Virksomhed får bødestraf for håndtering af giftige murbrokker fra skole

Sjællands Lastvognsophug har ikke levet op til sine forpligtelser om at tildække giftige murbrokker fra skole. De skal nu betale en bøde.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Sjællands Lastvognsophug skal betale en bøde på 70.000 kroner. Det står klart efter Retten i Næstved afsagde dom sidste mandag.

Sagen omhandler PCB-holdigt beton, der stammer fra Frederiksberg Skole i Sorø. I 2008 blev der konstateret et for højt niveau af det giftige materiale på skolen, og den skulle derfor rives ned. 

Siden har der dog været strid om, hvad der skulle ske med de giftholdige murbrokker. Det har affødt flere stridigheder i retten. Den ene er der nu faldet dom i.

Sorø Kommune anmeldte Sjællands Lastvognsophug til politiet i juni 2018 for ikke at have håndteret murbrokkerne fra skolen ifølge den miljøgodkendelse, som de havde fået, og det er nu det, kommunen har fået rettens medhold i.

Ifølge aftalen skulle murbrokkerne overdækkes, men det blev de ikke. Derfor gav Sorø Kommune en indskærpelse i 2016 og et påbud i 2018.

- Anklagemyndigheden er tilfreds med, at der sket domfældelse. Dommen indeholder en afgørelse, hvor den tiltale, som anklagemyndigheden havde rejst, i det store hele, har dannet grundlag for domsfældelsen, og det er vi naturligvis tilfredse med, siger senioranklager Rune Jensen.

Anklagemyndigheden havde oprindeligt fremsat påstand for en bøde på 100.000 kroner, men så stor skulle bøden dog ikke være, mente byretten. 

- Det er efter anklagemyndighedens opfattelse en markant og langvarig tilsidesættelse af miljøgodkendelse, påbud og indskærpelser, og det er på den baggrund, der er nedlagt påstand om bøde på 100.000 kroner. Det blev så 70.000 kroner, siger Rune Jensen.

Langstrakt strid

Striden om murbrokkerne er efterhånden en langstrakt affære. Sagen startede i 2014, efter Frederiksbergs Skole blev revet ned.

Det blev den, da man havde fundet det giftige stof PCB, der blev forbudt i 1970’erne. Dengang var materialet populært, når der for eksempel skulle fuges døre, vinduer og betonelementer.

Da skolen blev revet ned, indgik Sorø Kommune en aftale med Sjællands Lastvognsophug, der ville genanvende murbrokkerne til et fundament på skrotpladsen. Da firmaet modtog murbrokkerne, opstod der dog strid om, hvor forurenede murbrokkerne egentlig var.

Fakta om PCB

Sorø Kommune mente, at niveauet af PCB ikke oversteg grænseværdierne, mens Sjællands Lastvognsophug har argumenteret for, at murbrokkerne var langt mere forurenet end først antaget. Spørgsmålet blev så, hvor giftigt affaldet egentlig er, og hvem har ansvaret?

Sagen endte i byretten og senere i Østre Landsret. Begge kom frem til, at Sorø Kommune ikke selv måtte afhente betonen på Sjællands Lastvognsophugs grund og fjerne det på virksomhedens egen regning. En såkaldt selvhjælpshandling.

- Landsretten mente ikke, at der var tilstrækkeligt sikre oplysninger om forureningsrisikoen, og mente, at en selvhjælpshandling først kunne komme på tale, hvis tvangsbøder og straf ikke fik den ønskede effekt, siger Morten Olesen, der er chef for teknik, miljø og drift i Sorø Kommune.

Efterfølgende har Sorø Kommunes bygherreafdeling haft det, der kaldes en syn- og skønsforretning med virksomheden på grund af uenigheden om graden af forurening. Det betyder, at en uvildig part skulle tage flere prøver af affaldet for at undersøge, hvor forurenede murbrokkerne er. Her fandt man, at betonen overholder værdierne og den indgåede aftale, mens værdierne i resterne af fugematerialet ikke gjorde. Parterne har efterfølgende haft mulighed for at bringe sagen for Voldgiftsnævnet, men det har de ikke gjort indtil videre.

Siden sagen startede i 2015 har de mange tons murbrokker altså ligget hos Sjællands Lastvognsophug. Dog er affaldet ikke håndteret efter aftalen, mener Sorø Kommune. De politianmeldte virksomheden ”for ikke at have efterlevet diverse påbud og indskærpelser fra kommunens miljømyndighed”, skriver de til TV2 ØST.

- Sjællands Lastvognsophug modtog den første etape af betonbrokkerne fra Frederiksberg skole i 2015. Herefter skulle virksomheden indbygge affaldet under en befæstet plads, som der var meddelt miljøgodkendelse til. Det er som bekendt ikke sket, hvilket har ført til politianmeldelse og nu denne dom, siger Morten Olesen.

Der skulle også være sendt en anden etape af murbrokker til virksomheden. Det blev dog annulleret og sendt til Holland i stedet, da virksomheden ifølge Sorø Kommune ikke overholdt miljøgodkendelsen.

Sjællands Lastvognsophug: - Vi er uskyldige

Hos Sjællands Lastvognophug er man ved at tage stilling til, om dommen skal ankes. Direktør og ejer Jørgen Steen Jensen er ikke tilfreds med bøden.

- Det kan da være nok for noget, man ikke har gjort, siger han til TV2 ØST.

Han påpeger, at han stadig mener, at affaldet er for forurenet, og Sorø Kommune derfor ikke har handlet korrekt. 

- For mig er det simpelt. De har leveret noget, vi ikke må modtage, siger Jørgen Steen Jensen.

Hvorfor har I ikke fulgt miljøgodkendelsen og overdækket det materiale, I har fået?

- Vi har ikke brugt tid på det. Vi er uskyldige i det her. 

Om affaldet indeholder for meget PCB er der ifølge dommen stadig tvivl om. Hvem der derfor har ansvaret for at få affaldet fjernet, er der ifølge dommen også stadig tvivl om.

Sjællands Lastvognsophug har til den 15. februar 2022 til at afværge forureningen. Sker det ikke, skal virksomheden betale tvangsbøder på 20.000 kroner per måned, indtil det er sket. Ifølge Jørgen Steen Jensen bliver det dog ikke aktuelt, da han har dækket brokkerne til.

Virksomheden og anklagemyndigheden har mulighed for at beslutte, om de skal anke dommen til Østre Landsret inden den 24. januar.