Forældre har stiftet friskole på Stevns

En friskole åbner nu på Stevns. Det er forældre, der har startet skolen i protest mod en sammenlægning af skoler.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Klapsalverne rungede længe i gymnastiksalen på Skelbækskolen, da omkring 150 mennesker i aftes havde stiftet en ny friskole på Stevns - ikke at forveksle med den 32 år gamle Stevns Friskole i Rødvig, skriver DAGBLADET Køge.

Den nye Skelbæk Friskole er opstået som reaktion på Stevns Kommunes planer om ny skolestruktur, hvor Skelbækskolen - som tidligere var en selvstændig skole og de seneste fem år har været en underafdeling af Erikstrupskolen i Store Heddinge - nu foreslås underlagt Strøbyskolen fra august 2010. Det, mener forældrene, vil underminere skolens forankring i lokalsamfundet og i stedet befolke den med elever udefra, der mod deres vilje bliver flyttet fra andre skoledistrikter.

Forældregruppen har gennem nogen tid ført forhandlinger med Stevns Kommune om en overtagelse af bygningerne og de tilhørende friluftsarealer, og på den stiftende generalforsamling i aftes var optimismen så stor, at forhandlerne anser det for en formalitet at få den endelige aftale om en overtagelse - helst i form af et køb - på plads.

Af samme grund begynder indskrivningen af elever til friskolen allerede 12. september. En foreløbig opgørelse viser, at friskoleplanerne har massiv tilslutning i lokalområdet. Ifølge den nyvalgte bestyrelse har forældre til 112 ud af 115 elever meldt positivt tilbage.