¨

Psykolog efter overgrebssag: Skoleledere bør hurtigere overvåge ansatte med en mistænkelig relation til børn

Foto: Tina Mortensen - TV2 ØST

Sagen med idrætslæren, der voldtog en mindreårig elev, følger mønstret fra lignende sager, mener Kuno Sørensen, der savner hurtigere handling fra skoleleder.

Ledere på skoler og daginstitutioner bør fremover reagere hurtigere med at sætte en ansat under skærpet opmærksomhed, hvis eksempelvis kollegaer er bekymret over den ansattes pædagogiske arbejde og relation til børnene, så mulige sager om seksuelle overgreb kan forhindres. 

Det mener Kuno Sørensen, der er psykolog hos Red Barnet og ekspert på seksuelle overgreb. 

Emnet er højaktuelt, efter at en 32-årig idrætslærer fra Sorø Kommune er blevet idømt seks års fængsel og en frakendelse af retten til at arbejde med børn under 18 år på ubestemt tid, fordi han i en periode på et år voldtog en dengang 13-årig pige og krænkede andre elever.

Skolelederen kunne i højere grad tidligere have interesseret sig for den pædagogiske praksis

Kuno Sørensen, psykolog

Kuno Sørensen har fulgt dækningen af sagen i medierne og understreger, at han ikke har et tilbundsgående kendskab til den.

Alligevel mener han, at der formentlig kunne være handlet anderledes i forløbet. 

- Skolelederen kunne i højere grad tidligere have interesseret sig for den pædagogiske praksis, som læreren havde, når nu der var så mange, der henvendt sig om det. Der havde været rig lejlighed til at få en skærpet opmærksomhed på læreren, siger han.

Ligner andre sager

Kuno Sørensen mener, at sagen fra Sorø Kommune i høj grad følger mønstret fra andre lignende sager, hvor en ansat begår overgreb mod et eller flere børn.

Vedkommende udvælger nogle børn og opbygger et tillidsbaseret venskab til og på den måde tager magten over børnene. Den bliver brugt til at få barnet til at overskride grænser. 

Psykolog Kuno Sørensen mener, at sagen med idrætslæren fra Sorø Kommune følger mønstret fra lignende sager. 

Kuno Sørensen mener desuden, at der kan drages paralleller til den såkaldte Beder-sag, som han har et indgående kendskab til. Her krænkede en pædagogmedhjælper 13 børn i en børnehave. 

- Forud for, at de seksuelle overgreb blev afsløret, var der en undren og bekymring i forhold til den pædagogiske praksis, som medarbejderen havde. Hvis lederen på et tidligere tidspunkt havde gået ind og haft et skærpet opsyn med, hvordan vedkommende omgikkes børnene, kunne man måske have standset det på et tidligere tidspunkt, siger Kuno Sørensen. 

Svær situation at stå i

Selvom han appellerer til ledere og kollegaer om hurtigere at følge en ansat, hvis der er bekymringer, siger han, at det også er en meget svær situation for den enkelte at stå i.

- For de nære kollegaer og chefer kan det være svært at finde ud af, hvornår der skal skrides ind, fordi vi alle sammen gerne vil tro det bedste om vores kollegaer, og fordi, at det at anklage nogen for at begå seksuelle overgreb er en meget alvorlig anklage, som har stor betydning for vedkommendes liv, siger Kuno Sørensen.

Efter straffen til idrætslæren har Sorø Kommune skærpet bedredskabet i forhold til børn og overgreb.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App