Tryggevælde Å ligner en flod - se den imponerende video her

Tryggevælde Å er helt fyldt med vand i øjeblikket. Det ser imponerende ud fra luften.

Hele å-løbet er fyldt med vand, og de omkringliggende enge er også oversvømmede.

Sådan ser det ud lige nu med Tryggevælde Å, i videoen her over filmet nord for Tingvej mellem Hårlev og Varpelev.

På videoen fra Stevns Kommune kan å-løbet kun lige anes i den venstre del af skærmen.

Tryggevælde Ådal bliver fyldt med vand hver vinter, når planter og træer ikke kan suge vandet op, og fordampningen samtidig er lav fra jorden.

På Facebook skriver flere naboer dog, at vandet i år står højere end normalt, og at vandstanden også er højere end den plejer at være.

- Jeg bor på kanten af Tryggevælde Ådal, og der er ikke været så høj vandstand siden Prambroens sluser var i stykker for en del år siden. Vandstanden er unormalt høj og vandstigningen varer unormalt længe. Man kan også se, at det påvirker dyrelivet, at de ikke længere kan finde deres vante, tørre skjulesteder, skriver Jan E. Sørensen på kommunens facebookside.

Fremtiden bliver våd

Tidligere har det dog ofte været sådan, så Tingvejen var oversvømmet, og det er ikke tilfældet i år.

I fremtiden er forventningen dog, at ådalen vil se ud som nu det meste af året på grund af klimaforandringerne, skriver Stevns Kommune i forbindelse med opslaget.

Stevns Kommune har netop investeret i en ny drone, og har sendt medarbejderne på kursus i at bruge den. Det første resultat er videoen af denne artikel, der samtidig er dronens jomfrutur.

Unik natur

Tryggevælde Å starter ved Dalby nær Haslev, og den store å munder ud i Køge Bugt ved Strøby Egede. Især den nedre del af åen er bred og meget vandmættet i jorden og bliver ofte oversvømmet.

Der bor en række sjældne plante og dyrearter på den våde engjord i netop dette område. Danmarks Naturfond, der blev stiftet i 1967 af Danmarks Naturfredningsforening, har opkøbt en del af engarealerne i dalen for at sikre den skrøbelige natur.