Endelig afgørelse: Nævn freder Stevns Klint

Samlet 5,5 millioner kroner betales til berørte lodsejere.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Efter fem års fodarbejde kan Stevns Klint nu officielt kategoriseres som fredet.

Det fremgår af en afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fredningen omfatter en 20 kilometer lang strækning, der løber langs Trampestien fra Bøgeskoven til Rødvig, og en 25 meter dyrkningsfri bræmme, som går fra kysten og ind i landet.

Ved sidstnævnte lægger nævnet vægt på, at en dyrkningsfri bræmme vil sikre og forbedre områdets natur.

To af nævnets medlemmer mente ikke, at området skal fredes, fremgår det af afgørelsen.

5,5 millioner i erstatning

42 lodsejere modtager erstatning for fredningen. Erstatningssummen er på samlet 5,5 millioner kroner, som skal fordeles ud til de berørte parter.

Langt størstedelen af erstatningen betaler staten, mens Stevns Kommune skal betale 550.000 kroner.

Den dyrkningsfrie bræmme har gjort, at den samlede erstatning til lodsejerne er blevet større, skriver nævnet.

Stevns Klint blev i 2014 optaget på Unescos verdensarvsliste. To år senere blev fredningsforslaget indsendt af Stevns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningsprojektet er tidligere blevet kritiseret af en gruppe lodsejere, som har truet med at indbringe fredningen for domstolene. Det skal ske senest om et halvt år.

Lodsejeren kan også klage over den økonomiske erstatning til Taksationskommissionen.