Vi har fået mere end 1000 millimeter nedbør de seneste 12 måneder

Kun to gange før har vi oplevet at få mere nedbør i løbet af 12 måneder - og mere end 300 millimeter over hvad vi normalt får på ét år.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Dryp, dryp, dryp. Regn og atter regn i løbet af de seneste år har resulteret i intet mindre end fem nedbørsrelaterede rekorder.

Den første nedbørsrekord startede med en rekordvåd marts for præcis ét år siden, hvor der samlet set faldt 106,5 millimeter regn i løbet af måneden. Dernæst fulgte en knastør april. Til gengæld skilte nedbørsmængderne for maj, juni og juli sig ikke meget ud fra normalen.

'Regntiden' begyndte i august, og siden da har hver måned budt på mere regn end normalt - og i visse måneder væsentligt mere regn end normalt.

I november stod det klart, at tre-måneders perioden august til oktober var den vådeste tremåneders periode i Danmark siden de landsdækkende nedbørmålinger startede i 1874. Det var den anden nedbørsrelaterede rekord.

Der gik dog kun én måned, før den var gal igen.

Allerede i løbet af november stod det klart, at efteråret 2019 var det vådeste målt herhjemme. Og da al regnen var gjort op i november, viste de knap så tørre tal, at vi med 349,1 millimeter regn i kalenderefteråret havde slået den tidligere rekord fra år 1967 med 327 millimeter ganske eftertrykkeligt.

Man fristes til at sige vanen tro - for blot en måned efter, stod vi igen med en nedbørsrelateret rekord-tangering. Kalenderåret 2019 blev med 905,3 millimeter nedbør en tangering af det vådeste år målt i Danmark. I 1999 målte DMI også 905 millimeter regn, men på daværende tidspunkt opgjorde man ikke nedbørsummen med decimaler, og derfor tæller 905,3 millimeter som en tangering.

 
 

Den seneste nedbørrekord fik vi i februar, som med utrolige 135,1 millimeter regn, gav os næsten 100 millimeter mere regn, end der normalt falder i februar (38 millimeter). Der er aldrig faldet så meget nedbør i februar måned i Danmark før.

Over 1000 millimeter regn det sidste år

Med den netop overståede rekordvåde februar in mente, er der fra 1. marts 2019 til 29. februar 2020 faldet hele 1020,7 millimeter regn i Danmark på landsplan.

Det er et ekstremt stort tal. Dykker vi ned i de danske vejrarkiver, viser det sig, at det kun to gange før har været mere vådt i løbet af en 12-måneders periode.

De to vådeste 12-måneders perioder finder vi begge i 2007. Fra august 2006 til juli 2007 faldt der 1084 millimeter på landsplan, og fra oktober 2006 til september 2007 faldt der 1048 millimeter.

Ser vi herefter kun på nedbøren, der er faldet i løbet af en sammenhængende seks-måneders periode, afslører tallene med al tydelighed også, at vi har haft en ekstrem våd periode.

 
 

Fra september til og med februar er der løbet 629,4 millimeter regn gennem DMI's nedbørmålere i Danmark. Det er også nok til en tredjeplads, der læner sig tæt op ad de to vådeste seks-måneders perioder i Danmark.

Den vådeste seks-måneders periode fik vi fra august 2006 til januar 2007, hvor der blev registreret 631 millimeter regn. I figuren herover kan du se de fem vådeste seks-måneders perioder i Danmark.

Til sammenligning falder der normalt 712 millimeter i løbet af et år i Danmark. Med andre ord er der i løbet af det sidste halve år faldet 88 procent af den nedbør, vi normalt får i løbet af et helt år.

Da stort set al denne nedbør er faldet i vinterhalvåret, hvor både fordampningen fra jorden, samt vandbehovet fra floraen er reduceret, har det givet anledning til omfattende oversvømmelser mange steder i landet.

Søndag skal et regnvejr bevæge sig ind over Danmark fra vest, og i løbet af den kommende uge vil der igen falde nye mængder regn.