Debat: Sådan bliver Vordingborg Kommune mere grøn

Vordingborg Kommune skal være mere grøn, blandt andet ved at stoppe anvendelsen af giftstoffer til at udrydde ukrudt.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Af Tage Vestergaard (EL), byrådskandidat i Vordingborg Kommune

Hvad vil det sige at udvikle sin kommune til at være en grøn kommune?

En måde er at øge modstanden mod anvendelsen af giftstoffer mod både de planter, der kaldes ukrudt, mod insekter og mod det øgede antal steder, hvor der findes giftstoffer i grundvandet. Det har i mange byråd øget modviljen mod at anvende giftsprøjtning.

En anden måde er at øge skovarealet. Det vil også kunne bidrage til at beskytte grundvandet. Og skove er vi underforsynet med i Danmark, og det selv om der er oprettet flere i forhold til landets størrelse store naturparker de senere år. Vi er stadig bagud med fredninger i forhold til andre lande.

En tredje måde er et forbedret kloaksystem.

En fjerde er forbedret affaldssortering og mindre anvendelse af produkter, der ender som affald.

En femte - og måske den vanskeligste at udvikle - er økologiske produktionsmåder og produktion af økologiske varer. Denne gren af erhvervslivet lever under myten af at være ineffektiv, og af at det offentlige ikke må være initiativtagere på områder, der ideologisk og i lovgivning anses for at tilhøre det private erhvervsliv.

Så meget desto mere gælder det om, at kommunen støtter op om initiativer, der kan øge grøn produktion og yde grønne tjenesteydelser, hvor der opstår muligheder for det. Mængden af økologiske fødevarer er stigende, men flere varer kan ikke følge med efterspørgslen. Skal det batte noget, skal kommunerne afprøve den såkaldte kommunale fuldmagts grænser.

Der har de sidste årtier været gjort mange forsøg på at etablere grønne virksomheder, og det går stadig fremad i landbruget, men på andre områder er der for mange mislykkede forsøg. Derfor må kommunerne hele tiden være oppe på tæerne og være rede til at hjælpe grønne initiativer - i hvert fald de kommuner, der har intention om at kunne præsentere sig som grøn kommune.

Som det sjette område er der energifremstilling - altså op med vindmøller og solceller. Her må kommunerne gerne være ejere. Samsø er et eksempel til efterfølgelse.

Et syvende område er transport med offentlig transport drevet af elmotorer og brintmotorer. Nye elektrificerede jernbaner burde være planen andre steder end på landets hovedstrækninger. Og har kommuner erhvervsarealer parat, hvorfor så ikke have fabrikshaller parat og invitere unge med kundskaber og lyst til at eksperimentere med el- og brintmotorer, så der for alvor kunne opstå et dansk perspektiv på dette område?

Kommunal dristighed fordres, hvis kommunen skal være grøn.

Hvor skal pengene komme fra? I første omgang fra kommunens borgere, men det er ikke bistandshjælp, de skal bruges til. Det er investering med sigte på afkast. Grønt afkast.

Debatindlægget er ikke udtryk for TV ØST’s holdning men udelukkende den pågældende debattørs.

DELTAG I DEBATTEN