¨

Efter strakspåbud til psykiatrihospital - handleplan skal skabe ro og tryghed

De særlige pladser er et tilbud om psykiatrisk behandling, rehabiliterende indsats og misbrugsbehandling. Her er det Daniel Steen Hansen og vennen Lasse, der mødes i køkkenet på de særlige pladser i Vordingborg. Foto: Kevin Rasmussen - TV2 ØST

De særlige pladser i Psykiatrien på Oringe har haft et turbulent forår. Efter et strakspåbud valgte ledelsen at samle to afdelinger til én.

Det er tid til en kop kaffe, en smøg og en snak i rygegården på de særlige pladser i Psykiatrien på Oringe i Vordingborg. Her har 27-årige Daniel Steen Hansen boet i et år og otte måneder. Han lider af skizofreni og har to behandlingsdomme bag sig. 

- Jeg har dummet mig. Men at være her giver mig ro, jeg kan være mig selv, og det er et fedt sted, og der er hjælp på vejen. De hjælper altid, hvis man har en dårlig dag, så er de der med det samme for at hjælpe, fortæller han.

Der bor i øjeblikket 16 patienter på de særlige pladser. De har hver deres værelse med bad og får behandling både for deres psykiske sygdom og et eventuelt misbrug. I afdelingen er der hver dag tilbud om forskellige aktiviteter som kreaværksted og motion.

Artiklen fortsætter under billedet.

27-årige Daniel Steen Hansen har boet på de særlige pladser i et år og otte måneder. Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

- Vi starter dagen med at spise morgenmad, så kan man nogle gange tage styrketræning, spinning og forskellige ting, og så løber vi, så går vi ture, så vi laver mange forskellige fysiske ting, fortæller Daniel Steen Hansen.

De særlige pladser i Psykiatrien på Oringe i Vordingborg har haft et turbulent forår med voldelige episoder, opsigelser og utilfredshed blandt flere medarbejdere.

Tit bliver man som misbruger mødt med et krav om, at nu skal du holde op med at misbruge, før vi kan hjælpe dig, og det kan være rigtig svært for den her gruppe

Jonatan Hannibal, overlæge, de særlige pladser, Psykiatrien, Vordingborg

Fra 1. januar til 15. juni blev der registreret 32 episoder med vold og trusler på de særlige pladser i Vordingborg. Det drejer sig om verbale trusler mod ansatte og deres pårørende, kast med genstande, knytnæveslag, skub, slag og fysisk truende adfærd.

Vil forebygge at lignende sker igen

Den alvorligste hændelse skete tidligt om morgenen 2. pinsedag, hvor de ansatte måtte flygte ud af afdelingen, da en beboer truede med at sætte ild til afdelingen og brænde de ansatte med, og flere beboere smadrede inventar på afdelingen. De ansatte flygtede ud af afdelingen, og en af de faste vikarer på afdelingen, Janne Dissing Mørck, faldt og fik en arbejdsskade, som hun tidligere har fortalt om til TV2 ØST. Det gjorde situationen ekstra forvirrende, at afdelingens alarmer ikke var opladte, og at Janne Dissing Mørck måtte tilkalde politiet via sin private mobiltelefon. 

- Efter den episode har vi sat ind med træning og undervisning i, hvordan vi agerer professionelt overfor beboerne, og hvordan vi sikrer, at en situation ikke kommer ud af kontrol, så den ikke ender i sådan en situation. Vi har undersøgt, hvad vi kan gøre for at forebygge, at lignede sker. Hvad er det for nogle små advarselssignaler, vi skal reagere på, fortæller Mia Hesselberg, der er ledende oversygeplejerske i Psykiatrien Syd.

Artiklen fortsætter under billedet.

Det er vigtigt hele tiden at tale om, hvorfor vi gør, som vi gør. Det højner fagligheden, fortæller Anja Hansen, der er social- og sundhedsassistent på de særlige pladser.  Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Udover de alvorlige hændelser har Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S), kritiseret, at de særlige pladser skaber uro blandt butiks- og værtshusejere i byen, fordi der sker åbenlyst salg af stoffer. Det har derfor undret, at patienterne har lov til udgang.

- De særlige pladser kombinerer en socialfaglig indsats og misbrugsbehandling i den psykiatriske behandling. På de særlige pladser får beboerne tilbudt misbrugsbehandling, men motivationen til at stoppe med at misbruge stoffer skal komme fra patienterne selv, forklarer Jonatan Hannibal, der er overlæge på de særlige pladser.

Jeg har dummet mig. Men at være her, det giver mig ro, jeg kan være mig selv, og det er et fedt sted

Daniel Steen Hansen, beboer, de særlige pladser, Vordingborg

- Tit bliver man som misbruger mødt med et krav om, at nu skal du holde op med at misbruge, før vi kan hjælpe dig, og det kan være rigtig svært for den her gruppe. Det er vigtigt at møde dem der, også i forhold til at det ikke er tabubelagt, at de har et misbrug, forklarer han.  

- Hvis man prøver at afskærme dem fuldstændig fra stoffer, så bliver det rammen, der bliver styrende, og så får de ikke trænet deres egen indsigt og det, at de selv kan arbejde med at sige fra. For så får de måske en erfaring med, at de godt kan leve uden. Men lige så snart de får valget igen, vil mange vælge det til, og så er man tilbage igen. Så det er vigtigt, at man arbejder med at nå et sted hen, hvor man arbejder med selvkontrol, og at man har nogle andre mål i livet, der er rigtig vigtige, siger Jonatan Hannibal.

Artiklen fortsætter under billedet.

Vi har en anerkendende tilgang til vores beboere, og det er vigtigt at møde dem så det ikke er tabubelagt, at de har et misbrug, forklarer Jonatan Hannibal, der er overlæge på de særlige pladser i Vordingborg.  Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Da Arbejdstilsynet den 22. juni udstedte et strakspåbud til stedet for ikke at sikre medarbejdernes sikkerhed forsvarligt, holdt de særlige pladser til i to huse, afdeling 44 med syv pladser og i nabohuset, afdeling 41, med 16 pladser.

Op til sommerferien skulle tre beboere udskrives, og en anden beboer skulle flyttes til en anden afdeling.

Det gav afdelingsledelsen et momentum til at samle de to afdelinger til en og samle alle beboerne på afdeling 41. Samtidig blev det besluttet at organisere afdelingen helt anderledes. Dels for at sikre, at der var nok personale, dels for at sikre, at der i hver team var de rette kompetencer. Samtidig kunne medarbejderne afvikle deres planlagte sommerferie, og afdelingen kunne bruge færre vikarer.

En helt anden ro

Den beslutning er Anja Hansen glad for. Hun har arbejdet som social- og sundhedsassistent på de særlige pladser i halvandet år.

- Det har givet en helt anden ro både personalemæssigt og hos beboerne. Vi har haft meget vikardækning, men nu hvor afdelingerne er lagt sammen, er her mere fast personale, der kender tilgangen og arbejdsgangene, og som kender til, hvordan man dækker sikkerheden, fortæller hun.

Og noget tyder på, at der er kommet mere fokus på at tackle situationer, der kan udvikle sig, for medarbejderne trykker på den interne alarm færre gange end tidligere. I perioden fra 17. marts 2020 til 1. juni 2020  var der i alt 60 alarmer i det interne alarmsystem på de særlige pladser.  Fra 1. juni 2020 til 15. august har der været 23 alarmer. Afdelingen er i dag organiseret anderledes end i foråret og der er færre patienter, men pr. patient er der i alt tale om færre alarmer. 

Der er sat en del initiativer i værk for at højne fagligheden og sikkerheden på de særlige pladser, blandt andet træning i forebygge vold og trusler, fortæller Mia Hesselberg, der er ledende oversygeplejerske i Psykiatrien Syd.  Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Her og nu arbejder afdelingen med en handleplan, der er godkendt af Arbejdstilsynet. Der er undervisning og træning af medarbejderne i, hvordan man kan forebygge vold og trusler, i misbrugsbehandling, og i hvordan man kan arbejde med at deeskalere truende og voldelige situationer.

Derudover er der uddannet indsatsledere på hvert enkelt team, flere hold bliver uddannet i løbet af dette efterår, og der er udarbejdet klare retningslinjer for, hvem der gør hvad, når der opstår situationer på afdelingen, fordi patienterne er udadreagerende. Der er også fælles træning af de forskellige roller, som er beskrevet i retningslinjerne, sammen med de øvrige afsnit, så medarbejderne lærer at samarbejde og håndtere situationer på tværs.

Artiklen fortsætter under billedet.

Der bor i øjeblikket 16 patienter på de særlige pladser i Psykiatrien på Oringe i Vordingborg. Hverdagen består af tilbud om fysiske aktiviteter og kreaværksted, og der er også plads til hygge som bordfodbold.   Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

I en periode på tre måneder har der været indsat ekstra mandskab i alle vagter alle ugens syv dage, som bestod af erfarne medarbejdere fra det såkaldte interventionsteam, der kan kaldes til alle afdelinger i Psykiatrien på Oringe, hvis der er behov for det. Den ekstra ressource er stadig vagtsat om natten. Derudover bliver der nu brugt kræfter på at rekruttere de fem sygeplejersker, som afdelingen mangler.

- Jeg synes, at vi er rigtig godt på vej, og vi har en opmærksomhed på, hvad er det for nogle faggrupper, vi skal rekruttere, og hvordan sammensætningen skal være i de enkelte vagter. Vi lærer hele tiden og bliver klogere på, hvordan vi skal optimere på vagtplanen og ja, så vil vi rigtig gerne have nogle flere sygeplejersker, siger Mia Hesselberg.

Alle de indsatser, I har sat i værk, dem kunne I også have valgt at sætte i gang i foråret, før Arbejdstilsynet stod her?

Jeg vil gerne ud af det, fordi jeg gerne vil blive clean, få et godt liv, få en kæreste

Daniel Steen Hansen, beboer, de særlige pladser, Vordingborg 

- Før hændelsen 2. pinsedag havde vi også mange indsatser, og vi arbejder systematisk med vores forebyggelse af vold og trusler og konflikthåndtering, men hændelsen gav jo stof til eftertanke, og på baggrund af den hændelse, det er klart, så gik vi i gang lige med det samme med at finde ud af, hvordan vi kunne genskabe tilliden og trygheden i arbejdet i kølvandet af sådan en episode. Episoden har givet anledning til, at vi har skullet gøre endnu mere. Der har været værdifuld læring, siger Mia Hesselberg.

Så det var tiltrængt med undervisning og træning?

- Det er altid tiltrængt med træning, og grunden til, at vi har endnu mere fokus på træningen, det er jo, at vi skal træne alle de forskellige roller, medarbejderne har i sådan en situation. Det skal vi træne i fredstid, så vi er så rutinerede, at vi også kan anvende det, når vi står i en rigtig situation. Vi har meget fokus på træning og på ledelse af situationer og på opfølgning efter situationerne, så vi hele tiden systematisk drager læring ud af situationerne, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet.

Daniel Steen Hansen og vennen Lasse får sig en smøg i rygegården på de særlige pladser på Oringe i Vordingborg.  Foto: Eva Højrup - TV2 ØST

Blandt medarbejdere kan det mærkes, at der nu er mere  fokus på fagligheden:

- Det betyder, at personalegruppen er blevet sammentømret igen, og at man får snakket om, jamen hvorfor er det, vi gør, som vi gør. Hvorfor er det, at man ikke kan tage her og nu beslutninger, men at man skal kigge langsigtet på det. De her faglige snakke er simpelthen så vigtigte i løbet af en dag, at man hele tiden højner fagligheden, for det er det, der gør, at vi gør en forskel, siger Anja Hansen.

Daniel Steen Hansen har, siden han flyttede ind på de særlige pladser, trappet ned på sit forbrug af kokain og hash, og målet er helt at slippe stofferne. Han drømmer om at bo i Vordingborg, som han synes er en dejlig by, og hvor han har venner. 

- Jeg vil gerne ud af det, fordi jeg gerne vil blive clean, få et godt liv, få en kæreste, og have et godt liv i stedet for, at man altid skal ud og skaffe stoffer, siger han.

Hvad er de særlige pladser

  • Efter en række sager, blandt andet på Bostedet Lindegården i Roskilde, hvor en psykisk syg slog en medarbejder ihjel, besluttede Folketinget i 2017, at landets fem regioner skulle oprettes 150 særlige pladser til de farligste patienter i psykiatrien.
  • De særlige pladser er for borgere over 18 år, der har svære psykiske lidelser, særlige sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og eventuelt misbrug.
  • De særlige pladser er et helhedstilbud med psykiatrisk behandling, rehabiliterende indsats og misbrugsbehandling.
  • De særlige pladser er et tilbud til den enkelte patient, man kan altså ikke tvangindlægges på de særlige pladser.  Hvis der er en begrundet mistanke om vold eller misbrug på afdelingen, kan medarbejderne bruge tvang som kropsundersøgelse, undersøgelse af ejendele, bæltefiksering, tvangsmedicinering og tilbageholdelse. 

  • Der er mulighed for forskellige aktiviteter som motion, udeliv og terapi.

 

Kilde: Region Sjælland

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App