Ni ud af ti borgmestre: Frivillige bør overtage dele af kommunens arbejde

I en rundspørge har ni ud af ti borgmestre svaret TV 2, at de er åbne for at lade borgerne overtage kommunale opgaver enten delvist eller helt.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I flere kommuner har lokale borgere valgt at stifte støtteforeninger for at styrke forskellige områder, hvor der ifølge borgerne mangler eksempelvis tilstrækkelig finansiering fra kommunens side.

Det er tidligere blevet beskrevet af TV 2, hvordan flere folkeskoler fik økonomisk opbakning af støtteforeninger skabt af forældreinitiativer.

Men i samme vending blev der også rettet kritik mod foreningerne, der af nogen anklages for at skabe ulighed. Blandt andet Skoleforeningens formand har kritiseret tiltaget.

Alligevel viser en rundringning, foretaget af TV 2 og TV 2-regionerne til 65 borgmestre landet over, at 56 ud af 65 kommuner ser det som en mulighed at lade flere kommunale opgaver overgå til frivillige borgere i fremtiden.

I TV2 ØSTs sendeområde har samtlige 12 borgmestre på nær en enkelt svaret ja, til at de ser det som en mulighed at lade flere kommunale opgaver overgå til frivillige borgere i fremtiden. Eneste undtagelse er Annette Mortensen (V), der er borgmester i Stevns Kommune. Hun har svaret ved ikke til spørgsmålet.

Ældreplejen har brug for støtten

Nogle af forslagene fra kommunerne lyder blandt andet på, at frivillige borgere kunne hjælpe med at passe de lokale ældre ved at lave forskellige aktiviteter med dem.

Ældre Sagen laver i forvejen aktiviteter for landets ældre og ser derfor meget positivt på dén idé, da frivillige er den enestående drivkraft i organisationens tiltag.

Omkring 20.000 mennesker har meldt sig på banen for at hjælpe med at gøre Ældre Sagens arbejde, og direktør Bjarne Hastrup håber, at organisationen kan øge samarbejdet med kommunerne.

- Næste år vil vi satse på at få flere frivillige i høj grad ved at samarbejde med kommunerne. Dét er en prioritet for os, at der bliver skabt mere fornuftige aktiviteter på plejehjemmene, så de ældre ikke bliver ensomme foran fjernsynet.

Frygt for mangel på faglighed

Borgmester i Solrød kommune Niels Hörup nævner eksempler som at male børnehaverne, renovere legepladserne og rydde op i lokalområdet som mulige steder, han forestiller sig frivillige hænder delvist overtager.

Men det vil skævvride ikke kun arbejdsmarkedet i forhold til, hvilke faglige krav, forskelligt arbejde har, men også sikkerheden på blandt andet netop legepladserne, mener 3F. De kalder borgmestrenes udmelding for et skråplan og retter især kritik mod tanken om at lade frivillige stå for reparation af kommunens ejendom.

- Når der tales om at vedligeholde legepladser, så har vi altså et ansvar for, at de her legepladser er forsvarligt opført. Det kræver faglig viden, siger gruppeformand for 3Fs offentlige gruppe, Lydia Callesen.

Hun frygter, at resultatet ved at overlade vedligeholdelsen af eksempelvis legepladserne er, at de rutinemæssige sikkerhedstjek vil blive overset, hvis ikke fagfolk er ansvarlige for det.

Kommunens opgaver skal ikke spares væk

Når kommunerne ønsker at løse deres opgaver bedre, er det naturligt, at borgmestrene ser en fordel i, at borgerne bidrager, siger professor Bjarne Ibsen, der i årevis har forsket i frivillige i civilsamfundet.

Men Lydia Callesen frygter, at en større udlicitering af kommunale opgaver i sidste ende vil resultere i spareplaner på de områder, borgerne hjælper til med.

- Det har vi set med affaldsindsamling, hvor man har sparet på skovoprydning, efter flere frivillige trådte til. Det har kostet folks arbejde, siger Lydia Callesen.

Bjarne Ibsen ser dog ikke noget tegn på, at danskernes lyst til at lave frivilligt arbejde skulle være stigende.

- Borgerne engagerer sig kun i de ting, der giver mening for dem. Og det her udgør kun en meget lille del af kommunale opgaveløsninger. Det vil også sige, at forestillingen om at have en stor skare af frivillige, der løser kommunens opgave, den slet ikke holder.

Ifølge ham ønsker de frivillige slet ikke at overtage kommunale opgaver, men hjælper de steder, hvor de har lyst til at bakke op om konkrete elementer i deres eget lokalsamfund, som eksempelvis børnehave og skole.