Kommunalt ansatte psykisk presset af politikere

Ifølge en afgørelse fra Arbejdstilsynet er flere medarbejdere i Stevns Kommune under et særligt pres grundet udfordrende samarbejde med politikerne.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I en afgørelse fra Arbejdstilsynet skrives der, at der er en konkret mistanke om problemer i det psykiske arbejdsmiljø i Center for Teknik og Miljø i Stevns Kommune.

Det har ikke været muligt at afgøre, om arbejdsmiljøloven er overtrådt, og kommunen har derfor nu fået et påbud af Arbejdstilsynet om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø i Center for Teknik og Miljø på Rådhuset i Stevns.  

Ifølge påbuddet skal kommunen hyre en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at foretage en undersøgelse, der skal klarlægge arbejdsforholdene for medarbejderne.

Det var byrådsmedlem Jørgen Gregersen (Rad. V.), der anmeldte kommunen til Arbejdstilsynet. Han vil ikke udtale sig om detaljerne i afgørelsen, men siger:

- Jeg var sådan set i tvivl om, hvorvidt det var det rigtige, jeg havde gjort, da jeg anmeldte kommunen til Arbejdstilsynet, men det her overbeviser mig om, at det er det rigtige, jeg gjorde, siger Jørgen Gregersen (Rad. V.).

Jeg var sådan set i tvivl om, hvorvidt det var det rigtige, jeg havde gjort, da jeg anmeldte kommunen til Arbejdstilsynet, men det her overbeviser mig om, at det er det rigtige, jeg gjorde, siger Jørgen Gregersen (Rad. V.)

Hængte afdelingen ud i pressen

I afgørelsen lægges der blandt andet vægt på, at politikere flere gange har miskrediteret forvaltningens arbejde i offentlige medier, og dermed har sået tvivl om, hvorvidt de ansatte udfører deres arbejde tilfredsstillende.

Det har betydet et øget pres på kommunalarbejderne, fordi de oplever at stå svagere i deres myndighedsrolle.

Presset fra politikerne har medført, at medarbejderne i Center for Teknik og Miljø er: ”grådlabile, føler sig på vagt, har ondt i maven og sover dårligt om natten” lyder det i afgørelsen.

Således har centerchefen også været sygemeldt med arbejdsrelateret stress gennem 3-4 måneder. Det er ifølge afgørelsen fra Arbejdstilsynet begrundet med: ”udfordrende samarbejde mellem det politiske niveau og forvaltningen”.

Forsøgte at påvirke sagsbehandling

Udover de kritiske udtalelser i medierne, har der ifølge medarbejderne i forvaltningen været direkte politisk indblanding i konkrete sager, som forvaltningen har behandlet.

Det er sket, at borgere har henvendt sig til en politiker for at påvirke deres sag før en afgørelse, eller fordi de var utilfredse med en afgørelse.

Herved har man altså omgået den formelle klageprocedure og har skabt usikkerhed om forvaltningen af opgaverne.

Ledelsen i kommunen oplyser dog, at det ikke finder sted mere efter en række interne møder med deltagelse fra Kommunernes Landsforening.

Medarbejder blev overfuset

De ansatte i Center for Teknik og Miljø oplever også i stigende grad, at borgere truer dem med at gå til politikerne.

En udvikling de er utrygge ved, fordi de samtidig er usikre på opbakningen til de beslutninger, de træffer som myndighed.

Det er således også sket, at en medarbejder er blevet drøftet på et kommunalbestyrelsesmøde. Og ligeledes har en anden medarbejder været ude for at blive overfuset af en politiker foran et politisk udvalg.

Disse episoder bekræfter ledelsen i kommunen.

Fortsat offentlig kritik trods lovning om det modsatte

Vicekommunaldirektøren har understreget over for Arbejdstilsynet, at borgmesteren ved flere møder i november og december 2015 har udtalt, at der er tillid til forvaltningen.

Han har sagt, at uoverensstemmelser fremadrettet vil blive afklaret internt.

Dette står dog noget i kontrast til, at der så sent som den 6. januar 2016 blev kommenteret på forvaltningens arbejde i DAGBLADET Stevns. Borgmester Mogens Haugaard Nielsen (V) udtalte blandt andet, at forvaltningen havde svigtet.

Vil se fremad nu

Nu har kommunen frem til 8. juli til at få undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i orden og give Arbejdstilsynet besked om konklusionen.

Jørgen Gregersen (Rad. V.) vil heller ikke dvæle mere i tilsynets afgørelse, men ser i stedet fremad.

- Vi skal til at se fremad nu og fokusere på det, vi kan gøre, for at arbejdsmiljøet bliver bedre, siger han.

TV ØST har forgæves forsøgt at få en kommentar fra borgmester Mogens Haugaard Nielsen (V).