Lokalt altanfirma i modvind - har i mindst 14 sager produceret altaner uden byggetilladelse

Altan.dk får hård kritik af at producere altaner, før de har fået en byggetilladelse. Selv mener virksomheden, at det er en risiko, de vælger at løbe.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Danmarks største altanfirma, Altan.dk, der ligger i Sorø, er kommet i hård modvind, efter Berlingske i flere artikler har kunnet fortælle, at virksomheden i mindst 14 sager har bestilt altaner til projekter, hvor der endnu ikke er en byggetilladelse. 

Frederiksberg Kommune, hvor de 14 altanprojekter skal laves, mistænker, at der ligger systematiske handlinger bag.

- Det er ærgerligt, at vi taler om så mange sager, over 25 procent af deres 51 sager, hvor vi må konstatere, at de har produceret altaner, før godkendelserne ligger der endeligt. Så er det noget, de gør rent systematisk. Det, synes jeg, er mærkværdigt og uheldigt, siger afdelingschef Lillian Rasch Madsen fra By, Byggeri og Ejendomme i Frederiksberg Kommune.

Forkerte altaner til Rahbekshus

Sagen begyndte på Frederiksberg, hvor Rahbeks Allé møder Vesterbrogade. Her har Altan.dk et igangværende projekt om at levere 52 altaner til den bevaringsværdige bygning Rahbekshus fra 1924, hvor blandt andet Johannes V. Jensen har boet. 

Både Frederiksberg Kommune og Altan.dk var blevet enige om design og æstetik, der passede til ejendommen. Byggetilladelsen lod stadig vente på sig, men Altan.dk bestilte alligevel de 52 altaner. Det viste sig dog, at altanerne, der blev leveret, ikke var helt magen til designet på den prøvealtan, parterne i første omgang blev enige om, og som altså var en forudsætning for, at kommunalbestyrelsen i 2018, efter nøje overvejelse, gav tilladelse til at opsætte altaner på Rahbekshus.

- Vi har at gøre med en ejendom, der har nogle karakteristiske gesimsbånd, en karakteristisk facadeudsmykning, som man trækker ud på altanen, så altanen ser ud, som om det er en integreret del af facaden, og altid har siddet der, siger Lillian Rasch Madsen.

- Vi havde dermed en altan med en meget skarpkantet bund. Det, der er produceret i stedet, er med affaset kanter, som gør, at det bliver afrundede kanter. Så man får ikke samme effekt frem, siger Lillian Rasch Madsen.

Her er altanen med de affasede kanter og ikke med den lige kant, som Frederiksberg Kommune har bestilt.
Her er altanen med de affasede kanter og ikke med den lige kant, som Frederiksberg Kommune har bestilt. Foto: Rikke Stokholm - TV2 ØST

Ifølge Berlingske har kommunens egne arkitektoniske eksperter derfor anbefalet, at altanerne skrottes, da de ikke følger de krav og aftaler, der var blevet lavet, og at det vil skæmme den bevaringsværdige bygning.

14 sager mere

Det viser sig dog, at Altan.dk i flere tilfælde har bestilt altaner til projekter, hvor der endnu ikke er givet en tilladelse. Ifølge et notat til kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, er der tale om mindst 14 sager, hvor der er blevet bestilt altaner, før byggetilladelsen er givet, og uden kommunen har bestemt sig for om æstetik og udformning af altanerne er, som det skal være. I et enkelt tilfælde er altanerne også blevet sat op uden at afvente byggetilladelsen.

- Havde Rahbekshus været en enlig sag, kunne man have sagt, at det er, hvad der sker, og nu må vi komme videre, men at man producerer før, man får en tilladelse i 25 procent af sine sager, så er der et eller andet helt galt i den måde, man agerer på, mener Lillian Rasch Madsen.

Her er der blevet produceret altaner uden byggetilladelse

Ifølge notatet, som er skrevet af Ulrik Winge, By- Kultur- og Miljødirektør i Frederiksberg Kommune, har der været enkelte sager, hvor der efterfølgende er blevet givet byggetilladelse, men hver gang uden at kommunen var klar over, at altanerne allerede var produceret. Dermed er der ifølge notatet 11 igangværende sager, hvor byggetilladelsen endnu ikke er afgjort.

Derudover fremgår det , at der i "enkelte sager er udført mindre ændringer af altanernes udformning og værnenes udseende i forhold til det materiale, som der er givet plandispensation til, dertil er der også sager, der endnu ikke er færdig belyste, hvorfor der i et normalt sagsforløb ville have været mulighed for yderligere tilpasninger for at opnå et projekt, der er tilpasset ejendommens arkitektur, og ikke vil medføre væsentlige gener til naboer".

- I sig selv er der ikke noget ulovligt i, at man producerer en altan før, man har fået tilladelse, det er bare ikke det, der ligger i den dialog, man har med os. For mig kan Altan.dk producere alt det, de vil, så længe de beholder det på deres lager. Men at begynde at tale om, at vi producerer en standardvare, det holder slet ikke, når vi taler gadefacader på Frederiksberg, siger Lillian Rasch Madsen.  

Alvorlige oplysninger

Også flere politikere har undret sig over, at altanfirmaet bestiller altaner til flere projekter, før de har givet grønt lys. Men at det var tilfældet i så mange sager, kommer bag på blandt andet rådmand i Frederiksberg Kommune Nikolaj Bøgh (K).

- Vi vidste godt på rygtebasis, at der var andre sager, men ikke at der var så mange og i så grel en karakter, og man tilmed har sat altaner op uden byggetilladelse. Det ligner en forretningsstrategi at producere, før man har fået byggetilladelsen. Det duer naturligvis ikke. Det kan vi ikke stå model til, siger Nikolaj Bøgh.

Nikolaj Bøgh er blandt andet bekymret for, om der sker en konkurrenceforvridning, blandt andet på baggrund af det, der står i notatet:

"Manglen på mulighed for yderligere tilpasning i de konkrete sager betyder, at forvaltningen ikke har mulighed for at stille ligeværdige krav til Altan.dk omkring æstetikken. Krav som vi ellers ville stille til enhver anden ansøger, der ikke forinden har produceret altanerne. Dette kan risikere at udgøre en konkurrenceforvridende sagsbehandling og være i strid med lighedsgrundsætningen for sagsbehandlinger".

Derfor mener Nikolaj Bøgh, at kommunalbestyrelsen skal tage byggetilladelserne op til overvejelse.

- Vi sidder og bruger en del tid på, hvordan altaner skal se ud i Frederiksberg Kommune og er i særlig grad omhyggelige, når det er en ældre, bevaringsværdig ejendom. Om det overhovedet kan lade sig gøre, og hvordan det i givet fald skal foregå. Så duer det naturligvis ikke, at man skøjter hen over det. Oplysningerne gør, at vi ser alvorligt på sagen og er i gang med at revidere vores holdning til sagen og Altan.dk's virke i kommunen, siger Nikolaj Bøgh.

Altan.dk: - Det er en bevidst risiko, vi tager

Ifølge Altan.dk mener de ikke, at det er problem at bestille altanerne før, at de har fået den nødvendige byggetilladelse. Hvis det er et problem, så er det et problem for virksomheden selv og ikke politikerne.

- Jeg ved, det er en risiko, og den tager jeg på mig. Så kan jeg forhåbentligt holde nogle folk og noget omsætning i gang, siger direktør for Altan.dk, Casper Knudsen.

Baggrunden for, at der er blevet bestilt altaner til de 14 sager er, at virksomheden i efteråret 2020, stod overfor et stort valg. Virksomheden var, ifølge Casper Knudsen, presset af lang behandlingstid og corona, og måtte derfor træffe et valg.

quote Skal vi fyre halvdelen af firmaet, eller skal vi tage et sats? Så blev vi enige om satse

Casper Knudsen, direktør for Altan.dk

- Da vi opdager i efteråret, at nu var arbejdet ved at løbe ud, og vi ventede på at få flere byggetilladelser, vi bare ikke fik, så måtte vi se på, hvad vi så kunne gøre. Skal vi fyre halvdelen af firmaet, eller skal vi tage et sats? Så blev vi enige om at satse og bestille nogle altaner, der var ret tæt på at være hjemme. Det har så vist sig at være et dårligt sats.

Der blev altså produceret altaner til de 14 projekter, uden de vidste, om de måtte sætte dem op.

- Det er et sats, vi tager. Vi har taget 14 sager ud af et par hundrede og sagt, at de her sager, dem tror vi på bliver præcis, som vi er kommet frem til nu. Så det er sats, vi tager, at vi bestiller dem, og hvis der så er en ændring, kan det godt være, vi bliver nødt til at bestille for eksempel et nyt rækværk. Det er vores ansvar, siger Casper Knudsen.

I sagen om de altaner, der blev monteret før en godkendelse, erkender Casper Knudsen, at der er sket en fejl, og at de burde have ventet. Det samme erkender han i sagen om Rahbekshus, hvor de bestilte altaner altså afveg fra det aftalte design på prøvealtanen.

- Vi fik lavet en fejl i bestillingen og har fået ændret på et par detaljer. Derved er altanerne ikke helt efter den tilladelse, der er givet. Men det er selvfølgelig ikke noget, vi løber fra. Det er vores ansvar, og det er vores pligt at bygge det, der er tilladelse til. Og det vil vi selvfølgelig også gøre, siger Casper Knudsen.

Han mener dog ikke, at der er tale om systematiske fejl. Han erkender, at de altaner, han bestiller forud, sker systematisk, men fejlene er ikke systematiske.

- Det er ikke sidste gang, vi har forproduceret. Vi har altid gjort det, og vi kommer til at gøre det igen. Jeg må bestille, når det passer mig. Jeg skal bare hænge dét op, der er givet tilladelse til, og det vil jeg også meget gerne gøre, siger Casper Knudsen.

Han håber på, at han kan finde en løsning sammen med kommunen.

- Vi skal lave altaner mange år endnu, også med Frederiksberg Kommune, så vi bliver nødt til at finde melodien igen. Det håber jeg på, vi kan. 

Endnu ingen afgørelse

Sagen er flere gange blevet drøftet på rådhuset. I første omgang stemte By-og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune for at opføre altanerne på Rahbekshus på trods af fejlene. Da sagen blev drøftet på et møde i byrådet, blev de dog enige om, at sagen igen skal drøftes i udvalget.

Det sker mandag den 22. marts. Her skal partierne så igen tage stilling til, om de 52 altaner skal monteres, eller om altanerne skal laves om. 

Derudover holder kommunen og Altan.dk møde fredag for at drøfte det videre forløb i de 14 sager.