Politikere: Der er brug for ny Stevnsvej

Politikere fra Køge og Stevns Kommuner går nu til Folketingets Transportudvalg med forslag om, at der etableres en ny vej fra Stevns til Sydmotorvejen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Trafikken fra Stevns gennem og udenom Køge er nu så presset, at det er nødvendigt med en ny vejforbindelse direkte til Sydmotorvejen ved Herfølge. Det mener flere politikere fra Køge og Stevns Kommuner, og derfor er de gået sammen om en henvendelse til Folketingets Transportudvalg.

I en pressemeddelelse fra Køge Kommune lyder det fra politikerne, at udvikling og bosætning på Stevns halvøen vil gå i stå, hvis der ikke skabes bedre trafikforbindelser, og derfor foreslået de nu, at der bliver lavet en højklasset vej fra Stevns til Sydmotorvejen.

Gavner hele Sjælland

Linjeføringen bør lægges på en sådan måde, at der samtidig kan etableres en forbindelse fra Sydmotorvejen til Vestmotorvejen ved Borup, hvilket ifølge politikerne vil komme hele Sjælland til gode - specielt når den nye forbindelse under Femern åbner i 2020.

Vejen vil få en trafikbelastning på 6.000-7.000 biler og bør anlægges som en 2-sporet statsvej, lyder det i forslaget fra kommunerne, der selv er indstillet på at bidrage økonomisk til vejens etablering.

6 linjeføringer i spil

Stevns og Køge Kommune har i perioden 2008-2013 udarbejdet 3 rapporter med i alt 6 forskellige linjeføringer samt et antal varianter. Kommunerne er enige om, at linjeføring nummer 6 fra Hårlev til vest for Herfølge vil være god at arbejde videre med. Vejføringen går dog gennem en del fredede områder og kan derfor være svær at realisere.

Kommunerne er derfor også indstillet på sammen med de statslige myndigheder og den største jordbesidder i området - Vallø Stift - at undersøge kombinationsmuligheder med nogle af de øvrige 5 vejføringer.

Vil have Ringsted og Faxe med

Den politiske arbejdsgruppe fortsætter arbejdet, og peger ud over ny vej også på at det er vigtigt at styrke bustrafikken mellem den nordøstlige del af Stevns og Køge, samt at der i fremtiden bør satses på bedre parkeringsmuligheder ved stationerne på Stevns og ved Herfølge og Tureby. Et stort ”Parker- og Rejs-anlæg” ved en ny Herfølge-afkørsel vil kunne gøre det endnu mere attraktivt at tage den kollektive trafik frem for personbilen. En flytning af Herfølge Station mod syd vil indgå i overvejelserne herom.

De 2 kommuner vil invitere Ringsted og Faxe Kommuner til at deltage i arbejdet med at overbevise staten om det vigtige i bedre trafikforbindelser i det østlige Sjælland.