¨

Bestyrelsen

Bestyrelsen er TV2 ØSTs øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at virksomheden drives i henhold til Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategi for virksomhedens udvikling og ansætter en direktør, der har ansvaret for den daglige ledelse af virksomheden.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 6 er valgt af repræsentantskabet, mens medarbejderne på TV2 ØST vælger det 7. medlem.

Fra 1. januar 2019 er følgende medlemmer valgt ind i bestyrelsen:

 

Jørn C. Nielsen, bestyrelsesformand.

 

Uddannet i Danske Bank og fhv. afdelingsdirektør. Virksomhedskonsulent og lektor på Erhvervsakademi Sjælland. 

Medlem af en række fonds- og selskabsbestyrelser bl.a. Sygeforsikringen ”danmark”, hvor han tillige er formand for Sjælland/Lolland-Falster.

Mangeårig foreningsleder indenfor idrætten. Formand for Slagelse Idræts Råd og Sports Team Slagelse.

Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST siden 2010 indstillet af Danmarks Idræts Forbund.

 

Birgit Rasmussen, næstformand.

 

Uddannet arkitekt på Kunstakademiets Arkitektskole og herefter byggeøkonom. Founding partner og direktør hos Casa Arkitekter A/S.

Medlem af bestyrelsen for Næstved Fjernvarme A.m.b.A, Næstved Gymnasium og Dansk Industri, Sydsjælland.

Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST siden 2018 indstillet af Dansk Industri.

 

 

 

Claus Kronborg

 

Direktør og ejer i Kronborg Consulting. Fhv. leder på chef- og topchefniveau.

Mangeårigt bestyrelsesmedlem i forskellige bestyrelser, nu med i Landsstyrelsen og forretningsudvalget for LOF i Danmark. Underviser og censor i offentlig forvaltning. (bl.a. ledelse og organisation)

Han var med til at starte TV2 ØST og var næstformand i stationens første bestyrelse i 10 år.

Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST siden 2006 indstillet af LOF.

 

Jørgen Stensgaard Madsen

 

Uddannet på Defor Ventilation. Mangeårig tillidsmand for faglærte og fhv. medarbejderrepræsentant i bestyrelsen hos Novenco.

Formand for Metal Sydøst. Fhv. mellemleder indenfor ventilation- og smedebranchen og senest ansat på Novenco.

Medlem af bestyrelsen for EUC Sjælland og i Dansk Metals hovedbestyrelse.

Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST siden 2014 indstillet af Dansk Metal.

 

 

Bent Munch

 

Uddannet inden for Handel og kontor (regnskab). Ejer af eget konsulentfirma. Fhv. fuldmægtig, kontorleder samt autoriseret foged hos de Danske Domstole. Tidligere ansat hos DR med opgaver indenfor økonomi og jura.

Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST siden starten indstillet af Støtteforeningerne.

 

 

 

 

Jes Hansen

 

Uddannet sygehjælper på Næstved Sygehus.

Tillidsrepræsentant for FOA-gruppen på Næstved Sygehus. Fællestillidsrepræsentant og  

medlem af MED Hovedudvalget i Region Sjælland.

Formand for repræsentantskabet for ARF Multimedier kreds 6

Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST siden 2018 indstillet af SLS – Sammenslutningen af Lytter- og Seerorganisationerne.

 

 

 

Jesper Sandbirk, medarbejderrepræsentant.

 

Udlært elektriker i 1994 herefter uddannet som AV Assistent på TV2 ØST. Var med til at opbygge TV2 ØST-produktionsselskabet East Production med liveproduktioner i hele Europa for bl.a. TV 2 Sporten. I 2007 ansat på TV 2 i Odense.

Fra 2009 tilbage på TV2 ØST i Vordingborg med live-sendinger og support som primær arbejdsopgave.

Valgt ind i bestyrelsen af medarbejderne i november 2014