¨

Anklagemyndigheden ærgrer sig: Højesteret afviser sagen om mor, der delte foto af blotter

Højesteret i København. Foto: Google Street View

Sagen om Rikke Louise Andersen, der delte billede af en mand, som blottede sig foran hendes datter, blev afvist i Højesteret. Det ærgrer anklageren.

Det er en historisk sag.

Sådan lyder det fra Jakob Nielsen, der er specialanklager. Han stod overfor Rikke Louise Andersens advokat i Højesteret mandag, hvor der skulle falde dom i sagen om Rikke Louise Andersen, der i 2016 delte et foto af en mand på Facebook, som blottede sig foran hendes datter.

Men Højesteret afviste dommen, fordi Rikke Louise Andersen ikke kan tiltales for samme forbrydelse to gange.

- Højesteret har kun taget stilling til den del om, hvorvidt anklagemyndigheden kunne rejse sagen igen, men ikke selve delingen eller den bøde, der var blevet idømt. Den del er ikke blevet prøvet, og det er vi selvfølgelig ærgerlig over. Anklagemyndigheden har jo rejst den her sag, fordi vi mente, det var vigtigt for retssikkerheden, at borgere ikke deler fotos af andre i forbindelse med mulighed kriminalitet, siger Jakob Nielsen.

Har I gjort det godt nok?

Tilbage i 2017 blev Rikke Louise Andersen frifundet ved Retten i Nykøbing Falster på grund af en fejl i anklageskriftet. Senere rejste anklagemyndigheden fornyet tiltalte mod hende. Her blev hun idømt en bøde på 5.000 kroner.

Sagen kom for landsretten, hvor dommen blev stadfæstet. Men nu har Højesteret afvist dommen.

Har I gjort det godt nok?

- Det er en situation, der ikke har været prøvet før. Det er derfor, Højesteret har taget stilling til den – i det her tilfælde, om man kunne rejse sagen igen. Det er i hvert fald ikke blevet taget stilling til af Højesteret før. Så det var en prøvelse, der måtte komme på et tidspunkt fra Højesterets side, siger Jakob Nielsen.

- Vi vidste godt, at der var begået en fejl i første omgang, da den var rejst forkert. Og de har man så prøvet at rette op på igen ved at rejse en sag efter den rigtige bestemmelse, fordi der netop er de her hensyn at tage til dem, der bliver hængt ud med billeder eller navns nævnelse. De har også krav på beskyttelse, og det er så det hensyn, man har prøvet at rette op på. Men det er så det, Højesteret har sagt, at det kunne man ikke, når sagen er prøvet en gang.

Man må ikke dele billeder

Rikke Louise Andersen skal ikke betale de 5.000 kroner, hun ellers var blevet idømt, fordi Højesterets afvisning af sagen også afviser dommene fra byretten og landsretten.

Men hun ville dog gerne have haft, at Højesteret havde taget stilling til skyldsspørgsmålet i sagen.

- Jeg er selvfølgelig interesseret i at vide, om man overhovedet har retten til at dele det her billede, siger hun.

- Jeg mener ikke, at hensynet til en forbryder skal overveje hensynet til et offer, så derfor ville det have været rart, hvis man havde kunnet få noget afklaring på det, siger Rikke Louise Andersen. 

HER ER DOMMEN FRA HØJESTERET

Der er tale om en principiel dom fra Højesteret.

Du kan læse den fulde dom på Højesterets hjemmeside. Den kan du finde her

Jakob Nielsen mener dog, at det stadig står klart, hvad man må og ikke må.  

- I forhold til den konkrete sag har vi fået Højesterets stilling til, hvordan vi kan gøre, når der bliver begået fejl, og det må vi så tage til efterretning, siger Jakob Nielsen.

- Men både byretten og landsrettens vurdering, da de tog stilling til sagen, var i overensstemmelse med, hvad anklagemyndigheden også mener: At man må ikke dele. Man må sende det til politiet og så er det politiet, der må afgøre om og i hvilket omgang, man må gå ud med det.

- Men hvis man vil have Højesterets ord for, om man må eller ikke, så kræver det en ny dom.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App