Kriegers Flak: Landsret skal afgøre kabelkrig

Tvisten om hvem der skal betale for at flytte kabler, der bliver brugt til havvindmølleprojektet Kriegers Flak, skal for landsretten. Til stor tilfredshed for landmændene.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Landbrug & Fødevarer betragter det som en sejr for landmændene, de repræsenterer, at Vestre Landsret har afgjort, at sagen er principiel og derfor skal starte i landsretten og ikke i byretten.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi har fået medhold i at sagen har en principiel karakter og dermed skal begynde i landsretten. Det har været vores indstilling fra begyndelsen, siger Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist i Landbrug & Fødevarer.

Sagen kort

Hele sagen handler om, at det statsejede energiselskab Energinet har gravet ledninger og kabler ned hos flere lodsejere omkring Rødvig på Stevns. Det har de gjort i forbindelse med at havvindmølleparken Kriegers Flak skal etableres i vandet ud for Stevns.

De ledninger og kabler mener Energinet, lodsejerne selv skal betale for at få flyttet, hvis de vil lave noget om på deres grund, hvor der er brug for at flytte på kablerne og ledningerne. Men den udgift mener lodsejerne ikke skal ligge hos dem, da det er det statsejede Energinet, der har gravet ledningerne ned.

quote Jeg er meget tilfreds med, at vi har fået medhold i at sagen har en principiel karakter og dermed skal begynde i landsretten

Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist i Landbrug & Fødevarer.

Derfor skal retten nu tage stilling til, hvem udgiften for få flyttet kabler og ledninger ligger hos.

Principiel sag

Når sagen er principiel betyder det, at den kommer til at danne en form for præcedens – det vil sige at den bliver rettesnor for senere sager af samme karakter. Og på den måde skal flere lodsejere ikke pludselig igennem en retssag for at finde ud af, hvem der skal betale for at få flyttet kabler og ledninger som staten har lagt i deres jord.