Skybruddene kommer - sådan sikrer du dig bedst muligt

Fugtig varme skaber mulighed for flere skybrud de kommende måneder, og det er en god anledning til at se hus og kælder efter. Få gode råd her.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Vi er gået ind i juni og dermed også en periode med stigende fugtig sommervarme, hvilket er ideelt vejr til store tordenskyer. Skybrudssæsonen er i gang.

Det regnes for skybrud, når der falder mere end 15 millimeter på 30 minutter, men de fleste skybrud er en del kraftigere.

Det er nedbørsintensiteten, der afgør, hvor alvorlige skaderne bliver. Hvis regnen falder for hurtigt, kan kloakker, drænsystemer og tagrender ikke følge med.

Når vandet ikke kan løbe væk, vil det begynde at løbe på overfladen og samles i lavninger og ikke mindst folks kældre, hvor det kan forårsage store skader.

Skybrud

- Det er typisk vand, der kommer fra overfladen, der drøner ned i kælderskakte og vinduesskakte, eller også er det vand, der kommer op fra kloakker, fordi der er så meget pres på kloakkerne, siger Brian Wahl Olsen, skadesdirektør hos Alm. Brand.

Han anbefaler, at man får lagt dræn, hvis grunden hælder ned mod huset, og at der støbes en forhøjning, så vandet ikke kan løbe ned af kældertrappen. Samtidig understreger han også, at det er en rigtig god ide at få sat et tilbageløbsstop i kælderafløbene.

Videncentret Bolius har sammen med Teknologisk Institut samlet otte råd til, hvordan du kan sikre dig, når der er mere end bare almindeligt nedbør i prognoserne:

Luk vinduer og døre

Luk ventilationshuller i ydervæggene

Tjek afløb og tagrender

Fjern indbo fra kældergulvet

Tjek terrænet ved dit hus

Hav sandsække parat

Begræns opstigende kloakvand

Hav en automatisk pumpe i huset

Hold øje med skybrud

Problemerne med skybrud blev meget tydelige under århundredets skybrud i juli 2011, hvor kloakkerne løb over i store dele af København.

Skybruddet udløste mere end 90.000 skader, og forsikringsselskaberne måtte udbetale mere end seks milliarder kroner.

Under skybruddet i 2011 faldt der over 100 millimeter regn på få timer. Skybruddet er dog ikke århundredets kraftigste. Det ramte Gråsten i 2007, hvor der faldt 142 millimeter på halvanden time.

Du kan holde øje med, om der kommer skybrud, hvor du bor, ved hjælp af TV 2 Vejrets app, ligesom du også kan få besked, når TV 2 Vejret varsler skybrud. ’Varsler om farligt vejr’ vælges til under indstillinger.

Skybrud fylder meget hos forsikringen

Ifølge forsikringsselskabernes brancheorganisation er der hvert år omkring 100.000 skader på bygninger og omkring 11.000 skader på indbo i forbindelse med skybrud i Danmark.

Hvis du pludselig står med vand i kælderen, har du i forhold til forsikringen pligt til at forsøge at begrænse skaderne i det omfang, du kan.

Den gennemsnitlige erstatning er 22.500 kroner for bygningsskaderne og 14.000 kroner for skader på indbo.