Vinterhalvårets hidtil kraftigste blæsevejr kan ramme Danmark mandag

Det bliver især langs den nordlige del af den jyske vestkyst, at det vil blive mest blæsende med vindstød af stærk storm.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Vi er inde i en blæsende periode, og tre dage i træk er der målt vindstød af stormende kuling ét eller flere steder i Danmark - derudover vindstød af stormstyrke både fredag og søndag.

Og det er ingenlunde slut med blæst - allerede mandag vil et nyt, kraftigt blæsevejr ramme dele af Danmark.

Dét lavtryk, der allerede har givet os regn og rusk søndag, befinder sig faktisk lige vest for Skotland, men det vil i løbet af det kommende døgn bevæge sig mod østsydøst mod Danmark.

På bagsiden af lavtrykket vil det mandag eftermiddag blæse kraftigt op fra nord og nordvest, og det mærker man især langs den nordlige halvdel af den jyske vestkyst, samt langs Skagerrakkysten.

Forventede vindstød mandag klokken 15. Foto: TV 2 VEJRET
Forventede vindstød mandag klokken 15. Foto: TV 2 VEJRET

Her vil vinden tiltage ganske kraftigt og kan fra ud på eftermiddagen og indtil først på aftenen nå stormende kuling med cirka 22-23 meter per sekund i middelvinden. Det er lige under stormstyrke, som begynder ved 24,5 meter per sekund.

Vindstødene kan nå stærk storm

Udover den kraftige middelvind vil vindstødene kunne nå stærk storm med omtrent 30 meter per sekund. Stærk storm er vindstyrken under orkan, som begynder ved 32,7 meter per sekund.

Prognoserne er fortsat usikre på, hvor præcis den kraftigste del af vindfeltet vil ramme land. Flere modeller viser entydigt, at det især bliver nær Limfjordens udmunding i Nordsøen, at det vil blive mest blæsende, hvorefter den kraftige blæst senere rammer en del af Skagerrakskysten.

Forventede vindstød mandag klokken 17. Vær opmærksom på at andre prognosemodeller lader vinden kulminere længere nordpå. Foto: TV 2 VEJRET
Forventede vindstød mandag klokken 17. Vær opmærksom på at andre prognosemodeller lader vinden kulminere længere nordpå. Foto: TV 2 VEJRET

Senere mandag aften breder vindfeltet sig mod øst, så der over størstedelen af Kattegat vil blæse op til hård eller stedvis stormende kuling fra nord og nordvest med vindstød, der kan nå stormstyrke.

Vil give forhøjet vandstand flere steder

Den kraftige blæst får vandet i den vestlige del af Limfjorden til at stige mandag - og ud på eftermiddagen vil den kunne nå et niveau på cirka 1,4 meter, hvor det bliver værst.

Der kan eventuelt opstå problemer ved lavtliggende havneområder, samt ved åer, som løber ud i den vestlige del af Limfjorden. I åerne er der i forvejen stor vandgennemstrømning som følge af det rekordvåde efterår, og vandstanden i åerne vil stige, når vandstanden i fjorden også stiger. Generelt ventes der dog ikke større problemer på grund af den mindre stormflod.

Senere mandag aften vil vandstanden i den sydlige del af Kattegat med tilhørende fjorde og bugter stige til mellem 1 og 1,2 meter, når den er højest.

Tirsdag formiddag vil vandstanden i den sydlige del af de indre danske farvande og langs Østersøens kyster kunne stige til knap én meter over dagligvande, når vand fra Østersøen skvulper mod de danske kyster.

Kan blive vinterhalvårets hidtil kraftigste blæsevejr

Det kraftigste blæsevejr, vi hidtil har haft dette efterår, ramte landet 14. oktober, hvor middelvinden i Thyborøn nåede 22,7 meter per sekund, hvilket er stormende kuling.

Til gengæld er det højeste vindstød målt siden sommer registreret så tidligt på efteråret som den 17. september, hvor vindmåleren ved Nakkehoved i Nordsjælland målte vindstød på 29,8 meter per sekund - svarende til stærk storm.

Sidst vi oplevede storm i Danmark, var 15. marts, hvor middelvinden ved Røsnæs på Vestsjælland nåede 24,5 meter per sekund - det var første gang i otte år at der blev målt storm i marts.