Serie
Under Jorden

Under Jorden - Langhuset

Under en udgravning lige i udkanten af Holbæk støder arkæologerne på et usædvanligt stort hus, som sansynligvis stammer helt tilbage fra Vikingetiden. Omkring huset er der også tydelige spor af afvandingskanaler, som også har fungeret som skel til nabohusene. På grund af stolpehuller kan arkæologerne udlede at huset har været næsten 40 meter langt. Et fund af så stort et hus er ret sjældent, og fortæller at det ikke har været hvem som helst, der har haft råd til det.
19/1/2022

Under jorden skjuler rester af vores fortid. Vi kigger regionens dygtige arkæologer over skuldrene, og udfritter dem om deres fund. Denne gang besøger det, som kan vise sig at være Danmarks største forsvarsanlæg fra vikingetiden.