Borgere klager igen over biogasanlæg

De fik medhold i deres klage i starten af året, og nu klager de så igen, mens de samtidig kan se byggeriet af områdets største biogasanlæg skride frem.

Da tirsdag i nat blev til onsdag udløb fristen for at klage over miljøgodkendelsen til et nyt, stort biogasanlæg ved Køng mellem Næstved og Vordingborg. En protestgruppe mod anlægget indsendte søndag endnu en klage, selv om de føler sig ignoreret af Vordingborg Kommune gennem processen.

- Muligheden for, at vi helt slipper for anlægget, er relativt begrænset, men det betyder ikke, at de slipper uden kamp i forhold til at følge reglerne. Det er frustrerende at se, at de bare fortsætter uanfægtet, selv om tilladelserne ikke er på plads, og vi gør indsigelser og får medhold, siger Rasmus Gulstad, der er tovholder i protestgruppen.

quote Jeg vil blive meget overrasket, hvis anlægget blev opgivet på grund af klagen

Lars Jensen, sagsbehandler i Vordingborg Kommune

I starten af året fik de medhold i en klage over kommunens miljøgodkendelse til biogasanlægget, der skal opføres af firmaet Nature Energy. Men nu har kommunen genbehandlet sagen, haft den i høring og nu også gennem en klageperiode. 

Protestgruppen er fortsat utilfreds med miljøgodkendelsen. De mener blandt andet, at skøn om kommende støj- og lugtgener fra anlægget er beregnet forkert, så det lyder af mindre end tilfældet bliver i virkeligheden. 

Helle Pia Nielsen var i starten af året talsperson for protestgruppen mod biogasanlægget. Her fik de medhold i deres klage. Hun er nu flyttet fra området.

De undrer sig også over, at byggeriet ifølge dem foregår, før alle byggetilladelser og godkendelser er på plads. Samtidig oplever de, at deres høringssvar i første runde ikke blev indarbejdet i miljøgodkendelsen.

- De valgte nogle af høringssvarene ud og skrev dem ind, men de svarede ikke på vores spørgsmål. Det var de samme høringssvar, vi brugte til den klage, vi fik medhold i, så det kan da undre os, at Vordingborg Kommune ikke mente, de var relevante at svare på, siger Rasmus Gulstad.

- Jeg kan godt føle mig trådt på min demokratifølelse, tilføjer han.

Påvirker ikke byggeriet

Klagen over den nye miljøgodkendelse er sendt til Nævnenes Hus. Lars Jensen, der er sagsbehandler på sagen i Vordingborg Kommune, fortæller, at de endnu ikke har modtaget den fra nævnet, men at processen typisk vil være således, at kommunen bliver bedt om at komme med sin sine bemærkninger til klagen samt sagens akter, hvorefter Miljø- og Fødevareklagenævnet så vil komme med sin afgørelse. 

Det kan tage op imod to år, før der foreligger et svar på klagen, men Lars Jensen forventer ikke, at den vil påvirke selve byggeriet.

- Klagen kommer formentligt ikke til at have opsættende virkning, og jeg vil blive meget overrasket, hvis anlægget blev opgivet på grund af klagen. Men vilkårene for driften kan godt blive ændret, siger Lars Jensen, der også fortæller, at der kan ske det, at miljøgodkendelsen bliver sendt tilbage til behandling i kommunen. 

Husdyrgødning og roepulp

Der er allerede rejst fire store procestanke med en kapacitet på hver 9.500 kubikmeter på marken ved Køng, ligesom der er bygget seks plansiloer, der skal bruges til at oplagre biomasse, som skal bearbejdes i tankene.

Biomassen kommer til at bestå af blandt andet husdyrgødning og roepulp. 

Selv om borgerne føler sig en kende magtesløse, er der generelt masser af muligheder for at påvirke en proces, lyder det fra Kenneth Kristensen, der er ph.d.-studerende ved statskundskab på Syddansk Universitet og tidligere kommunaldirektør i to kommuner. 

- Politikerne vil generelt gerne lytte til borgerne. Så kan det være, de har en anden holdning eller der er noget økonomi, der gør, at de ikke ændrer beslutningen, men min erfaring er, at politikerne gerne vil have borgerne med på råd, siger Kenneth Kristensen, der dog påpeger vigtigheden af at komme tidligt ind i processen.

- Jo længere, et byggeri er i processen, des sværere er det at påvirke. Jeg anbefaler altid, at man holder sig til fra starten, siger Kenneth Kristensen, og netop det er ikke altid så ligetil, mener Jacob Torfing, der er professor i politik og institutioner på Roskilde Universitet.

-  Problemet er, at man inddrager borgerne for sent, og det fører ofte til konflikter. Hvis borgerne først bliver inddraget fem minutter i tolv, så bliver de usikre og føler sig overrumplede, og så bliver de modstandere, siger Jacob Torfing, der mener, at der burde være en lang tidligere borgerinddragelse.

- I stedet for at starte med at påføre dem et problem, de kan protestere imod, så kan man vende den om og høre borgerne, hvordan de kunne forestille sig, at man investerede mere i grøn energi. Jeg er ret sikker på, at flere ville synes, et biogasanlæg var en god idé, hvis de havde medejerskab over idéen og beliggenheden, lyder det fra professoren. 

Både han og Kenneth Kristensen fra Syddansk Universitet er enige om, at det bliver svært at standse byggeriet i Køng nu.

- Det er ikke umuligt, men det vil typisk være juridiske fejl, frister der ikke er overholdt eller sådan noget som en vandsalamander, der kan påvirke det nu, siger Kenneth Kristensen.