Repræsentantskab

Repræsentantskabet er garant for TV2 ØSTs folkelige forankring i regionen, og medlemmerne udpeges af det regionale kultur- og samfundsliv – heriblandt folkeoplysningen, seer- og lytterorganisationer, idræt, teater, kunst, musik, museer, natur, arbejdsgivere, lønmodtagere, kommuner samt to støtteforeninger.

TV2 ØSTs repræsentantskab består af medlemmer, der vælges for en 4-årig periode. Indeværende periode løber til den 31. december 2021.

Repræsentantskabet har to vigtige opgaver:

  • at give efterkritik på TV2 ØSTs programmer
  • at vælge TV2 ØSTs bestyrelse 

Forespørgsel om medlemskab skal rettes til formanden.

Formand for repræsentantskabet

Kim Borregaard Eriksen
Riserupvej 1
4840 Nr. Alslev
Tlf. 54 40 00 85
Mobil nr. 20 86 21 06
E-mail: riserupvej1@gmail.com 
 

 

Medlemsliste kan evt. rekvireres hos Liselotte (lk@tv2east.dk)