Fire vandløb og søer skal undersøges for PFOS-forurening

I den kommende måned vil Miljøstyrelsen indfange fisk fra en række vandløb her i sendeområdet og resten af Danmark.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Fiskeriet sker som et led i kortlægningen af forurening med PFAS – en fællesbetegnelse for fluorstoffer, som blandt andet tæller PFOS.

Fluorstoffet PFOS er senest kendt fra en sag i Korsør, hvor stoffet, der har været anvendt i brandslukningsskum, har spredt sig via et vandløb til dyr og mennesker fra en nærliggende brandøvelsesplads.

- Man bruger fisk som indikator for tilstanden i vandløb, forklarer Peter Kaarup, kontorchef hos Miljøstyrelsen i Østjylland til TV2 ØST.

quote Vi laver undersøgelserne, fordi vi vurderer, der er risiko for påvirkninger af dyrelivet

Peter Kaarup, kontorchef hos Miljøstyrelsen i Østjylland

Han er ansvarlig for undersøgelsen af de omkring 50 vandløb.

- Vi laver undersøgelserne, fordi vi vurderer, der er risiko for påvirkninger af dyrelivet. Vi ved, stofferne akkumuleres i planter og dyr, og vi ved, de er langsomt nedbrydelige. Vi kender ikke resultaterne endnu – men der er en risiko. Det er derfor disse steder er udvalgt til undersøgelse på baggrund af oplysninger fra regionerne og forsvaret.

Vandløbene ligger alle i nærheden af tidligere og nuværende brandøvelsespladser, som er udpeget af Danske Regioner og Forsvarets Ejendomsstyrelse som mulige kilder til forurening. For nogle af vandløbene har Danske Regioner beskrevet, at der kan være en PFAS-påvirkning af vandløbet.

Her i regionen er Fladbæk og Kulsøen udtaget til undersøgelse som følge af mistanke om PFOS-forurening på Kalvebjerg Kaserneanlæg i Stensved, Vordingborg Kommune.

Endvidere skal Præstegårdsgrøften, der løber forbi Forsvarets Øvelsespladser ved Vordingborg Kaserne undersøges to steder, dels ved kasernen og dels ved Neder Vindinge Mark nordvest for Vordingborg.

Også på Lolland ved Holeby skal Holebyløbet undersøges som følge af mistanke om PFOS-forurening. Byen med opland tæller i alt tre lokationer med brandøvelsespladser.

Få det samlede overblik i grafikken:

I et brev til lodsejere – 129 landet over – orienterer Miljøstyrelsen nu om, at man kommer forbi for at fiske. Brevet er udelukkende sendt til de lodsejere, hvis matrikler Miljøstyrelsen bevæger sig ind på for at indfange fisk.

- Brevet er alene en information om, at vi kommer og undersøger. Det er ikke, fordi vi tænker her er en særlig anledning i forhold til PFAS eller PFOS. Det er en information om, at der vil komme repræsentanter fra Miljøstyrelsen på deres ejendom, siger Peter Kaarup.

Region maner til ro

Eventuelt andre lodsejere langs de pågældende vandløb, samt hvordan disse lodsejere skal forholde sig til den potentielle risiko for PFOS-forurening, ligger hos den enkelte kommune, oplyser Miljøstyrelsen.

- Hvis kommuner eller regioner skønner, at der er behov for det, kan de allerede nu beslutte at fraråde fiskeri i vandløb i nærheden af brandøvelsespladser. Det er dem, der tager handling på dette og ikke Miljøstyrelsen. Det behøver ikke at afvente fiskeundersøgelserne, forklarer kontorchefen.

Det har dog på grund af efterårsferie ikke været muligt at få Vordingborg eller Lolland Kommune i tale omkring de overvejelser, der er gjort i forbindelse med, at vandløb i deres kommune er udset til undersøgelse.

Region Sjælland, som altså har stået for at udpege en række af de vandløb, som Miljøstyrelsen nu undersøger, har dog tidligere manet til besindelse:

- Jeg synes ikke, de (naboerne, red.) skal tage sig nogle specielle forholdsregler. Korsør-sagen har været en særlig sag med ret mange uheldige omstændigheder og med forbehold for, at vi ikke har været nede i de her lister endnu, så vil det overraske mig, hvis vi finder rigtig meget á la Korsør, forklarede Henrik Jannerup, chef for jordforurening og grundvandsbeskyttelse i Region Sjælland i midten af september måned.

Miljøstyrelsen forventer svar på prøverne i starten af 2022.