Frygter entreprenøren skrider fra Storstrømsbroen

I en orientering til medlemmerne af Transportudvalget har Vejdirektoratet nævnt, at der er risiko for, entreprenøren dropper at færdiggøre broen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Byggeriet af den nye Storstrømsbro er endt som en underskudsforretning for det italienske konsortium, der har til opgave at bygge forbindelsen mellem Falster og Masnedø for den danske stat.

Tidsplanen er skredet med flere udgifter til følge, alt imens Vejdirektoratet, som er bygherre på projektet, har varslet en bod for forsinkelserne, der ventes at løbe op i 200 millioner kroner, svarende til en tiendedel af den samlede kontraktsum.

Hos Vejdirektoratet har udsigten til tab for konsortiet skabt frygt for, at entreprenøren vælger at forlade projektet. Det fremgår af et svar til Folketingets Transportudvalg fra transportminister Trine Bramsen (S) efter spørgsmål fra udvalgsmedlem og transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V).

quote Det er ærgerligt, vi er kommet i den situation, men jeg synes, det er vigtigt, der er klarhed og åbenhed om det overfor borgerne

Kristian Pihl Lorentzen (V), transportordfører, Venstre

Ministerens svar baserer sig på oplysninger fra Vejdirektoratet, der varetager statens interesser i forbindelse med byggeriet af den to milliarder kroner nye bro.

Her fremgår det, at der er stor uenighed mellem parterne om, hvad byggeriet skal koste, og hvornår broen skal stå færdig.

- Med meget stor afstand mellem parternes vurdering af de rejste krav kombineret med, at der for entreprenøren er tale om en tabsforventning og likviditetsudfordringer i forbindelse med gennemførelsen af entreprisen, er der således en risiko for, at entreprenøren ikke kan opretholde den nødvendige fremdrift og ultimativt en potentiel risiko for, at entreprenøren forlader projektet, hedder det således i ministerens svar.

Udvalgsmedlem og transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) mener, at risikoen for yderligere forsinkelser på Storstrømsbroen skal komme offentligheden til kendskab.
Udvalgsmedlem og transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) mener, at risikoen for yderligere forsinkelser på Storstrømsbroen skal komme offentligheden til kendskab. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Fortrolig orientering

Til Folketidende, som også har beskrevet sagen, siger Kristian Pihl Lorentzen:

- Det er ærgerligt, vi er kommet i den situation, men jeg synes, det er vigtigt, der er klarhed og åbenhed om det overfor borgerne. Derfor har jeg stillet spørgsmålene til ministeren, så folk kan se det.

Ifølge Vejdirektoratet vil det med al sandsynlighed udløse yderligere, store forsinkelser, hvis entreprenøren, Storstroem Bridge Joint Venture I/S, SBJV, forlader projektet.

Vejdirektoratet orienterede allerede den 29. marts 2022 Transportudvalgets medlemmer om situationen på et lukket møde – men nu er oplysningerne med spørgsmålene fra Kristian Pihl Lorentzen blevet offentligt kendt.

Læs også
Entreprenør erkender: Nu skrider tidsplanen for Storstrømsbroen
Læs også
Entreprenør erkender: Nu skrider tidsplanen for Storstrømsbroen

Der er dog ikke i forhold til den aktuelle fremdrift på byggeriet af broen indikationer på, at byggeriet ikke bliver færdigt til år 2025, som er den aktuelle prognose for færdiggørelsen, oplyser Vejdirektoratet, som også anfører en række forbehold:

- Den fremadrettede effekt af den længerevarende periode med blandt andet rejserestriktioner, globale forsyningsproblemer og generelt stærkt eskalerende materialeomkostninger blandt andet som følge af corona, der yderligere er forstærket af krigen i Ukraine, er dog vanskelig at vurdere.

- Således har entreprenøren konstateret og forventer også fremadrettet betydelige meromkostninger i gennemførelsen af entreprisen. Der er således en risiko for, at entreprenøren vælger at forlade pladsen med deraf følgende forsinkelse.

Transportminister Trine Bramsen (S) har i en række svar til medlemmerne af transportudvalget præsenteret, at der er en reel risiko for, at entreprenøren SBJV vælger at smutte fra byggeriet grundet økonomiske tab ved at færdiggøre projektet.
Transportminister Trine Bramsen (S) har i en række svar til medlemmerne af transportudvalget præsenteret, at der er en reel risiko for, at entreprenøren SBJV vælger at smutte fra byggeriet grundet økonomiske tab ved at færdiggøre projektet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Afviser krav

Vejdirektoratet og entreprenøren indgik i sommeren 2020 en aftale om en såkaldt fristforlængelse til marts 2023 på byggeriet.

Efter denne frist skal konsortiet betale 7,5 millioner kroner for hver uge, indtil broen står klar. Der er dog et loft på 10 procent af den samlede entreprisesum, svarende til 200 millioner kroner.

quote Vejdirektoratet mener dog, at entreprenøren ikke tilnærmelsesvis vil have ret til en tidsfristforlængelse

Svar til Transportudvalget

Med en forventet færdiggørelse i 2025 står rammen for bodens størrelse dermed til at blive udnyttet fuldt ud.

SBJV har siden fremsat krav om yderligere fristforlængelse med henvisning til netop konsekvenserne af coronapandemien og krigen i Ukraine – ligesom entreprenøren også mener at være blevet forsinket af andre "bygherrerelaterede forhold".

Læs også
Italiensk brobygger vil have dobbelt så meget for at bygge den nye Storstrømsbro
Læs også
Italiensk brobygger vil have dobbelt så meget for at bygge den nye Storstrømsbro

Men dette har Vejdirektorat indtil videre afvist:

- Vejdirektoratet mener dog, at entreprenøren ikke tilnærmelsesvis vil have ret til en tidsfristforlængelse, godtgørelse, erstatning eller betaling i det omfang, som entreprenøren gør gældende, hedder det således i svaret til Transportudvalget.

Sådan kommer den nye bro til at se ud. Broen bliver Danmarks tredjelængste bro efter henholdsvis Øst- og Vestbroen på Storebælt. Tæller man den dansk-svenske Øresundsbro med bliver Storstrømsbroen nationens fjerdelængste bro.
Sådan kommer den nye bro til at se ud. Broen bliver Danmarks tredjelængste bro efter henholdsvis Øst- og Vestbroen på Storebælt. Tæller man den dansk-svenske Øresundsbro med bliver Storstrømsbroen nationens fjerdelængste bro. Foto: Vejdirektoratet

Trods uenighederne er det dog ifølge SBJV lidet sandsynligt, at konsortiet skulle finde det mere attraktivt at tage konsekvensen af at opgive byggeriet af Danmarks tredjelængste bro frem for at gennemføre projektet:

I et skriftligt svar til TV2 ØST siger projektdirektør hos SBJV, Aldo Cattaneo:

- Det er meget usandsynligt. Vi mener, at begge parter har en klar interesse i at finde en løsning på merudgifterne.

- SBJV er forpligtet til projektets succes, og til at finde løsninger for at minimere virkningerne af de globale markedsforhold, tilføjer han.

Vejdirektoratet har tidligere sagt, at den nye bro forventes færdig i slutningen af 2025, hvor den seneste prognose fra SBJV nu hedder starten af 2025 for biltrafik.