Fredet firben står i vejen for den nye Masnedsundbro

Et fredet markfirben skal lokkes væk sit tilholdssted på Masnedø. Lige nu er den nemlig i vejen for byggeriet af den ny Masnedsundbro.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Et grønt lille markfirben står i vejen for byggeriet af den ny Masnedsundbro, og den må ikke flyttes. Firbenet er nemlig udryddelsestruet og fredet.

Derfor skal firbenene lokkes væk fra deres levested i den nordlige ende af Masnedø. Det skriver Sjællandske.

Som forsøg på at lokke markfirbenene væk har Banedanmark etableret små bunker af sand.

- Nye levesteder, bestående af områder af sand, bliver anlagt på ryddede arealer på skråningerne. En gødet bræmme på siderne af skråningerne, hvor der vil vokse højt græs op, skal få markfirbenene til at bevæge sig ned til de nye levesteder mod sydøst, har Banedanmark ifølge avisen skrevet til naboerne.

Sandbunkerne strækker sig 100-200 meter nord for Viaduktvej til cirka 500 meter syd for samme vej.