Klag til os

Du er altid velkommen til at kommentere TV2 ØSTs produktioner. Du kan skrive til redaktion@tv2east.dk eller bruge formularen her på siden.

Kontakt til pressenævnet
Hvis du har modtaget et klagesvar fra os, som du ikke mener, er fyldestgørende, har du ret til at kontakte Pressenævnet og bede dem om at vurdere din sag. Dette skal ske senest 12 uger efter, at du har modtaget dit svar:

Pressenævnet
Adelgade 11-13, 4
1305 København K
Tlf. 33 15 55 64
Email: sekr@pressenaevnet.dk 
Læs mere på www.pressenaevnet.dk

 

Din besked: