måneder siden en budgetproces i gang, som skal afdække mulighederne for at bringe balance mellem indtægter og udgifter, skriver Vordingborg Kommune i pressemeddelelsen.

Der er både forslag til øgede indtægter samt forslag til besparelser, i alt for omkring 50 millioner kroner.

Borgmester: - Vigtigt, at vi er godt i gang allerede nu

En af grundene til besparelserne er, at Vordingborg Kommune oplever stigende udgifter på velfærdsområderne.

quote Det er nødvendigt at skabe et budget, som gør, at kommunens fremtidige økonomi er robust

Mikael Smed (S), borgmester, Vordingborg Kommune

- Det er nødvendigt at skabe et budget, som gør, at kommunens fremtidige økonomi er robust. Derfor er det vigtigt, at vi er godt i gang allerede nu, siger borgmester Mikael Smed i pressemeddelelsen.

Han understreger, at kommunen først i august ved, hvordan den samlede situation ser ud, og hvor mange penge, der skal findes i budgettet.

Forslag om at nedlægge skole

Et af de 69 forslag er at nedlægge Svend Gønge-Skolens Bårse-afdeling. Her går omkring 30 børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse i skole.

I alt vil Vordingborg Kommune kunne spare 245.000 kroner om året på at nedlægge afdelingen i Bårse. I forslaget lægges der op til, at de 30 elever kan flyttes til Svend Gønge-Skolens afdeling i Lundby.

quote Vi er totalt uforstående over for det

Kristina Themsen, formand for skolebestyrelsen på Svend Gønge-Skolen

Kristina Themsen, der er formand for skolebestyrelsen på Svend Gønge-Skolen er ikke glad for, at skolens afdeling i Bårse igen bliver udpeget i det, hun kalder kommunens sparekatalog.

- Vi er totalt uforstående over for det, siger hun.

- Svend Gønge-Skolen er den eneste skole i Vordingborg Kommune, der ligger over landsgennemsnittet. Så vi undrer os over, at man ikke giver os ro til at fortsætte det gode arbejde, siger bestyrelsesformanden.

Vil spare på flere skoler

Kristina Themsen peger også på et andet forslag i budgetkataloget, som hun finder bekymrende. Og det kan få konsekvenser for flere af kommunens skoler.

I forslag nummer 54 står der:  

Såfremt Bårse-afdelingen nedlægges pr. 1. august 2020 kan det overvejes, om puljen til skoler med lave
klassekvotienter skal reduceres med 600.000 kroner.

Og det er i strid med den tildelingsmodel, der blev udarbejdet i 2017, mener Kristina Themsen.

- I den nye tildelingsmodel, der var det jo netop en vigtig brik, at man gerne ville give noget ekstra til skoler med lave klassekvotienter. Og det vil man så begynde at pille ved igen, og det rammer Møn Skole, og det rammer os, og det rammer Gåsetårnskolens små afdelinger, siger hun.

Kan få mere end syv kilometer til børnehave

Et tredje forslag i Vordingborg Kommunes budgetkatalog går på at lukke den almene del af dagtilbuddet på Kalvehave Skole og Børnehus.

En lukning vil give en besparelse på 0,4 millioner kroner for kommunen, men den vil også betyde længere afstand til en daginstitution for familierne i området.

Den del af børnehuset, der rummer specialtilbud, bliver ikke foreslået lukket.

De institutioner, der ligger nærmest Kalvehave Skole og Børnehus er Børnehuset Elnas Minde i Langebæk og Mern Børnehus. De ligger henholdsvist syv og syv en halv kilometer fra Kalvehave Skole og Børnehus.

Børnehuset Elnas Minde kører med overbelægning, og derfor kan der ikke indskrives flere børn på nuværende tidspunkt, oplyser Vordingborg Kommune.

Præcisering
Clock26. apr 2019, kl. 08:03
Tidligere fremgik det, at det var hele Kalvehave Skole & Børnehus, der bliver foreslået lukket i kommunens spareforslag. Lederen af skolen har dog påpeget, at der kun er tale om den almene del og ikke specialtilbuddet.