¨

Sygeplejen på Stevns får alvorlig kritik – der er problemer med patientsikkerheden

Foto: Pixabay

Styrelsen for Patientsikkerhed udtaler – igen – alvorlig kritik af forholdene i sygeplejen i Stevns Kommune.

Der er tale om større problemer af betydning for patientsikkerheden.

Sådan lyder konklusionen i en tilsynsrapport, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet efter et besøg i sygeplejen Stevns i maj i år. Det skriver Dagbladet Køge.

Besøget i maj var en opfølgning på et tidligere uanmeldt besøg i Sygeplejen Stevns for et år siden i august 2018. Her konstaterede Styrelsen for Patientsikkerhed en række kritisable forhold, som resulterede i et påbud til kommunen.

Besøget var dermed et opfølgende kontrolbesøg for at se, om der var rettet op på kritikken.

- Kritikken for et år siden gik på to forhold. Dels var der ikke tilstrækkelig styr på medicinhåndteringen dels var dokumentationen af patienternes tilstand ikke i orden. Ved det seneste kontrolbesøg havde vi fået orden på medicinhåndteringen, mens vi stadig får kritik for patienternes journaler, siger Dorthe Holmboe, der er centerchef i Sundhed & Omsorg i Stevns Kommune, til avisen.

Dels var der ikke tilstrækkelig styr på medicinhåndteringen dels var dokumentationen af patienternes tilstand ikke i orden

Dorthe Holmboe, centerchef i Sundhed & Omsorg i Stevns Kommune

Nyt kontrolbesøg i oktober

I den seneste tilsynsrapport har Styrelsen for Patientsikkerhed skærpet tonen over for Stevns Kommune og taler nu om større problemer af betydning for patientsikkerheden.

Styrelsen slår fast, at hvis forholdene efter et nyt tilsynsbesøg ikke er i orden, kan det komme på tale at udstede bøde, ligesom det er en mulighed at give behandlingsstedet er påbud om helt eller delvist at indstille virksomheden.

Sygeplejen kan forvente et nyt kontrolbesøg i slutningen af oktober, hvor sundhedschef Dorthe Holmboe forsikrer, at der vil være styr på tingene.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App