25 dagplejere står til at ryge i sparerunde

Hvis Vordingborg Kommunes spareforslag bliver en realitet, skal 25-30 dagplejere finde andet arbejde. I stedet skal børnene passes i 0-6 års institutioner.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Dagplejerne i 7 byer i Vordingborg Kommune står til at lukke helt eller delvist, hvis de nye spareplaner går igennem. Her er et af forslagene, at børnene flyttes fra dagplejerne og over i børnehaverne.

I en pressemeddelelse skriver kommunen, at de forskellige udvalg lige nu er ved at kigge på næste års budget, og at der alene på børne-, unge- og familieområdet skal spares 9,7 millioner kroner af de i alt 22 millioner kroner, som udvalgene skal finde.

De 7 berørte byer er Stege, Askeby, Kalvehave, Stensved, Præstø, Køng og Mern. I de pågældende områder bliver dagplejen helt eller delvist afviklet, hvis spareforslaget går igennem. I stedet for skal børnene passes i børnehaverne, der laves om til 0-6 års institutioner.

Der vil være en særlig uddannelsespakke til de 25-30 dagplejere, som vil blive berørt af ændringerne.

3 børnecentre

Sammen med forslaget, er der ligeledes forslag om, at der laves 3 særlige børnecentre, hvor skole og daginstitutionen er på samme matrikel. Det drejer sig om Mern, Fanefjord og Hjertebjerg, som skal sikre, at der år ud i fremtiden er både et skole og dagtilbud i nærområdet, selv om børnetallet falder.

Det er færre børn og et lavere budget, der er årsagen til spareforslaget. I pressemeddelelsen erkender udvalget, at de mange forslag til reduktioner og ændringerne kan skabe uro. Medlemmerne understreger derfor, at intet bliver besluttet, før der har været dialog med repræsentanter for forældre, medarbejdere, interesseorganisationer med flere.