¨

Frygtet plante spreder sig og kan ødelægge naturen - sådan bekæmper du planten

02:37

Den japanske pileurt er en invasiv art, som breder sig herhjemme, og den er svær at bekæmpe. I Vordingborg Kommune forsøger man nu at gøre noget ved det sammen med Naturstyrelsen blandt andet ved at høste og spise planten. Video: Lars Andersen - TV2 ØST

Japansk pileurt breder sig overalt i Danmark, men haveejerne kan stoppe den invasive art på en helt særlig måde.

- Den overtager simpelthen området, du kan se en voldsom vækst den hurtigt får og så skygger den alt andet vækst væk.

Sådan siger Susanne Rosenild, der er naturvejleder i Vordingborg Kommune, mens hun kigger ud over kyststrækningen på øen Nyord ved Møn, hvor den japanske pileurt har invaderet området.

Den er ret aggressiv og kan gro gennem betonkonstruktioner

Uffe Eintoft, tilsynsførende ved Vejdirektoratet

Den japanske pileurt er en invasiv plante og ifølge Miljøstyrelsen et stigende problem for både haveejere og i naturen. Den invasive art er svær at bekæmpe, fordi den vokser kraftigt og tager livet fra den danske natur.

- Hvis der knækker et stykke rod af her og bliver transporteret med strømmen, så kan den etablere sig længere henne af kysten, fortæller Susanne Rosenild.

Artiklen fortsætter under billedet.

Den japanske pileurt har invaderet Nyord. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Det gør den invasive art svær at bekæmpe på grund af sin voldsomme vækst og kraftige rodnet.

Kan ødelægge ny Storstrømsbro

Alene i forbindelse med byggeriet af den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster via Masnedø, har Vejdirektoratet brugt over 300.000 kroner på at fjerne et stort område jord med den invasive art, så den ikke spreder sig. Den japanske pileurt kan nemlig ødelægge den nye bro.

Artiklen fortsætter under billedet.

Uffe Eintoft, tilsynsførende ved Vejdirektoratet. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

- Den er ret aggressiv og kan gro gennem betonkonstruktioner, siger Uffe Eintoft, tilsynsførende ved Vejdirektoratet.

- Selve den jord, der indeholder japansk pileurt eller rødderne derfra, er begravet cirka fem meter under terrænet her, tilføjer Uffe Eintoft, mens han viser rundt på området, hvor den nye bro bygges.

Artiklen fortsætter under billedet.

I forbindelse med byggeriet af den nye Storstrømsbro har Vejdirektoratet brugt over 300.000 kroner på at fjerne et stort område jord med den invasive art. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Spis planten væk

Hos Vordingborg Kommune forsøger man sammen med Naturstyrelsen at gøre opmærksom på den invasive art og samtidig eksperimentere med den i køkkenet.

- Den smager lidt syrligt, og den smager hen af rabarber, siger Susanne Rosenild.

Sådan bekæmper du japansk pileurt

Oprykning

 • Nyetablerede planter kan som nævnt rykkes op. Dette er mere effektivt end at slå de nye planter, da man ofte kan få rykket noget af rodstænglen med op, hvilket svækker planten mere end en slåning. Det er vigtigt ikke at efterlade oprykkede planter, da disse kan etablere sig igen. Oprykning egner sig kun som bekæmpelsesmetode til nyetablerede planter, ikke til etablerede bestande.

 

Opgravning

 • Japansk pileurt er svær at bekæmpe ved opgravning da der kun skal være cirka en centimeter lang stump tilbage af rod- eller stængeldele, for at planten kan skyde igen. Det er derfor meget arbejdskrævende at opgrave japansk pileurt. Ved større bestande vil opgravning kun være muligt med maskiner. Det opgravede materiale skal bortskaffes så der ikke kan ske en genetablering.

 

Slåning

 • Slåning kan ikke udrydde japansk pileurt, men kan hindre at den breder sig yderligere. Slåning har også vist sig at kunne bryde pileurt-bestandenes dominans, så der bliver plads til en vegetation med mange forskellige arter. Slåning bør foretages hyppigt, og bør fortsætte mindst 10 år. Efter et par års hyppige slåninger skulle planten dog være så svækket, at der kun skulle være behov for et par slåninger om året. Slåning kan med fordel startes allerede om vinteren.
   
 • Vær dog opmærksom på at slåning kan øge skudtætheden. Det afklippede materiale skal bortskaffes så der ikke kan ske en genetablering, selv små en centimeter lange stykker af stænglen kan skyde til nye planter, hvis det efterlades på jorden.

 

Græsning

 • Hvis der er rigeligt med saftigt græs tilstede vil græssende dyr foretrække dette frem for japansk pileurt. Dog ædes gerne friske skud af japansk pileurt. Afgræsning af planten kan derfor sikres ved at slå planten i maj og juni. Planten vil efter slåning danne friske skud der græsses fra juli og resten af sommeren.
   
 • Da dyrene ikke æder de store planter, kan græsning kun anvendes til at holde japansk pileurt nede – den bliver ikke udryddet. Inden man udsætter dyr, er det vigtigt at fjerne de gamle, tørre stængler fra sidste år, da disse er knivskarpe og dyrene kan skære sig på dem.

 

Plantning af skyggeplanter

 • Da japansk pileurts evne til at sprede sig forringes kraftigt når den skygges, kan man ved at plante skygge-planter omkring en bestand begrænse, eller i nogle tilfælde helt stoppe, dens videre udbredelse. Bland andet skulle Rød-el (Alnus glutinosa) være velegnet til dette formål.

 

Kemisk bekæmpelse

 • Glyphosat kan anvendes til at bekæmpe japansk pileurt. En mulighed er at slå planterne i ca. 5 cm højde og derefter sprøjte glyphosat ned i stængelen. Fordelen ved denne metode er at den ikke kommer til at berøre andre dele af vegetationen. Behandlingen skal gentages igen det følgende år.
   
 • En anden metode er at beskære planterne sent på foråret eller om sommeren, og derefter sprøjte den opvækst der dukker op. Mindst 2 yderligere sprøjtninger er dog nødvendigt for at forhindre genvækst.
   
 • Det er ikke tilladt at bekæmpe japansk pileurt med pesticider på offentlige arealer.

 

Kilde: Miljøstyrelsen.

Se mere

Ved et særligt arrangement mandag tilberedte kommunen og Naturstyrelsen de friske skud fra den japanske pileurt, som kan spises i begrænsede mængder.

Artiklen fortsætter under billedet.

Den japanske pileurt tilberedes. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

- Primært skal vi jo fjerne den fra den danske natur ved at tage biomassen væk, og det gør vi, og når vi så også ved, den kan være spændende rent kulinarisk, så skal vi også undersøge det, siger Susanne Rosenild.

Hos Miljøstyrelsen kan man indberette den japanske pileurt og andre invasive arter via dette kort.

Eddikesyltede japansk pileurt. Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Opdatering: Naturvejlederen i Vordingborg Kommune understreger, at man som privatperson bør følge Fødevarestyrelsens anbefalinger i forhold til brug af planter som fødevare. Ifølge Fødevarestyrelsen kan den invasive plante Japanpileurt i visse mængder give forgiftning og er ikke gennemtestet i forhold til brug som fødevare. Derfor anbefaler naturvejlederen, at man som privatperson følger Fødevarestyrelsens anbefalinger og undlader at spise planten. Man kan finde den officielle planteliste på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App