Anmeldte grov vold fire måneder for sent: - Jeg har det ad helvede til med det

Amal Hassna anmeldte i september en voldsepisode, hun siger, hun blev udsat for, da hun var anbragt som barn. Partier vil ændre loven.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I september fortalte Amal Hassna i en TV 2 dokumentar, om hvordan hun blev anbragt ulovligt i Norge som 13-årig, og at projektlederen Ole B. Nielsen udsatte hende for vold i forbindelse med anbringelsen.

Amal Hassna blev bakket op af øjenvidnet John Søndergaard, som var med til at hente hende og køre hende til Norge.

I forbindelse med researchen af dokumentaren fandt TV 2 frem til flere andre unge, som fortalte om lignende voldelige episoder med den daværende projektleder Ole B. Nielsen. Aktindsigter viste også, at flere kommuner og en psykolog havde fået underretninger om volden, men at de ikke havde meldt projektlederen til politiet.

De fire unge konfronterede Ole B. Nielsen med deres beskyldninger i august, og han afviste deres anklager, men han forklarede, at han havde brugt magtanvendelser mod dem, fordi de havde været voldelige mod ham. De magtanvendelser er dog ikke blevet indberettet til myndighederne, hvilket er i strid med loven.

- Jeg har været så dygtig, og jeg står til ridderkorset. Jeg var knaldhamrende dygtig, siger Ole B. Nielsen i dokumentaren.

Grov vold kan ikke udelukkes

Efter at have set Ole B. Nielsen i øjnene besluttede Amal Hassna at anmelde ham for vold.

Midt- og Vestsjællands Politi har nu afhørt Amal Hassna, Ole B. Nielsen og øjenvidnet John Søndergaard.

Senioranklager Randi Lene Tvile har for få dage siden sendt et brev til Amal Hassna om sagen.

- Det er min opfattelse, at det ikke kan udelukkes, at den vold du har beskrevet er omfattet af den grove voldsparagraf i straffeloven, skriver hun. 

Nanna Hansen - Skælskørsag - Skælskør - tidligere Hassna
Læs også
Sådan går det med søstrene Hassna i dag
Nanna Hansen - Skælskørsag - Skælskør - tidligere Hassna
Læs også
Sådan går det med søstrene Hassna i dag

Episoden Amal Hassna har anmeldt fandt sted i maj 2007, og grov vold mod både børn og voksne forældes efter 10 år. Amal Hassna anmeldte først episoden til politiet i september 2017, hvilket altså var fire måneder for sent.

- Da forholdet efter min opfattelse er forældet, har jeg valgt at standse efterforskningen i sagen, konkluderer senioranklageren i brevet til Amal Hassna.

- Jeg har det ad helvede til med det, og synes det er så uretfærdigt. Det er sådan et latterligt grundlag, skriver Amal Hassna, som i dag bor i Spanien.

Ole B. Nielsen har sendt TV 2 en skriftlig kommentar.

- Politiet har efter grundige afhøringer i sagen valgt at stoppe videre efterforskning jævnfør retsplejelovens § 749 stk 2. Er der ikke grundlag for at fortsætte en påbegyndt efterforskning, kan beslutningen om at indstille efterforskningen træffes af politiet, såfremt der ikke har været rejst besigtigelse.

- Selvom sagen er forældet efter 10 års reglen har politiet alligevel valgt at lave efterforskning og afhøringer i sagen og truffet den beslutning at der ikke er grundlag for at rejse sigtelse jævnfør retsplejeloven, lyder den skriftlige kommentar.

Grotesk lov

På Christiansborg er der utilfredshed med loven. Liberal Alliances Laura Lindahl kalder Amal Hassnas situation for grotesk, og hun vil ligesom Dansk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten gerne fremadrettet ændre den strafferetlige forældelsesfrist for vold mod børn eller helt ophæve den.

- Vi ser mange af de her sager komme, når folk er blevet voksne, fordi det er der, man er blevet opmærksom på, at noget har været galt, og det er der, man bliver opmærksom på, at man kan få retfærdighed, og så synes vi også, at det er der, man skal have mulighed for at kunne tage sådan en sag op, siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen.

Enhedslistens Rune Lund mener en løsning kunne være at ændre loven, så forældelsesfristen først begynder at tælle fra barnet fylder 21 år.

Amal Hassna er i dag 23 år, og dermed ville hendes sag først være blevet forældet om otte år. Loven kan dog ikke ændres med tilbagevirkende kraft, da det ville være et brud på menneskerettighederne.

Forhandlinger om ny lovpakke

Netop nu forhandles der om en ny lovpakke, der blandt andet ændrer forældelsen af seksuelle overgreb, men justitsminister Søren Pape har i sit udspil ikke lagt op til at ændre forældelsen af vold mod børn.

Derfor overvejer Dansk Folkeparti at stille et ændringsforslag til lovpakken. Om der kan blive flertal for dette kommer især an på Socialdemokratiet.

Retsordfører Trine Bramsen (S) har endnu ikke afgjort om Socialdemokratiet ønsker en ændring af den strafferetlige forældelse af vold mod børn, men de ønsker muligheden undersøgt nærmere. 

Søskende
Læs også
Skælskørsøstre vinder sag over Slagelse Kommune
Søskende
Læs også
Skælskørsøstre vinder sag over Slagelse Kommune

- Det er ikke bare lige til at afskaffe eller ændre forældelsesfrister. Vi beder ministeren vurdere muligheden herunder belyse de retssikkerhedsmæssige aspekter, skriver Trine Bramsen til TV 2.

Justitsminister Søren Pape var ikke tilgængelig for en kommentar i dag, men henviser til et svar han for nyligt har givet Retsudvalget, hvor han også slår fast, at han er positivt indstillet overfor at ændre på den strafferetlige forældelse af vold mod børn.

- Efter Justitsministeriets opfattelse kræver dette dog grundige overvejelser, herunder vedrørende afgrænsningen af de sager om vold mod børn, som ikke skal kunne forældes. Justitsministeriet vil overveje denne afgrænsning, står der i justitsministerens svar.