¨

Skybruddene kommer - sådan sikrer du dig bedst muligt

Fugtig varme skaber mulighed for flere skybrud de kommende måneder, og det er en god anledning til at se hus og kælder efter. Få gode råd her.

Der er flere muligheder for skyrbrud de næste måneder. Her er det fra Næstved, hvor sygehuset sidste år blev ramt af et voldsomt skybrud. Foto: Jesper Hald - TV2 ØST

I samarbejde med tv2.dk

Vi er gået ind i juni og dermed også en periode med stigende fugtig sommervarme, hvilket er ideelt vejr til store tordenskyer. Skybrudssæsonen er i gang.

Det regnes for skybrud, når der falder mere end 15 millimeter på 30 minutter, men de fleste skybrud er en del kraftigere.

Det er nedbørsintensiteten, der afgør, hvor alvorlige skaderne bliver. Hvis regnen falder for hurtigt, kan kloakker, drænsystemer og tagrender ikke følge med.

Når vandet ikke kan løbe væk, vil det begynde at løbe på overfladen og samles i lavninger og ikke mindst folks kældre, hvor det kan forårsage store skader.

Skybrud

  • Skybrud er, når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maksimalt 30 minutter
     
  • Skybrud kan give anledning til oversvømmede kældre, viadukter og andre lavtliggende områder samt risiko for akvaplaning.

 

Kilde: TV 2 Vejret

- Det er typisk vand, der kommer fra overfladen, der drøner ned i kælderskakte og vinduesskakte, eller også er det vand, der kommer op fra kloakker, fordi der er så meget pres på kloakkerne, siger Brian Wahl Olsen, skadesdirektør hos Alm. Brand.

Han anbefaler, at man får lagt dræn, hvis grunden hælder ned mod huset, og at der støbes en forhøjning, så vandet ikke kan løbe ned af kældertrappen. Samtidig understreger han også, at det er en rigtig god ide at få sat et tilbageløbsstop i kælderafløbene.

Videncentret Bolius har sammen med Teknologisk Institut samlet otte råd til, hvordan du kan sikre dig, når der er mere end bare almindeligt nedbør i prognoserne:

Luk vinduer og døre

Det giver næsten sig selv, men under uheldige omstændigheder kan der komme store mængder regn ind af et åbent vindue.

Luk ventilationshuller i ydervæggene

Med ventilationshuller lige over jorden kan det være en ide at lukke af med et stykke krydsfinerplade.

Tjek afløb og tagrender

Regnen skal kunne løbe ned i tagrenderne, gennem nedløbsrøret og ud i afløbet. Du har pligt til at sørge for, at de dele er rensede og fungerer inden et skybrud.

Fjern indbo fra kældergulvet

Ting, der under ingen omstændigheder må blive våde, kan det være bedst at få op i stueetagen, og alt andet bør løftes op over gulvniveau.

Tjek terrænet ved dit hus

Hvis grunden falder ind mod dit hus, løber vandet også den vej. Du kan derfor grave små kanaler, der fører vandet væk. De behøver ikke at være store, men de skal falde den rigtige vej.

Hav sandsække parat

I nogle situationer kan det blive nødvendigt at bruge sandsække. Her kan kommunen i visse tilfælde hjælpe, men ellers kan du søge på Google eller lokale Facebookgrupper, hvis du skal skaffe sække i en fart.

Begræns opstigende kloakvand

Du har muligvis det, der hedder højvandslukke, som sikrer, at kloakvandet ikke løber den forkerte vej og op gennem dit gulvafløb og toiletter i kælderen. Så burde du være sikret den vej. Hvis ikke, kan det blive nødvendigt at blokere for vandets vej ind i huset med sandsække og plast.

Et stort stykke plast oven på afløbet med nogle sandsække ovenpå holdt fast af en krydsfinerplade og sat i spænd mod loftet med en lægte kan være effektivt til at holde vandet tilbage.

Hav en automatisk pumpe i huset

Sidst, men ikke mindst, bør du have en kraftig pumpe, hvis du tidligere har haft problemer med indtrængende vand. Pumpen er imidlertid kun til regnvand.

Hvis det er kloakvand, skal det ikke bare pumpes ud i din have. Så skal det samles, til det kan komme i kloakken igen.

Hold øje med skybrud

Problemerne med skybrud blev meget tydelige under århundredets skybrud i juli 2011, hvor kloakkerne løb over i store dele af København.

Skybruddet udløste mere end 90.000 skader, og forsikringsselskaberne måtte udbetale mere end seks milliarder kroner.

Under skybruddet i 2011 faldt der over 100 millimeter regn på få timer. Skybruddet er dog ikke århundredets kraftigste. Det ramte Gråsten i 2007, hvor der faldt 142 millimeter på halvanden time.

Du kan holde øje med, om der kommer skybrud, hvor du bor, ved hjælp af TV 2 Vejrets app, ligesom du også kan få besked, når TV 2 Vejret varsler skybrud. ’Varsler om farligt vejr’ vælges til under indstillinger.

Skybrud fylder meget hos forsikringen

Ifølge forsikringsselskabernes brancheorganisation er der hvert år omkring 100.000 skader på bygninger og omkring 11.000 skader på indbo i forbindelse med skybrud i Danmark.

Hvis du pludselig står med vand i kælderen, har du i forhold til forsikringen pligt til at forsøge at begrænse skaderne i det omfang, du kan.

Den gennemsnitlige erstatning er 22.500 kroner for bygningsskaderne og 14.000 kroner for skader på indbo.

 

I samarbejde med tv2.dk
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App