¨

Cyklister skaber farlige situationer ved Stevns Klint

Foto: SydkystDanmark

På Stevns Klint er de glade for gæster på trampestien, så længe de ikke er på cykel. De ødelægger nemlig trampestien, som er smal og tæt på kanten.

Vi elsker cykler - men ikke på trampestien.

Det er navnet på en ny kampagne, som Verdensarv Stevns og Stevns Kommune i samarbejde har sat i værk på opfordring af lodsejerne langs Stevns Klint.

For de vil af med cyklisterne.

Stien bugter sig, og derfor kan det godt være lidt farligt, når der kommer en cyklist drønende rundt om hjørnet

Tine Jensen, Natur- og Miljømedarbejder i Stevns Kommune

Flere og flere lodsejere langs Stevns Klint oplever et stigende antal cyklister på alle dele af den 22 kilometer lange
Stevns Klint Trampesti, på trods af at cykling ikke er tilladt på stien.

- Vi ønsker, at cyklister på Stevns føler sig velkomne, og at de samtidig forstår og respekterer, at nogle steder er lukkede for cykling. Derfor har vi opsat skilte langs klinten, der viser, hvilke steder vi anbefaler til cykling, siger Naja Habermann, Site manager i Verdensarv Stevns.

Et spørgsmål om hvornår, det går galt

Stevns Kommune har ellers skiltet med, at trampestien er for gående. Men problemet er, at det ikke er alle, der følger skiltningen.

- Der er nogle, der ikke lige læser skiltet rigtigt. Men det kan også være, de tager cyklen med alligevel. Det er til stor gene - også for de lodsejere, der bor derude, siger Tine Jensen, der er Natur- og Miljømedarbejder i Stevns Kommune.

Der kommer flere og flere turister og dermed også cyklister til Stevns Klint. Og det kan altså være farligt, mener natur- og miljømedarbejderen.

- Det er ikke et spøgsmål om, hvis det er går galt, det er mere et spørgsmål om, hvornår det går galt. For stien bugter sig, og derfor kan det godt være lidt farligt, når der kommer en cyklist drønende rundt om hjørnet, siger Tine Jensen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Stevns Kommune har skiltet med, at trampestien er for gående. Foto: SydkystDanmark

Cykeldæk slider mere på stien end skosåler

Formålet med kampagnen er at forebygge uønsket færdsel på trampestien, og sikre tydelig kommunikation til både
lokale og turister om, at cykler er meget velkomne på Stevns, blot ikke på Trampestien. Herudover skal kampagnen
understøtte, at arbejdet med Stevns Klint som verdensarv bliver varetaget på en bæredygtig måde og i
overensstemmelse med verdensarvskonventionen.

Kampagnen er et led i et større arbejde om gode retningslinjer for aktiviteter og færdsel, herunder hunde og droneflyvning ved klinten.

Stevns Klint Trampesti er relativt smal, og ligger tæt på klintekanten de fleste steder, og derfor kan der opstå ubehagelige, og ikke helt ufarlige situationer, hvis cykler og gående skal passere hinanden

Naja Habermann, Site manager i Verdensarv Stevns

- Verdensarvssamarbejdet værner om klinten, naturen, lodsejerne og gæsternes oplevelse. Stevns Klint Trampesti er relativt smal, og ligger tæt på klintekanten de fleste steder, og derfor kan der opstå ubehagelige, og ikke helt ufarlige situationer, hvis cykler og gående skal passere hinanden. Herudover slider cykeldæk mere på stien end skosåler, siger Site manager Naja Habermann.

- Folk springer for deres liv, når der kommer cykler forbi

En af de lodsejere, der har oplevet problemet med et stigende antal cyklister, er Michael Jakobsen fra Højerup. Han
har det sidste år dagligt bygget på sit hus, der ligger 3-4 meter fra Trampestien.

- Stien går rundt om tre sider af mit hus, og derfor har jeg på tætteste hold oplevet, at der kører flere og flere cyklister på den. I sommerferien sidste år kom der cirka 200 cyklister forbi om dagen i gennemsnit, siger Michael Jakobsen.

- Min fornemmelse er, at det dels er turister, dels grupper på op til 20 cyklister, der kommer hertil, fordi en lokal klub har arrangeret en cykeltur på Trampestien. Ved Rødvig ligger Trampestien tæt på klintekanten, og folk springer for deres liv, når der kommer cykler forbi, for nogen skal jo vige.

Artiklen fortsætter under billedet.

Der er mange, der tager turen langs den 20-kilometer lange trampesti rundt om Stevns Klint. Foto: SydkystDanmark

Kampagnen løber henover sommeren.

- Vi håber selvfølgelig på, at der kommer mere fokus på det. Hvis man har en Bed & Breakfast, eller man har venner eller familie, der kommer på besøg, så håber vi på, at man lige advarer folk om, at de helst ikke må køre på trampestien, siger Tine Jensen, Natur- og Miljømedarbejder i Stevns Kommune.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App