Ventet rapport retter kritik mod lærerne – elever på Herlufsholm føler sig ydmygede

Ifølge rapport påstår en forælder, at en lærer har udsat elever for voldelig adfærd. Indtil videre er der dog ikke hold i påstanden, siger skolen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Siden TV 2-dokumentaren ’Herlufsholms hemmeligheder’ løb over skærmen i starten af maj, er det væltet frem med historier om, hvordan nuværende og tidligere elever har oplevet at blive udsat for grov mobning, vold og seksuelle krænkelser i deres tid på skolen.

Nu viser det sig dog, at det ikke kun er blandt eleverne, der har eksisteret en usund kultur. Også enkelte af lærerne på den traditionsrige kostskole har været medvirkende til at skabe et utrygt læringsmiljø.

Det fremgår af en trivselsundersøgelse udarbejdet af konsulenthuset Nordic Learning, som TV 2 har fået delvist aktindsigt i.

quote Vi tager alle beretninger om uacceptabel opførsel hos enten elever eller medarbejdere meget seriøst

Martin Arvedlund, konstitueret rektor på Herlufsholm

I undersøgelsen, som Herlufsholm på eget initiativ har iværksat, bliver det blandt andet beskrevet, hvordan ”nogle af lærerne relaterer sig negativt til eleverne”.

- I undervisningen beskrives dette at forekomme ved utryghedsfremmende og ydmygende kommunikation, hvor eleverne kan føle sig dumme, hvis de fx ikke svarer rigtigt på stillede spørgsmål, står der i rapporten.

Kritikken af nogle af lærerne er endnu en påmindelse om kostskolens skyggesider, og selv mener skolen da også, at det er helt uacceptabelt, hvis sådan en opførsel har fundet sted.

De bider dog samtidig mærke i, at der er tale om "enkelte tilfælde".

Overvægt af glade elever

Trivselsundersøgelsen fra Nordic Learning blev bestilt af Herlufsholm Kostskole tilbage i november 2021.

Men den endelige rapport landede først på den daværende bestyrelses bord i midten af juni i år.

Læs også
Hård kritik af voldelig kultur på Herlufsholm Kostskole i ny dokumentar
Læs også
Hård kritik af voldelig kultur på Herlufsholm Kostskole i ny dokumentar

Dengang lød det fra ledelsen på skolen, at de ville læse og gennemgå undersøgelsen, og først når de endelige konklusioner var draget, ville den blive offentliggjort.

Den tid er endnu ikke kommet. For rapporten mangler stadig at se offentlighedens lys, men TV 2 har fået indsigt i dens samlede konklusioner.

Her bliver det først og fremmest understreget, at overvægten af elever er glade for at gå på skolen og beskriver undervisningen i positive vendinger. Sidstnævnte kan ifølge Nordic Learning tilskrives skolens personale, der omtales som ”engagerede” og ”passionerede”.

Det er dog ikke alle elever, der deler den opfattelse.

- Har vores store bevågenhed

Ifølge rapporten er det i nogle tilfælde "ikke lykkedes elever og lærere at oparbejde gode relationer til hinanden.".

TV 2 har spurgt den konstituerede rektor på skolen, Martin Arvedlund, hvorvidt han og resten af skolens ledelse har været bekendt med elevernes kritik af lærerne, og hvad de har gjort for at komme det til livs.

Martin Arvedlund hæfter sig ved, at langt de fleste elever er glade for at gå på skolen, men kalder det samtidig "uacceptabelt", hvis lærerne ydmyger og taler ned til eleverne.

- Det har fortsat vores store bevågenhed at sørge for, at sådanne ikke sker. En god og tillidsfuld relation mellem lærere og elever er en forudsætning for trivsel og læring, skriver han i et skriftligt svar til TV 2.

Gitte_Nørgaard_direktoer_AABC
Læs også
Herlufsholm får ny rektor
Gitte_Nørgaard_direktoer_AABC
Læs også
Herlufsholm får ny rektor

I rapporten fremgår der ingen konkrete eksempler på, hvordan lærere har fået elever til at føle sig utrygge i klasseværelserne.

Til gengæld beskriver den, hvordan en "forældrestemme" har udtrykt bekymring over for én bestemt lærer.

Påstande om vold og truende adfærd

Den specifikke lærer, der er tale om, skulle ifølge forælderen have udvist decideret truende og voldelig adfærd overfor eleverne.

For eksempel skulle læreren have skubbet elever op i en krog og sparket dem over skinnebenet. Ligeledes lyder det fra forælderen, at læreren har indledt et seksuelt forhold til en elev.

quote Hvis vi får kendskab til situationer, hvor det viser sig, at lærere har været truende, vil det få ansættelsesretslige konsekvenser

Martin Arvedlund, konstitueret rektor på Herlufsholm

Ledelsen på Herlufsholm pointerer over for TV 2, at det drejer sig om to adskilte påstande, og at det derfor ikke vedrører den samme lærer.

Nordic Learning har ikke haft mulighed for at indsamle andre vidneudsagn, der bakker op om påstanden, men de opfordrer skolen til øjeblikkelig handling grundet sagens alvor.

- Dette er ikke bekræftet andre steder i datamaterialet, men det er af sådan alvorlig karakter, at det med det samme bør lede til handling hos skolens ledelse, skriver Nordic Learning i rapportens samlede konklusion.

Spørgsmålet er så, om det har ledt til handling, og hvilke konsekvenser det i så fald har fået for de omtalte lærere.

- Et grundløst rygte

Konstituerende rektor Martin Arvedlund fortæller, at de har undersøgt påstanden om, at en lærer skullet have udvist en voldelig adfærd.

Men da anmeldelsen var anonym og hverken nævner, hvilken lærer det drejer sig om, eller hvilke elever det er gået ud over, har det været umuligt at få det bekræftet.

- Vi har spurgt både lærere og elever, om de havde set eller hørt noget, der tilnærmelsesvis mindede om det, men det har heldigvis ikke være tilfældet. Vi fortsætter i øvrigt med at undersøge, om der er hold i påstanden, skriver Martin Arvedlund i en mail.

Læs også
Herlufsholm-forældre efter dokumentar: Vores børn bliver chikaneret
Læs også
Herlufsholm-forældre efter dokumentar: Vores børn bliver chikaneret

Angående udsagnet om, at en lærer tidligere har indledt et seksuelt forhold til en elev, fortæller rektoren, at de har undersøgt rygtet, men at det ikke havde noget på sig.

- Vi tager alle beretninger om uacceptabel opførsel hos enten elever eller medarbejdere meget seriøst, skriver han og tilføjer:

- Efter at have talt med de pågældende, som afviste, at det havde noget på sig, samt elevens forældre, var konklusionen, at rygtet ikke holdt stik. Det var netop bare et grundløst rygte.

Så rapporten har ikke haft nogle ansættelsesretlige konsekvenser for de pågældende lærere eller andre af skolens lærere?

- Da påstandene i Nordic Learning-rapporten ikke er verificerede og ikke kan spores til konkrete hændelser, er der ikke draget ansættelsesretlige konsekvenser. Hvis vi får kendskab til situationer, hvor det viser sig, at lærere har været truende eller det, der er værre, vil det få ansættelsesretslige konsekvenser.

Hvad skal der ske nu?

Hidtil har det primære fokus i medierne været på elevernes grænseoverskridende adfærd over for hinanden.

Nordic Learnings fem forslag til indsatsområder:

  1. Indsats i forhold til snitfladen mellem dag- og kostelever.
  2. Indsats i forhold til pædagogisk praksis i de sammenhænge, hvor lærerne åbenlyst ikke matcher elevernes forestillinger om god, tryg og engagerende undervisning.
  3. Indsats i forhold til en nuanceret forståelse af mobning som fænomen, herunder udarbejdelsen af en fornyet mobbepolitik.
  4. Indsats i forhold til samarbejdet mellem skole og hjem.
  5. Indsats i forhold til ledelsesmæssig udvikling af en samlet strategi for skolens arbejde med ovenstående fire punkter.


Kilde: Nordic Learning

TV 2 har kunnet fortælle om episoder, hvor yngre elever er blevet fysisk afstraffet af 3.g’erne, fordi de ikke fulgte reglerne, eller blevet banket som en del af en ”leg”.

I rapporten fra Nordic Learning tegner der sig ligeledes et billede af en kultur, hvor eleverne jævnligt oplever mobning og krænkelser.

Det gør sig særligt gældende blandt de mandlige dagelever, fastslår rapporten, hvor lidt over 20 procent af de adspurgte elever oplever mobning eller anden form for grænseoverskridende adfærd meget tit. Hos de kvindelige dagelever ligger det tal på 7,4 procent.

Ifølge Martin Arvedlund viser undersøgelsen fra Nordic Learning dog også, at 95,4 procent af eleverne svarer, at de i høj eller nogen grad synes, det er rart at være på Herlufsholm.

Det har ikke været muligt for TV 2 at verificere disse tal, da aktindsigten ikke giver adgang til hele rapporten.

Martin Arvedlund indrømmer til gengæld, at der har været uacceptable subkulturer på Herlufsholm.

Som en konsekvens af dette fortæller han, at fra næste uge skal alle lærere uddannes i at bygge endnu bedre tillidsskabende relationer til eleverne. Desuden udvider skolen dets trivselsteam, som skal se på, hvordan man generelt øger trivslen på kostskolen.