¨

Borgmester siger nej til at bevare Storstrømsbroen

Foto: TV ØST

Et forslag om at lade den gamle Storstrømsbro stå til cyklister og fodgængere, når den nye er færdig, får et nej fra Vordingborgs borgmester Knud Larsen (V)

Planerne om at rive den gamle Storstrømsbro ned, når den nye står færdig i 2021, skal bibeholdes. I hvert fald hvis det står til Vordingborg Kommunes borgmester Knud Larsen (V).

Falstringen Kjeld Kürstein har ellers foreslået, at man lod den gamle bro stå, så cyklister og fodgængere kunne bruge den, ligesom der kunne blive lavet en lille cafe på midten, men Knud Larsen mener, at det bliver for dyrt.

Uansvarligt at bevare den gamle bro

I en pressemeddelelse skriver borgmesteren og to udvalgsformænd, at Vordingborg Kommune risikerer at stå med et stort ansvar og en stor udgift i forbindelse med forslaget. Derfor siger de alle tre nej tak, og ønsker at staten som planlagt river broen ned.

- Jeg har ikke noget ønske om at bevare den gamle Storstrømsbro, siger Knud Larsen.

- Det vil være uansvarligt, hvis Vordingborg Kommune går ind i kampen for at bevare den gamle Storstrømsbro. Det kan ende med på både kort og langt sigt at medføre rigtigt mange forpligtelser og udgifter for kommunen, fortsætter borgmesteren og henviser blandt andet til, at der fortsat skal ske en dyr vedligeholdelse af broen, så den konstant er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand både for dem, der færdes på broen og for de sejlende.

Søfartsstyrelsen har således jævnligt udstukket forbud mod sejlads gennem Storstrømsbroens sidefag på grund af fare for nedfald af betonstykker.

S og DF også imod

Gruppeformand for Socialdemokraterne Poul A. Larsen og gruppeformand for Dansk Folkeparti Heino Hahn er, uden at have vendt sagen med deres respektive grupper, enige i Knud Larsens argumenter for, at den gamle Storstrømsbro bør rives ned.

Ingen af de tre politikere tror på, at en fortsat drift af broen kan løses via private investeringer, og frygter at blandt andet Vordingborg Kommune derfor ender med at stå med et helt eller delvist medansvar for den gamle bro.

- Man kan have alt mulig sympati for forslagene om at lade den gamle bro stå, og benytte den til for eksempel cykel- og gangsti, men ser man på det på lidt længere sigt, så vil den på et tidspunkt skulle rives ned, og det vil blive en nærmest uoverkommelig økonomisk og miljømæssig opgave for alle andre end staten, siger Poul A. Larsen.

Med på Christiansborg

Heino Hahn finder det heller ikke forsvarligt at bevare den gamle Storstrømsbro.

- Når nu staten er klar til at rive broen ned, og den nye bro også får plads til både gående og cyklister, hvorfor så gamble med borgernes penge? siger han i pressemeddelelsen.

Da den nye Storstrømsbro opføres som skråstagsbro ligesom Farøbroen, finder de tre politikere også, at en bevarelse af den gamle Storstrømsbro vil skæmme den flotte æstetiske gennemsejling, som de to skråstagsbroer vil give.

I nabokommunen er Karsten Nonbo (V) dog ikke så skeptisk omkring forslaget fra Kjeld Kürstein. Han sidder i byrådet i Næstved Kommune og er medlem af Folketingets transportudvalg, og han vil tage forslaget med på Christiansborg.

Fakta:

  • Den nuværende Storstrømsbro blev indviet i 1937 og kan ikke længere klare den nødvendige bil- og togtrafik.
  • Den planlægges nedrevet i perioden 2021-23.
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App