¨

Stort projekt skrottet: Stevns Klint får ikke en trappe ved Stevns Fyrcenter

Planerne om at opføre en lang trappe på ydersiden af Stevns Klint er nu skrottet. Foto: Stevns kommune

Efter grundige forundersøgelser har Realdania, Naturstyrelsen og Stevns Kommune valgt ikke at opføre en trappe ved Stevns Fyr.

Tilbage i 2016 præsenterede Realdania et nyt projekt på Møns Klint.

Vi vil ikke gå på kompromis med sikkerheden

Annette Mortensen, borgmester i Stevns Kommune

Planerne var, at området ved fyret skulle laves om. Udkiggen skulle erstattes af en moderne konstruktion, og så skulle to andre huse fra koldkrigstiden rives ned. Derudover ville arkitekterne opføre en lang trappe på ydersiden af klinten.

Men planerne om at opføre en trappe er nu for alvor skrottet.

Borgmester er ærgerlig over beslutningen

Grundige og langvarige tekniske forundersøgelser har nu vist, at det er langt vanskeligere end forventet at bygge en sikker trappe, hvor man samtidig passer godt på områdets spektakulære kystlandskab og dyreliv. Trappen kan derfor ikke opføres inden for rammerne af projektet. 

- Projektet ved Stevns Fyrcenter var et projekt med et kæmpe potentiale, jeg glædede mig til at se realiseret. Fyrcentret er en af de vigtige perler på snoren langs Stevns Klint og tiltrækker mange besøgende hvert år. Med trappen kunne vi have givet dem noget ekstra og tiltrukket endnu flere, siger borgmester i Stevns Kommune Annette Mortensen. 

- Derfor er det selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan gennemføre projektet, men vi vil ikke gå på kompromis med sikkerheden. Dette ændrer dog ikke på, at området ved fyrcentret stadig har et kæmpe potentiale, og det ser jeg frem til, at vi skal folde ud.

Samtidig understreger borgmesteren, at arbejdet med verdensarven og besøgscentret i Boesdal Kalkbrud skrider frem som planlagt selv om projektet ved Stevns Fyr ikke bliver til noget.

Ikke muligt at bygge sikker trappe

De geotekniske undersøgelser viste desværre, at det ikke er muligt at bygge en sikker trappe

Stine Lea Jacobi, programchef i Foreningen Realdania

Beslutningen er taget i trappeprojektets styregruppe, hvor både Realdania, Naturstyrelsen og Stevns Kommune er repræsenteret. Her har man blandt andet lagt vægt på muligheden for en æstetisk – og samtidig sikkerhedsmæssig forsvarlig – løsning.

- Vi har gennemført et meget grundigt forarbejde, fordi det er vigtigt for os at udvikle steder i respekt for deres særlige værdier. Vi afsøgte flere forskellige løsninger, men de geotekniske undersøgelser viste desværre, at det ikke er muligt at bygge en sikker trappe, hvis vi samtidig skal passe på områdets særegne natur, siger programchef i Foreningen Realdania, Stine Lea Jacobi.

OM PROJEKTET:

  • 2012: Stevns Fyr blev valgt som et af stederne i Realdanias kampagne 'Stedet tæller'.
     
  • 2015: Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
     
  • 2016: Realdania præsenterede et skitseprojekt for området, der blev givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 og lokalplan 177 blev godkendt for området.
     
  • 2017-2019: Forundersøgelser og analyse vedr. trappeprojektet. De detaljerede geotekniske forundersøgelser har vist, at kalkstenen er porøs som isterninger og trappen derfor ikke kan bygges som planlagt på stedet. 
Se mere

Lokal beboer: - De har valgt det forkerte sted

Allerede tilbage i 2016 var flere lokale borgere imod projektet. Derfor er der i dag også én bestemt borger, der var særlig glad for, at trappen ikke bliver til noget:

- Man vælger det forkerte sted. De har fundet ud af, at de ikke kan forankre trappen og at det geologisk er umuligt at lave sådan en tung trappe. Det er jo ikke granit - det er kalk, siger Ove Wilche, der bor i Store Heddinge, til TV2 ØST.

Kommunen har lokalt kendskab, og de burde have skrottet det projekt lige fra start

Ove Wilche, bor i Store Heddinge

Men han mener, der er et andet sted ved Stevns Klint, hvor en trappe ville have været mulig.

- Der er jo en anden løsning. Den trappe, man nu har aflyst, skulle kun gå ned til fiskelærdet, men ikke helt ned til stranden. I Højerup, hvor der er kystsikring, og hvor Klinten er sikret, har man en trappe, der går helt ned, men den er meget stejl der, og der kunne man have bygget én trappe med afsatser eller plateauer, så man kunne komme op og ned, siger Ove Wilche.

- Det havde jo været et meget bedre bud, og det gjorde vi opmærksomme på dengang. Men der var ingen, der ville høre, fordi Realdania var så et så storslået projekt.

- Kommunen burde have skrottet projektet lige fra start

Ifølge Ove Wilche, der selv er vokset op ved Stevns Klint, bærer hele projektet præg af, at der ikke har været nogle med indgående lokalt kendskab med i projektet.

- Det, jeg tænker om projektet er, at kommunen har lokalt kendskab, og de burde have skrottet det projekt lige fra start. Nu har man brugt tre år på det og gud ved, hvor mange penge. Det er fuldstændig total spildt, specielt fordi lokalt kendte mennesker gjorde indsigelser mod det i starten, siger Ove Wilche.

Han fortæller, at han i løbet af sin opvækst stod på Krostranden og hvert år kiggede ud på Klinten på det, der hedder Korsnæbet, hvor der hver år var faldt noget mere ned fra Klinten.

- Det er så dér, man vil bygge trappen. Der er blevet brugt så meget tid og mange penge på alt det her, velvidende, at Klinten altid har haft det med at ramle ned, siger Ove Wilche.

Kigger på mulig alternativ

Hos Naturstyrelsen er man også ærgerlig over beslutningen, selvom de selv har været med til at træffe den.

Vi håber, at vi på et senere tidspunkt kan vende tilbage med et andet projekt

Claus Jespersen, skovrider hos Naturstyrelsen

- Vi havde med trappen en stor forhåbning om at kunne tilføre en ekstra oplevelse ved Stevns Fyr ved at kunne se lodret ned til stranden og se klintens lodrette profil. Vi må dog respektere, at det ikke vil være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bygge trappen og håber, at vi på et senere tidspunkt kan vende tilbage med et andet projekt - måske med en udsigtsplatform fra toppen af klinten, der rækker ud over kanten, så de besøgende kan få en wow-effekt af samme karakter, som en trappe ville have givet, siger Claus Jespersen, skovrider hos Naturstyrelsen.

I den kommende tid skal der laves en ny udviklingsplan for Stevns Klint – herunder området ved Stevns Fyr – og den plan vil sætte en ny retning for, hvordan Stevns Kommune sammen med Naturstyrelsen kommer til at udvikle området ved Stevns Fyr.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App