¨

Pas på, hvad du gør ved sneglene - du kan blive politianmeldt

Når Miljøstyrelsen har valgt at advare mod voldsneglen nu, skyldes det ifølge biolog Hans Erik Svart, at man gerne vil forsøge at komme en invasion, som den man så med dræbersneglen, lidt i forkøbt. Foto: Wikipedia

Alle dyr er omfattet af dyreværnsloven – også snegle. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan du afliver dem.

I samarbejde med tv2.dk

Læn dig tilbage, og lad en simpel fælde bestående af en mælkekarton med øl indfange samtlige af havens uønskede sneglegæster.

Det lyder jo umiddelbart fristende, især når alternativet er at gå rundt og samle sneglene op.

Men er fælden konstrueret således, at sneglene drukner, er det en overtrædelse af dyreværnsloven, forklarer dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse, Søren Kent Pedersen.

- Folk kan godt føle sig generet af dræbersnegle og voldsnegle, men det berettiger dem ikke til at tilsidesætte dyreværnsloven.

- Budskabet er helt klart, at man skal lade være med at drukne snegle, og med tilstrækkeligt bevismateriale vil vi gerne være med til at anmelde det til politiet. Der er jo andre metoder, der ikke kræver det store, hvor dyrene bliver aflivet så hurtigt og smertefrit som muligt, fortæller Søren Kent Pedersen, efter at Miljøstyrelsen nu er ude og advare om endnu en invasiv snegleart - nemlig voldsneglen.

De bedste måder at aflive snegle

Hos Miljøstyrelsen er biolog Hans Erik Svart heller ikke i tvivl om, at man skal holde sig fra at drukne snegle. Ligesom at metoder, der inkluderer salt eller kemikalier heller ikke er i orden.

Mælkekartonen med øl er imidlertid en god og effektiv metode, forklarer han, så længe man ikke fylder for meget øl i fælden. 

Læs også Dræbersneglen får nu konkurrence fra voldsneglen

- Hvis der bare er et bunddække, som de ikke drukner i, kan det være en god passiv fælde. Duften af øllet tiltrækker dem, og lokker dem ind i kartonen. Der bliver de, og så kan du aflive dem derfra, forklarer han.

Søren Kent Pedersen fra Dyrenes Beskyttelse er imidlertid kritisk overfor, om folk i praksis kan undgå at hælde for meget øl i fælden, så sneglene ikke drukner.

I DYREVÆRNSLOVEN STÅR DER I KAPITEL 2:

§ 13. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om aflivning af dyr, herunder regler om slagtning og om forbud mod visse aflivningsformer samt regler om, at aflivning af visse større dyr kun må foretages af en dyrlæge eller en anden autoriseret person.

Men om man vælger fælden med øl eller ej, er man i sidste ende nødt til selv at gøre det beskidte arbejde og aflive sneglene, og det skal foregå så hurtigt og effektivt som muligt.

Her nævner Søren Kent Pedersen fra Dyrenes Beskyttelse, at man kan klippe sneglene over med en saks, hugge dem over med en spade eller knuse dem med en sten mod et hårdt underlag.

Fælden med øl tiltrækker alle sneglearter, og man skal derfor huske at sortere dem, inden man går i gang med aflivningen, således at de snegle, der hører til i den danske natur, kan leve videre.  

For de har alle sammen en funktion i økosystemet, såsom at være føde for pindsvin, solsorte og drosler

 

I samarbejde med tv2.dk
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App