Hvad betyder fængsel på livstid?

Hvad vil det egentlig sige at få livsvarigt fængsel i Danmark?

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Livsvarigt fængsel eller fængsel på livstid er den strengeste straf efter den danske straffelov.

Begrebet livsvarigt skal teoretisk set opfattes bogstaveligt. Men straffelovens paragraf 41 giver adgang til, at justitsministeren efter 12 års afsoning kan tage stilling til, om den dømte skal prøveløslades.

Hvis der gives afslag på prøveløsladelse, skal der foretages en ny vurdering senest et år efter.

Efter 14 års afsoning får den dømte mulighed for at få domstolsprøvet et afslag på prøveløsladelse og derefter efter hver gang en prøveløsladelse afslås.

I Danmark er der dog en nærmest fast praksis for at der sker en planmæssig benådning efter 12 års afsoning. Ved benådning kan den dømte forlade fængslet som en fri mand eller kvinde.

Der er to udfald af en benådningssag:

Enten gives der benådning eller også nægtes benådning. Derfor vil det også kun have begrænset betydning, hvis en person, der er blevet benådet fra en livstidsdom, begår ny kriminalitet.

Kilde: jp.dk, Den Store Danske