Kommune dropper græsslåning for at give plads til planter og insekter

Stevns Kommune vil skære ned på græsslåningen for at værne om planter og dyr.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Hvis man slår græsset mindre, kan man være med til at give insekter, dyr og planter bedre levevilkår. Samtidig man kan spare penge i det kommunale budget. 

Det er konklusionen hos politikerne i Stevns Kommune, efter de mødtes i udvalget Plan, Miljø & Teknik. 

Udvalget har valgt at skære ned på græsslåningen og samtidig give en håndsrækning til en presset natur. Det kan være med til at give kommunens arealer en grønne plejeprofil. 

quote Vi får altså både en større biodiversitet, og samtidig sparer vi nogle penge

Flemming Petersen (V), formand for Plan, Miljø & Teknik, Stevns Kommune

-  Den danske natur har ikke de bedste vilkår i disse år, og ved at pleje vores grønne områder på en anden måde giver vi bedre levemuligheder for for eksempel insekter og fugleliv. Vi får altså både en større biodiversitet, og samtidig sparer vi nogle penge, udtaler Flemming Petersen (V), formand for Plan, Miljø & Teknik, i pressemeddelelsen.

Vil lade græsset gro 

Udvalget har besluttet, at man fremover vil slå græsset alt efter, hvad de enkelte arealer anvendes til. Derfor vil nogle græsplæner fortsat blive slået i lige så høj grad som i dag.

Men andre steder vil kommunens folk slå det mere sjældent. Det gør de for at give naturen mulighed for at folde sig ud.

quote For når man lader ting stå vildt, giver vi samtidig plads til, at naturen kan folde sig ud

Flemming Petersen (V), formand for Plan, Miljø & Teknik, Stevns Kommune

- Vi har gennem mange år vænnet stevnsboerne til en trimmet natur, og nu skal de til at vænne sig til noget andet. For når man lader ting stå vildt, giver vi samtidig plads til, at naturen kan folde sig ud som den vil med alt, hvad det indebærer af højt græs og vilde blomster. Det vil nogle formentlig ikke synes er pænt, så det er noget, man skal vænne sig til, udtaler Flemming Petersen (V). 

Udover den mere varierede natur og rigere dyre- og planteliv kan Stevns Kommune også spare på brændstoffet ved at nedtrappe græsslåningen.

Vil fortsat trimme vejrabatter

Fremadrettet vil Materielgården stå for klippe stier på de større områder, som ikke bruges til noget bestemt. Desuden vil Materielgården fortsat holde alle kommunens areal under opsyn.

De vil også være i dialog med borgere og grundejerforeninger og lytte til de ønsker, som kunne opstå undervejs.

Rød malkeko
Læs også
Kendt biodynamisk landbrug er solgt
Rød malkeko
Læs også
Kendt biodynamisk landbrug er solgt

Stevns Kommune slår dog fast, at de ikke vil slå græsset i mindre grad i almindelige vejrabatter. For vokser vejrabatterne vildt og frit, kan vandet ikke løbe væk og sneen fyge væk.

Derfor vedligeholder man vejrabatterne som hidtil, så der fortsat er god oversigtsforhold over vejene for trafikanterne. 


Nyhedsoverblik