¨

Ståstedet 2019

- visions-og værdigrundlag for TV2 ØST

TV2 ØSTs værdier, vision og mission er fastlagt i STÅSTEDET, og STÅSTEDET er et bærende element for indholdsproduktionen til alle platforme.

Kerneværdier:

De fire kerneværdier kendetegner den adfærd, vi er forankret i både indadtil og udadtil.

Mod til mere

 • Vi er skarpe. Vi går til den. Godt nok er ikke godt nok for os. Vi giver det ekstra, der skal til for at gøre en forskel.
 • Vi lader os ikke bremse af modstand, og er altid parate til at holde magthaverne og andre ansvarlige for deres gøren og laden. Vi er vedholdende og om nødvendigt aggressive.
 • Vi udfordrer og vil udfordres. Vi er nyskabende, nytænkende og forandringsvillige. Vi træder ikke i andres fodspor. Vi er nysgerrige. Vi er kritiske. Ambitiøse.

Til at stole på

 • Vi er ansvarlige.
 • Vi er kloge.
 • Vi er tillidsfulde.

Respekt og hjerte

 • Vi har et humanistisk menneskesyn.
 • Vi udviser omsorg.
 • Vi gør os umage.

Handlekraft

 • Vi har engagement.
 • Vi udviser ildhu.
 • Vi er effektive.

 

Visionen:

 • Vi etablerer os som regionalt mediehus
 • Vi er frontløbere for regionalt public service-indhold
 • Vi er regionens vigtigste nyhedsformidler
 • Vi leverer gode nære oplevelser fra hele regionen
 • Vi har mange seere og brugere

 

Vi er første valg:

 • når du vil have regionale nyheder
 • når du har et problem/nyhed, du vil dele med fællesskabet
 • når du vil dele en løsning/et godt råd med fællesskabet
 • når du vil opleve hverdagslivet i regionen

 

Missionen:

 • MENINGEN - ”vi engagerer os i dit liv og inspirerer dig til at handle”

 

 • AMBITIONEN – ”hverdagslivet i centrum”

 

 

MENINGEN og AMBITIONEN er krumtappen i alt, hvad vi producerer.

 • Vi sætter borgerne i stand til at være aktive i nærdemokratiet
 • Vi er på vagt over for enhver form for magtmisbrug
 • Vi er en del af borgernes hverdag – hver dag
 • Vi er til stede og synlige overalt i regionen
 • Vi giver mere plads til debat og holder fast

 

Omdømme:

Vi står for:

 • Kritisk gedigen journalistik
 • Troværdighed
 • Fortælleglæde og engagement

Vi er:

 • Ordentlige og redelige
 • Den bedste arbejdsplads

 

Arbejdskultur:

 • Vi er tydelige
 • Vi er opsøgende
 • Vi giver feedback

 

Færdselsregler for det gode samarbejdsklima på TV2 ØST

De ”13 rigtige” er ikke prioriteret. De betragtes som værende lige væsentlige og vigtige.

 1. Vi stoler på hinanden og udviser gensidig ærlighed, åbenhed og loyalitet.
 2. Vi udviser respekt og ansvarlighed overfor hinanden og virksomheden.
 3. Vi melder direkte og klart ud til kollega/chef, og sladrer ikke.
 4. Vi lytter til hinanden - tager hinanden alvorligt og handler.
 5. Vi tager konflikterne, når de opstår. Kan vi ikke løse dem, har vi pligt til at søge hjælp hos kollega/chef. Ved svær konflikt har vi altid pligt til at inddrage nærmeste chef.
 6. Vi bruger ikke ironi eller sarkasme i den faglige dialog.
 7. Vi bruger mail med omtanke.
 8. Vi byder nye medarbejdere velkommen med en grunding introduktion til virksomheden.
 9. Vi giver og modtager konstruktiv kritik
 10. Vi giver og får klare arbejdsopgaver.
 11. Vi svarer på alle former for henvendelser så hurtigt som muligt.
 12. Vi respekterer meningsforskelle og bærer ikke nag.
 13. Vi har ingen tabu’er og giver plads til følelser og frustrationer.