¨

Fuldskala brandøvelse på Strøby Skole

Foto: TV ØST

Foto: TV ØST

Foto: TV ØST

Foto: TV ØST

Foto: TV ØST

1 af 5

Mandag aften afholdte Stevns Brandvæsen en fuldskala øvelse på Strøby Skole på Stevns.

Stevns Brandvæsen afholdte mandag aften en fuldskala brandøvelse på Strøby Skole på Stevns.

Indsatsleder Mogens Sandberg Brix har sendt os billederne fra øvelsen og han har også sendt nedenstående fortælling om øvelsens forløb: 

"Oplægget til øvelsen var at der på skolen var aktiveret en automatisk brandalarm. Brandalarmen skulle vise sig at være aktiveret af en brand i et teknikrum i kælderen. Yderligere blev det ved fremmødet konstateret at der var et aftenarrangement for 6. klasserne netop denne aften.

Røgen havde hurtigt spredt sig til det meste af skolen, og nogle af børnene var derved fanget i røgen. Det skal lige siges at røgen kom fra to røgmaskiner, som dem man finder i teatre og diskoteker, og dermed helt ufarlig røg.

På grund af manglende børn, skolen størrelse og røgens hurtige udvikling, blev samtlige styrker hos Stevns Brandvæsen, dvs. resten af styrkerne fra Store Heddinge og styrkerne fra Hårlev alarmeret til stedet. Ekstra ledelsesmæssig støtte blev også afsendt, for at få organiseret alle styrker rigtigt fra starten.

Morsom gangart

Øvelsen varede omkring tre timer, og i den tid blev der reddet to dukker ned fra taget med redningstiger, og ni børn og en voksen ud af lokalerne på skolen af røgdykkere. Røgdykkerne brugte mange kræfter og meget tid på at finde frem til de savnede, for røgdykkernes masker var blevet afblændet, og når de derved ikke kan se, gør det at de bevæger sig langsomt frem. Det gav også nogle billige grin hos eleverne, for når de blev fundet og hjulpet ud af røgdykkerne, så der hvor de kunne se, var brandmændene helt blinde og havde derved en rimelig morsom gangart. 

Skolen havde lavet planlægning

Skolen havde selv lavet planlægningen omkring placeringen af børnene og hvor mange der skulle være. Kun klassernes lærer og øvelseslederen fra Stevns brandvæsen, havde en præcis plan over hvor hver enkelt person befandt sig, så i tilfælde af en nødsituation ville man så hurtigt kunne finde frem til manglende personer. 

Formålet med øvelsen var at træne Stevns brandvæsen som en helhed, både for at disse typer øvelser er styrkende for beredskabets sammenhold, men også for at finde de fejl og mangler der kun kan kan spores på denne skala af øvelser. Der var læringspunkter at finde, men heldigvis kun småting.

Stor ros 

En stor ros skal lyde til Strøby skole. De stillede både bygninger, lokaler samt engagerede medarbejdere til rådighed. En masse dejlige børn fra 6 klasserne var modige nok til at være figurenter. Uden deres engagement i øvelsen, ville Stevns Brandvæsen ikke kunne øve på denne realistiske måde".

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App