Serie
Vi lever livet

Thorsvang Samlermuseum

Det giver livsglæde at være sammen med andre om et fælles projekt. Det er de frivillige på Samlermuseet Thorsvang i Stege slet ikke i tvivl om. Vi kigger indenfor til en snak om hvordan det frivillige arbejde øger livskvaliteten.

6/3/2015

Sille Roulund tager fat på regionens sundhed og besøger blandt andet ildsjælene i idrætsklubberne, motionsklubberne m.m. Følg med Sille i hendes iver på, at få folk inspireret til at gøre noget for deres velværd.