Fiskeforbud i Smålandsfarvandet og Hjelm Bugt

Fødevareministeriet naturbeskytter nu stenrev i Smålandsfarvandet ud for Lolland og Falster og i Hjelm Bugt syd for Møn.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Fra 1. september 2013 indfører Fødevareministeriet 240 meter beskyttelseszoner omkring rev på den danske havbund i fire habitatområder, hvor det fremover er forbudt at fiske med bundgående redskaber. De fire områder ligger i Smålandsfarvandet, Århus Bugt, Langelandsbælt og Hjelm Bugt

”Vi tager nu et vigtigt skridt for havets natur og for at standse tilbagegangen i biodiversiteten i havet. Det er vigtigt at beskytte de mest sårbare arter og naturtyper. Livet i havet har brug for stenrev, som også kaldes havets oaser. De fungerer blandt andet som levesteder for mange planter, dyr og fisk, så vi får en rigere havbund fuld af liv,” siger fødevareminister Mette Gjerskov.

30 kystnære områder er beskyttet
Med indførelsen af beskyttelseszonerne i de fire områder vil i alt 30 kystnære habitatområder med stenrev og biogene rev af muslinger i de danske farvande være beskyttet.

Beskyttelseszonerne er første led i en længere proces, hvor Danmark gennemfører EU’s habitatdirektiv i Natura 2000 områder til havs og først sikrer beskyttelse af de naturtyper, som er mest udsatte og sårbare, i de områder, hvor Danmark selv kan træffe beslutninger.

Flere skridt på vej
Næste skridt er at indføre beskyttelseszoner i de danske habitatområder, hvor svenske og tyske fiskere også har tilladelse til at fiske. Det forslag vil komme i høring i EU-Kommissionen til efteråret.

Sidste skridt er at implementere beskyttelseszoner i danske habitatområder, der reguleres af EU’s fælles fiskeripolitik. Et forslag, som først skal godkendes af EU, inden det kan træde i kraft. Herefter tages der fat på habitatområderne i Nordsøen, hvor revene dog først skal kortlægges, inden der kan indføres beskyttelseszoner.

Bekendtgørelsen, der indfører beskyttelseszoner omkring revene i de fire habitatområder, er i høring indtil den 15. august 2013.