Efter politisk bekymring - psykiatrisk afsnit genkender ikke utryghed

Det er ærgerligt, at lokalpolitikere rejser en generel problematik på enkeltstående tilfælde, siger afdelingssygeplejerske.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Patienter indlagt på behandlingstilbuddet De særlige pladser på Regionspsykiatrien i Vordingborg er ikke til fare for borgerne, og det er ærgerligt, at lokalpolitkere rejser en generel problematik efter enkeltstående tilfælde. 

Det siger afdelingssygeplejerske på De særlige pladser Vibeke Mortensen i kølvandet på et brev fra blandt andre borgmester Mikael Smed (S). 

I brevet, der er sendt til politikere på Folketinget, skriver politikerne, at patienter skaber uro blandt butiks- og værtshusejere i Vordingborg by og udgør en alvorlig trussel for borgerne. Samtidig er det ifølge dem kun et spørgsmål om tid, før en større ulykke sker i byen.

Ejer af værtshuset Kafé Ann'en, Ann Busch, der samtidig er lokalpolitiker og en af underskriverne, har fortalt om flere episoder, hvor patienter har haft en truende adfærd, når de har besøgt hendes værtshus.

Vibeke Mortensen kan ikke udtale sig om personsager, men afviser ikke, at der kan have været enkeltstående episoder i bybilledet og på værtshuse. 

- Vi kan ikke genkende billedet af en generel utryghed og på ingen måde på baggrund i de beboere, vi har på De særlige pladser, siger hun.

Oplever gode forløb med patienter

Sengeafsnittet De særlige pladser er for særligt udsatte personer med svære psykiske lidelser og sociale problemstillinger, der kan være til fare for andre, og som også kan have fået en behandlingsdom.

De 23 pladser, der er i Vordingborg, er en del af de i alt 150 særlige pladser, som Folketinget i 2017 besluttede at oprette på landsplan som en konsekvens af sager om vold og dødsfald på bosteder og forsorgshjem. Patienterne er frivilligt indlagt og kan dermed forlade afdelingen uden opsyn af personalet. 

I brevet råber lokalpolitikerne fra Vordingborg om hjælp til at få lavet loven om og kigget på, om det er den rette målgruppe, der bliver tilbudt behandling på disse pladser.

Artiklen fortsætter under billedet.

Det tresiders lange brev er underskrevet af syv politikere. 
Det tresiders lange brev er underskrevet af syv politikere.  Foto: Lars Andersen - TV2 ØST

Vibeke Mortensen fortæller, at de har gode erfaringer med De særlige pladser og ser forløb, hvor borgere kommer hjemløse og med en kraftig udadrendende adfærd og flytter ud igen i en stabil behandling og i stand til at bo på et bosted og have et meningsfyldt liv. 

- De mennesker, der får et forløb på De særlige pladser, får en mulighed for at få det bedre og et tilbud om hjælp. Hvis ikke de var her, så ville de gå rundt i samfundet uden behandlingstilbud og måske tag over hovedet og kunne ligefrem blive hjemløse.

- Der tænker vi, at for en by er der langt mere sikkerhed i, at de er indlagt på De særlige pladser, siger Vibeke Mortensen. 

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) har som følge af lokalpolitikernes brev bedt psykiatriledelsen om en redegørelse, der skal afdække problemets omfang.