Nu har vi fået den første nye klimanormal - og den er historisk

Det er nu blevet helt normalt med temperaturer tæt på 10 grader i januar.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det danske klima er de seneste 30 år blevet varmere. Nu viser den første nye klimanormal for januar os, hvor meget varmere det er blevet.

Den laver - med en temperaturstigning på 1,6 grader - det største spring, vi har set, siden den første klimanormal kom i starten af 1900-tallet.

En klimanormal laves ud fra vejret i en periode på 30 år, der dermed beskriver klimaet.

Til og med i år følger vi stadig klimanormalen for den 30-årige periode fra 1961 til 1990, men når året er omme, vil den nye klimanormal, der skal refereres til, være for de 30 år fra 1991 til 2020.

Med den netop overståede januar har vi således allerede den første af klimanormalerne for 1991 til 2020 klar.

Det er den nye klimanormal for januar.

 
  Foto: TV2 Vejret / Grafik

Temperaturen er steget med 1,6 grader

Den nye klimanormal for årets første måned sætter for første gang helt officielt tal på, hvor meget klimaet har ændret sig de seneste 30 år.

Middeltemperaturen i den nye klimanormal for januar er 1,6 grader, og dermed er den hele 1,6 grader varmere end den tidligere klimanormal, der havde en middeltemperatur på 0,0 grader.

Det er den største temperaturændring for en klimanormal, siden de begyndte at blive lavet for Danmark. Den første klimanormal var for årene 1901 til 1930.

 
  Foto: TV2 Vejret / Grafik

De laveste temperaturer er steget mest

De nye tal for januar viser også, at det er blevet helt normalt, at månedens højeste temperatur ender med at komme op nær de 10 grader.

Det mest bemærkelsesværdige ved den nye klimanormal for januar er, at både gennemsnittet af døgnets laveste temperatur samt gennemsnittet af den absolut laveste temperatur, man kan forvente i januar, er steget mest.

Hvor man tidligere kunne forvente helt ned til -16,2 grader i en normal januar, kan man ifølge den nye klimanormal kun forvente -13,2 grader som månedens laveste temperatur.

I gennemsnit kunne man tidligere forvente, at et helt almindeligt januardøgn bød på -2,6 grader som døgnets laveste temperatur. Ifølge den nye klimanormal er det tal nu blot -0,7 grader.

Er blevet mere nedbørrig

Udover at januar er blevet meget varmere, er januar også blevet mere nedbørrig og mere solrig ifølge den nye klimanormal.

Tendensen i mængden af nedbør har været jævnt stigende siden den første klimanormal for 1901 til 1930. Vi har siden da fået 16 millimeter mere nedbør i januar, og alene i forhold til perioden fra 1961 til 1990 falder der nu i gennemsnit syv millimeter mere nedbør i januar.

Også februar bliver varmere i den nye klimanormal

Den nye klimanormal for 1991 til 2020 vil - de kommende måneder - løbende give os indblik i det varmere danske klima, og alt tyder på, at også februar vil blive meget varmere end i den gældende klimanormal for 1961 til 1990.

Foreløbige tal viser, at februar ligesom januar ventes at blive 1,6 grader varmere - medmindre februar 2020 bliver ekstremt kold.

For at den nye klimanormal for februar skal ende med en middeltemperatur på 0,0 grader, som den gør for perioden 1961 til 1990, skal februar 2020 ende med en middeltemperatur på isnende -46,4 grader.

Det er middeltemperaturer, vi ikke før har været i nærheden af i Danmark i februar i nyere klimahistorie, og temperaturer, man kun oplever i meget kolde vintre i det indre Sibirien.

Dermed er det sikkert, at februar også bliver betydeligt varmere i den nye klimanormal.

Det er DMI, der beregner den officielle klimanormal. Alle tal fra 1991 til 2020 vil blive genberegnet af DMI. Dermed kan den endelige klimanormal for januar komme til at afvige lidt - ligesom alle klimatal for de seneste 30 år kan ændre sig.