Kommune går mod strømmen: - Det er ikke nødvendigt at slukke gadebelysning

Mange kommuner har meddelt, at de vil slukke dele af gadebelysningen henover vinteren for at spare på energien. Men sådan er det ikke i Vordingborg.

Den kommende vinter bliver i mange kommuner mørkere, end den plejer at være, men ikke i Vordingborg Kommune. 

Man har nemlig besluttet, at gadebelysningen skal bruges som vanligt henover vinteren.

quote Vi har et relativt lille elforbrug til vejbelysning

Mads Young Christensen, direktør, Vordingborg Kommune.

Årsagen er først og fremmest, at gadelygterne er koblet sammen på en sådan måde, at det ikke er muligt at slukke for dele af gadebelysningen for at spare på energien.

Hvis man slukker gadelysene, så slukker man samtidig lyskryds og signalanlæg, og det går ikke. Det er nemlig et lovkrav, at den slags anlæg skal være tændt. 

Gert Jørgensen (K), borgmester i Sorø
Læs også
Budget i Sorø forsinket - strid om gadelys kan koste 17 millioner kroner
Gert Jørgensen (K), borgmester i Sorø
Læs også
Budget i Sorø forsinket - strid om gadelys kan koste 17 millioner kroner


Men faktisk vil der heller ikke være nogen stor gevinst ved at slukke for lysene, hvis man spørger kommunen.

- Vores overgang til LED-belysning gør, at vi har et relativt lille elforbrug til vejbelysning, og derfor er det glædeligt, at det har vist sig ikke at være nødvendigt at slukke for gadebelysningen, siger direktør Mads Young Christensen i en pressemeddelelse.

Kommunens kortlægning viser, at man ikke vil opnå nogen nævneværdig effekt – hverken økonomisk eller energimæssigt - ved at slukke delvist for gadebelysningen. 

gadelygte.jpg
Læs også
Endnu en kommune slukker lyset for at spare strøm
gadelygte.jpg
Læs også
Endnu en kommune slukker lyset for at spare strøm

Det skyldes, at gadebelysningen i ni ud af ti tilfælde består af LED-pærer, og at besparelserne derfor vil være meget små per enhed. Derfor vurderer Vordingborg Kommune ud fra en økonomisk betragtning, at det ikke kan anbefales at slukke for gadebelysningen. 

Blandt andet fordi omkostningerne vil blive for høje og først på lang sigt blive opvejet af udgiften til slukning.

Kommuner indfører energibesparende tiltag

Sorø, Slagelse og Odsherred er blot nogle af de kommuner, som har besluttet at reducere gadebelysningen henover vinteren for at spare på økonomien og energien.

Senest meddelte Ringsted Kommune, at de også vil slukke dele af gadebelysningen i aften- og nattetimerne. Dog vil de ikke slukke for belysningen de steder, hvor der er installeret LED-pærer. 

quote Vi gør, hvad vi kan for spare dér, hvor det giver mening

Mads Young Christensen, direktør, Vordingborg Kommune.

Men at slukke gadebelysningen er ikke den eneste måde at spare på energien.  

- Vi har fortsat et stort fokus på energibesparende tiltag i kommunen, og vi gør, hvad vi kan for at spare dér, hvor det giver mening, siger Mads Young Christensen.

Vordingborg Kommune indførte i september en række forskellige energibesparende tiltag i sine bygninger i kølvandet på, at regeringen, Danske Regioner og KL fremlagde sine anbefalinger til, hvordan det offentlige Danmark kan medvirke til at sænke energiforbruget.

Julelyskæder hænges op.
Læs også
Skruer ned for energien - her bliver der sparet i din kommune
Julelyskæder hænges op.
Læs også
Skruer ned for energien - her bliver der sparet i din kommune

Vordingborg Kommune har blandt andet fra 1. oktober sænket temperaturen til 19 grader i de bygninger, hvor det er sundhedsmæssigt forsvarligt for borgerne – det gælder blandt andet haller og folkeskoler. 

Derudover er lys i bygningerne blevet indstillet, så der kun er lys i arbejdstiden, ligesom det er blevet besluttet, at Vordingborg Kommune ikke har julebelysning i offentlige bygninger.