Debat: Et frikommuneforsøg får flere i arbejde

Mennesker har brug for både kærlighed og konsekvens, og det får man i højere grad på arbejdsmarkedet end i det kommunale system.

Tema: Valgdebat
uniE095 Mere om tema
Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Af Louise Lindhagen (K), Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune står med et paradoks i hænderne: De private virksomheder skriger på arbejdskraft, mens omtrent en fjerdedel i den arbejdsdygtige alder står uden for vores arbejdsmarked.

Det paradoks hæmmer væksten i vores private virksomheder, og er dermed den største barriere for, at vi lokalt kan skabe velstand, så vi har råd til velfærd.

Derfor har jeg på vegne af Det Konservative Folkeparti foreslået, at Guldborgsund Kommune bliver en frikommune med henblik på at søsætte et projekt, der skal komme paradokset til livs. Projektet skal gøre, at ansvaret for aktivering af borgere på kontanthjælp i langt højere grad pålægges de private virksomheder frem for jobcentrene.

I løbet af projektet vil det være virksomhederne, der udbetaler kontanthjælpen og står for en mere konsekvent opfølgning for borgerne. Det vil skabe mere arbejdskraft til de lokale virksomheder.

Når jeg er på besøg hos de lokale virksomheder, hører jeg desværre ofte, at den kommunale opfølgning ikke er tilstrækkelig, når borgere på overførselsindkomst bliver væk fra en praktikplads eller jobprøvning. Det er virksomhederne, der har den daglige kontakt. På sigt vil initiativet sikre, at langt flere forbliver i praktikken eller kommer i rigtig beskæftigelse, fordi de har et incitament til at møde op hver eneste morgen.

Projektet vil samtidig løse en del af paradokset for de lokale virksomheder, der mangler arbejdskraft.

Det vil gøre, at virksomhederne kan lægge en del af lønnen oven i kontanthjælpen, så borgeren får mere ud af aktiveringen. Dermed vil ordningen komme til at minde om et løntilskud, og vores lokale økonomi bliver stimuleret mere. Samtidig vil projektet på sigt nedbringe udgifterne til overførselsindkomster.

Mennesker har brug for både kærlighed og konsekvens, og det får man i højere grad på arbejdsmarkedet end i det kommunale system. Et frikommuneforsøg vil gøre, at der stilles rimelige krav til kontanthjælpsmodtagere, så de får et puf i den rigtige retning og samtidig kommer udfordringen med mangel på arbejdskraft til livs.

Derfor skal Guldborgsund Kommune i den kommende valgperiode være en frikommune får flere i arbejde. 

DELTAG I DEBATTEN