Dobbeltstraf til husejere: Nu bliver husene sværere at sælge

En lokal ejendomsmægler i Vordingborg vurderer, at huspriserne på den ene side af Jernbanegade falder, fordi ejendomsskatterne er steget mellem det dobbelte og det tredobbelte.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

På Jernbanegade i Vordingborg er det ikke kun beboerne, der undrer sig over den tårnhøje stigning i ejendomsskatterne.

Ejendomsmægler i EDC i Vordingborg, Alexander Funch, besøgte nemlig villavejen i dag, og han vurderer, at den høje stigning i ejendomsafgifterne vil forringe salgsværdien.

- Hvis jeg kom gående ned ad gaden og skulle vurdere et hus, som var sat så højt op i ejendomsskat, så ville det have betydning for min prissætning. Det ville falde i værdi, fordi udgifterne for køberne pludselig bliver større. Det handler om at gøre boligen attraktiv, siger Alexander Funch, ejendomsmægler i EDC Poul Erik Bech i Vordingborg.

Ejendomsskat på himmelflugt

Hanne Frederiksen er en af de borgere, som bor på den forkerte side af Jernbanevej. Der går nemlig en grænse midt igennem vejen, som betyder, at det kun er de ulige husnumre, der pludselig har fået en tårnhøj ejendomsskat.

Huset ville falde i værdi, fordi udgifterne for køberne bliver større, siger Alexander Funch, ejendomsmægler i EDC Poul Erik Bech i Vordingborg

For Hanne Frederiksen har det betydet en stigning på 1.000 kroner om måneden.

Forklaringen er, at Vordingborg Kommune ændrede i lokalplanen tilbage i 2009.

Husejerne kommer i klemme

Ejendomsskatten er afhængig af, hvor stor en procentdel af grunden, det er tilladt at bygge på - ikke hvor meget, der reelt er bygget.

I den ene side af Jernbanegade var bebyggelsesprocenten tidligere på 60, men i 2009 blev det ændret til 100 procent – fordi det er en del af et centerområde. Derfor er ejendomsskatterne nu blevet mellem fordoblet og tredoblet for halvdelen af beboerne på vejen.

Grunden, til at stigningen først kommer nu, skyldes, at SKAT først opdagede ændringen i Lokalplanen i 2014, og derfor træder ændringerne i kraft nu.

Men for Hanne Frederiksen og de andre beboere på Jernbanegade giver den reglen om at må bygge på hele grunden ingen mening for almindelige husejere.

- Vi har da bestemt ikke tænkt os at skulle bygge hele grunden, altså det er jo fuldstændig fjollet, siger hun.

Løsning måske på vej

Der er så vidt vi ved, ingen af  grundejere, der er omfattet af centerområdet – det vil sige de ulige numre af Jernbanegade, der har klaget over omvurderingen af deres ejendom, skriver SKAT i en mail til TV ØST

Beboerne har forsøgt at gå til Vordingborg Kommune for at få hjælp, men Kommunen sender bolden videre til SKAT.

Ifølge SKAT har de handlet efter de gældende regler, og de skriver til TV ØST i dag:

”SKAT har tidligere været i dialog med Vordingborg Kommune omkring lokalplanen, idet enkelte ejendomme fejlagtigt var blevet omfattet af centerområdet. Denne dialog har medført, at disse ejendomme har fået ophævet deres omvurdering.

Der er så vidt vi ved, ingen af  grundejere, der er omfattet af centerområdet – det vil sige de ulige numre af Jernbanegade, der har klaget over omvurderingen af deres ejendom.

SKAT tager nu kontakt til kommunen og undersøger, om lokalplanen reelt indebærer de ændringer af anvendelsesmulighederne, som har medført den skattemæssige stigning for borgerne. Det er klart, at hvis SKAT har lavet en fejl i sagerne, vil der blive rettet op på det.

Generelt kan SKAT oplyse, at når en kommune vedtager en lokalplan, kan det have betydning for grundejernes skattebetaling, hvis lokalplanen ændrer planforholdene for et område, og grundværdien antages at være steget eller faldet som følge af de ændrede planforhold.”

Vordingborg Kommune siger, at kommunens planchef Peter Vergo vil gå ind i sagen på mandag, når han er tilbage fra ferie.