75 lever på tålt ophold i Danmark: Det er de dømt for

De kriminelle udlændinge, der skal bo på Lindholm, er dømt for alvorlig kriminalitet. Se hvad på listen i denne artikel.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Kriminelle udlændinge på tålt ophold er en af de grupper, som regeringen vil sende ud på øen Lindholm.

Det er typisk udlændinge, der har begået alvorlig kriminalitet i Danmark, som de har modtaget en udvisningsdom for. Men gruppen tæller også udlændinge, der har begået krigsforbrydelser eller er til fare for statens sikkerhed.

Fælles for dem alle er, at de ikke kan sendes ud, fordi Flygtningenævnet har vurderet, at de risikerer forfølgelse eller dødsstraf i deres hjemland.

Lige nu er rekordmange udlændinge på tålt ophold i Danmark. For ti år siden var 18 personer på tålt ophold. I 2018 er tallet 75. 

TV 2 har samlet en anonymiseret liste over samtlige udlændinge på tålt ophold på baggrund af detaljerede oplysninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som vi har haft adgang til.

Listen viser, at de fleste personer på tålt ophold er udvisningsdømte, der har begået alvorlig kriminalitet. 18 personer har begået narkokriminalitet, mens 12 har begået voldtægt, voldtægtsforsøg eller andre sædelighedsforbrydelser. Og otte personer er dømt for drab eller drabsforsøg.

- Det gode ved øen Lindholm er, at vi får bedre styr på disse mennesker - og det tror jeg samlet set er i det danske samfund interesse, siger udlændingeordfører Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti..

Det er politisk ordfører Pernille Skipper fra Enhedslisten ikke enig i.

- Man kan på ingen måde forsvare den kriminalitet som disse personer er dømt for, men derfor skal vi stadig behandle dem som mennesker. Det er det, der kendetegner et demokrati. Det gælder for alle mennesker, der begår kriminalitet, at man får en straf, og når man har afsonet den, får man en chance til. Men disse mennesker får ikke en chance til. De sidder i et juridisk ingenmandsland, siger Pernille Skipper til TV 2.

Terrordømte skal ud til øen

På listen optræder blandt andet en irakiske statsborger, der har afsonet 12 år for forsøg på terror for sin rolle i Vollsmosesagen.

Han forsøgte sammen med to andre mænd at fremstille en bombe, der skulle bruges et ikke nærmere defineret sted i Danmark. De bombemål gruppen talte om, var Christiansborg, Jyllands-Posten og Rådhuspladsen i København.

Nu er han på tålt ophold.

En anden person på listen har angiveligt brudt ind i bladtegneren Kurt Westergaards hjem for at angribe ham med en økse.

De to mænd vil skulle bo på Udrejsecenter Lindholm.

- Jeg vil ikke forsvare nogen enkeltpersoners kriminalitet og slet ikke nogen, der går til angreb på andre mennesker med en økse. Det er jo en fuldstændig vanvittig handling at begå. Men det betyder ikke, at alle rettigheder skal sættes ud af spil. Vi kommer for mig at se ud på et gevaldigt demokratisk skråplan, hvis vi accepterer nedværdigende og umenneskelig behandling af et menneske, fordi han har begået en forfærdelig handling. Så er vi jo ikke meget bedre end dem, siger Pernille Skipper fra Enhedslisten.

22 år på tålt ophold

En gennemgang af listen viser, at en del udlændinge har været på tålt ophold i en lang årrække. 15 personer har været på tålt ophold i mere end 10 år og den person, der har været på tålt ophold i længst tid, er en statsløs tyrker, der i sin tid fik syv års fængsel for narkokriminalitet, men som siden sin løsladelse har været på tålt ophold i hele 22 år.

- Det er lang tid, men for min skyld kunne han sidde i 100 år på tålt ophold. Jeg undrer mig over, at han har lyst til at sidde på tålt ophold i Danmark i 22 år. Hvorfor rejser han ikke? Nu gør vi i livet endnu mere besværligt for ham. Han vil være endnu mere isoleret, når han rykker ud på øen Lindholm. Og hvis der en dag kommer en mulighed for, at vi kan sende ham ud med tvang, gør vi det, siger Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti.

Blandt gruppen af personer på tålt ophold befinder der sig også udlændinge, der er tæt på pensionsalderen eller over – den ældste er 72 år.

Tålt ophold for små domme

Listen viser desuden, at man kan ende på tålt ophold for mindre forbrydelser. En syrisk mand er således endt på tålt ophold på grund af en dom på blot 20 dages fængsel for trusler.

- Hvis du er udlænding i Danmark og overtræder dansk lovgivning, skal du ikke være her mere. Det gælder sådan set også, hvis du begår et tyveri, og det er klart, at hvis du har truet et andet menneske, er det en alvorlig forseelse, og så skal du sendes ud. Kan du ikke det, kommer du ud på øen, og det er helt i orden, siger Martin Henriksen.

I Enhedslisten ser man mere principielt på det.

- Der er disse eksempler, hvor vi alle sammen tænker: det er så lille en ting, at de åbenlyst skal have en chance til. Men uanset om det er en stor eller en lille forbrydelse, disse mennesker har begået, så har de nogle grundlæggende rettigheder. Jeg synes, vi er på kant med de rettigheder med denne ø - for vi er tæt på at sætte dem i fængsel på ubestemt tid uden udsigt til at få deres bevægelsesfrihed og deres borgerrettigheder tilbage, siger Pernille Skipper.

følge Udlændinge- og Integrationsministeriet var 17 udlændinge på tålt ophold indkvarteret på Udrejsecenter Kærshovedgård nær Ikast i oktober 2018. Og Rigspolitiet oplyser til TV 2, at 49 udlændinge på tålt ophold per 30. juni 2018 havde meldepligt samme sted.

Dermed ville 17 udlændinge på tålt ophold skulle ud og bo på det nye Udrejsecenter Lindholm, hvis der var flyttedag i dag, mens i alt 49 personer på tålt ophold skulle melde sig til myndighederne på øen.

 

75 på tålt ophold i Danmark - Se, hvem de er, hvad de har gjort, og hvor længe de har ventet