Debat: 12 dogmer som kan løse kommunens udfordringer

Se de 12 dogmer fra Radikale Venstre som ifølge byrådskandidaten kan løse kommunens udfordringer.

Tema: Valgdebat
uniE095 Mere om tema
Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Af Klaus Eusebius Jakobsen (R), Næstved Kommune

Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune vil gå lidt andre veje end normalt op til den kommende byrådsfase. Vi har nemlig udarbejdet 12 dogmer om, hvad vi vil sætte i værk inden for de først 100 dage i det nye byråd.

Det afhænger naturligvis af, om vi er en del af flertallet.

Et dogme betyder, at vi vil have iværksat processer, så det bliver tydeligt, hvorledes vi kan løse kommunens udfordringer - enten her og nu eller en plan for, hvordan det kan ske i løbet af byrådsperioden.

 1. Vi vil have lavet et kasseeftersyn af alle kommunale og halvkommunale virksomheder, som forsyninger og Næstved Havn. Vi tror ikke, at der er noget fordækt, men vi gerne vil have skabt gennemskuelighed med alle kommunens indtægter, udgifter, ressourcer, medarbejdere, bygninger og grunde. Det giver alle et bedre beslutningsgrundlag.
   
 2. Vi vil have skabt en model, så kommunen styres med flerårige budgetter. Det give stabilitet og mulighed for visioner.
   
 3. Vi skal have skabt en analyse, så vi kan overskue kommunens aktiver som bygninger og arealer, så de eventuelt kan komme i spil på en helt ny måde. Udnyttet de på den bedste måde? Og skal de fortsat drives kommunalt eller afhændes til private?
   
 4. Analyse af byrådets arbejdsform der så hurtigt som muligt sikrer, at politikudvikling hænger sammen med strukturen i den kommunale forvaltning. Et væsentligt forslag i den sammenhæng er at oprette et nyt, hurtigt arbejdende udvalg for vækst, innovation og udvikling.
   
 5. Vi vil lave en plan, så man kan genskabe et sundt serviceniveau til borgerne. Det er ikke nogen let opgave at dirigere midler de rette steder hen med en grundøkonomi, som kommunen har. Her ligger også skolestrukturudfordringen.
   
 6. Vi skal styrke og give luft og tro til lokalrådene- og ildsjælene. Der er mange af dem, og de må ikke skuffes, når de endelige beslutninger tages. Der skal vi etablere modeller for samarbejde, som man forstår og tror på. Samtidig skal vi lave et katalog over alle de muligheder, der findes for at skabe deltagelsesdemokrati, så vælgerne også mellem valgene inddrages.
   
 7. Et område som sprudler i kommunen er kulturen, men vi bør lave en plan, der tilgodeser balancen mellem by og land. Derfor skal Kulturudvalget måske gentænkes.
   
 8. Har byrådet det rigtige og grundige beslutningsgrundlag, når vi for eksempel taler om store beslutninger, som har økonomiske og menneskelige konsekvenser for borgerne langt frem i tiden. Skal vi bruge konsulenter i sådanne sager?
   
 9. En konkret plan for hvordan Næstved Kommune skaber mest mulig merværdiskabelse i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Der er faktisk mange kommunale ansatte, omkring 7.000, og den største erhvervsvirksomhed i kommunen er på cirka 300. Derfor satser vi på et system, der sikrer, at der ved hver ny kommunal opgave og for så vidt også for gamle opgaver evalueres, om opgaven lige så godt kunne varetages af lokale private aktører.
   
 10. En analyse og efterfølgende handlingsplan for at skaffe den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til området. Vi skal have et katalog over de største potentialer for videreudvikling af uddannelses- og erhvervsmiljøer og katalog til fastholdelse af unge og familier.
   
 11. Vi skal sikre, at der arbejdes seriøst med at skabe og vedligeholde fortrolige relationer med politiske beslutningstagere, fonde, investorer lokalt og nationalt. Det skal forankres i det nye udvalg, som Radikale Venstre foreslår. Store investeringer fordrer kapital, vi på nuværende tidspunkt ikke har.
   
 12. Vi skal være en aktiv del af organisationen Greater Copenhagen, Femern Belt Development og Region Sjælland. Derfor skal der arbejdes på at få en god, erfaren og arbejdsom repræsentation i regionale såvel som nationale netværk. Det skal byrådet diskutere og få sat i værk så hurtigt som muligt.

DELTAG I DEBATTEN