Klage over rektor på Sorø Akademi afvises af ministerium

Børne- og Undervisningsministeriet afviser en klage af rektor på Sorø Akademi i forbindelse med håndtering af en voldtægtssag fra sidste år.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Børne- og Undervisningsministeriet afviser foreløbigt en klage af rektor på Sorø Akademi, Kristian Jacobsen, i forbindelse med håndteringen af en voldtægtssag fra sidste år.

En dengang 17-årig pige anmeldte en nu 19-årig mandlig klassekammerat for voldtægt. Der var rejst tiltale for to forhold om voldtægt, som skulle have fundet sted i maj og juli sidste år.

quote Det, der står i den afgørelse, er rent sludder

Kirsten Ketscher, ekspert i offentlig forvaltning.

Men i oktober måned blev den 19-årige mand frifundet for anklagerne om voldtægt ved Retten i Næstved, og kvinden er i december i år blevet sigtet for falsk anmeldelse og falsk forklaring i retten. 

Meldt til politiet

Mandens daværende forsvarer, Julie Stage, har klaget til Børne- og Undervisningsministeriet over skolens rektor og bestyrelse for håndtering af voldtægtssagen. 

Der skulle angiveligt være gået to måneder fra, at pigen fremsatte voldtægtsanklagen til, at rektor på Sorø Akademi anmeldte sagen til politiet.

I stedet for at anmelde sagen med det samme, besluttede rektoren at holde mæglingsmøder med de to elever.

Ifølge Julie Stage er det i strid med loven, at voldtægtsanklagen ikke blev indgivet med det samme, da rektor blev bekendt med den. 

Derfor anmeldte Julie Stage i september rektor Kristian Jacobsen til politiet for at have tilsidesat den skærpede underretningspligt i servicelovens paragraf 153, stk. 1, nr. 4. Bestemmelsen er sanktioneret i straffeloven med en strafferamme på op til et års fængsel for skoleledere. 

Rektoren er også blevet politianmeldt for at have udsat den mandlige elev for ulovlig tvang ved at presse ham til at deltage i to måneders langt mæglingsforløb med den kvindelige elev.

Julie Stage har også klaget til Børne- og Undervisningsministeriet over Kristian Jacobsen, fordi han efter den mandlige elevs opfattelse 'har handlet groft i strid med sine forpligtelser som rektor i forbindelse med sin håndtering af en voldtægtsanklage'.

Klagerne handler om:

Tilsidesættelse af underretningspligten og forpligtelsen til at anmelde sagen til politiet så snart, rektoren kendte til sagen. At skolens bestyrelse ikke sikrede, at der var arbejdsgange og retningslinjer på skolen, som gjorde, at de ansatte var klar over, hvordan for eksempel voldtægtsanklager skulle håndteres. 

Og til sidst har hun klaget over, at rektoren har overtrådt straffelovens paragraf 260 om ulovlig tvang mod den 19-årige mand i forbindelse mæglingen mellem ham og kvinden, der fremsatte anklagen.

Landets eneste statsgymnasium

Sorø Akademi er det eneste statsgymnasium i Danmark og er derfor en underordnet myndighed til Børne- Og Undervisningsministeriet. Landets øvrige gymnasier er enten selvejende institutioner eller privatskoler.

Sorø Akademis overordnede myndighed, Børne- og Undervisningsministeriet og kammeradvokaten, har, efter fem måneders behandling, svaret på klagen og afviser, at rektoren og skolens bestyrelse var forpligtet til at politianmelde sagen med det samme. 

I svaret står der, at skolen er under statslig forvaltning og derfor ikke er forpligtet til at indgive en politianmeldelse i anledning af formodet strafbart forhold begået af private (den nu frifundne elev).

Læs også
Kvinde sigtes for at lyve om voldtægt
Læs også
Kvinde sigtes for at lyve om voldtægt

Og den vurdering er Julie Stage uenig i.

- Det er lodret forkert. Sorø Akademi er underlagt samme speciallovgivning som alle andre skoler. Herunder servicelovens skærpede underretningspligt, så rektor og bestyrelsen var forpligtet til at indgive en politianmeldelse, siger Julie Stage, tidligere forsvarsadvokat for den 19-årige mand.

- Selvom det er en myndighed, er det også en skole, og der gælder et sæt regler for skoler, herunder for, hvordan disse skal håndtere mistanke om seksuelle krænkelser mod mindreårige, siger hun.

Ministeriet vurderer også, at det faktum, at Kristian Jacobsen udeladelse af at underrette myndighederne om voldtægtsanklagen 'må vurderes at bero på det oplysningsgrundlag, som han havde på daværende tidspunkt', herunder, fordi kvindens forældre ønskede en konfliktmægling og ikke en anmeldelse.

Ministeriets ansvar

Det fremgår også af svaret fra ministeriet, at bestyrelsen ikke havde beføjelse eller forpligtelse til at føre tilsyn med Sorø Akademi eller sikre, at der var udarbejdet retningslinjer til håndtering af tilfælde, hvor der er mistanke om seksuelle overgreb mod mindreårige elever på skolen. 

Dette skyldes ifølge ministeriet, at Sorø Akademi er ejet af Børne- og Undervisningsministeriet, som derfor har et direkte instruktions- og tilsynsansvar over for skolen.

quote Det er lodret forkert. Sorø Akademi er underlagt samme speciallovgivning som alle andre skoler

Julie Stage, forsvarer

Selvom ministeriet kommer med de her konklusioner, ser Julie Stage ikke for sig, at sagen er lukket endnu.

- Ministeriet kan ikke selv afgøre, om det der er sket, er i overensstemmelse med loven og lukke sagen. De kan med andre ord ikke bare frifinde sig selv og deres eget gymnasium. Sagen lukker ikke her, siger Julie Stage.

Ekspert: Det er rent sludder

Kirsten Ketscher, der er ekspert i offentlig forvaltning, har udtalt således til Ekstra Bladet:

- Det, der står i den afgørelse, er rent sludder. Men jeg må tolke det sådan, at ministeriet forsøger at skubbe ansvaret fra sig, siger Kirsten Ketscher til Ekstra Bladet.

Hun undrer sig over, at Sorø Akademi fritages i spørgsmålet om den forsinkede politianmeldelse af voldtægtssagen.

Hun sammenligner det med sager fra Herlufsholm Kostskole, hvor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har været kritisk over for skolens ledelse, fordi de i flere sager med mistanke om voldtægt af mindreårige elever helt undlod at foretage politianmeldelse, ifølge Ekstra Bladet.

Kirsten Ketcher siger således til Ekstra Bladet:

- Det hænger ikke sammen. De to skoler og deres ledelser er underlagt den samme lovgivning, siger Kirsten Ketscher.

Hun er ikke er enig i ministeriets argumenter om, at det gør en forskel, at Sorø Akademi skiller sig ud ved at være en myndighed under Børne- og Undervisningsministeriet ansvarsområde, skriver Ekstra Bladet.

TV2 ØST har forsøgt at komme i kontakt med Kirsten Ketscher, men er ikke kommet igennem.

Læs også
Ung mand frifundet i sag om voldtægter af klassekammerat
Læs også
Ung mand frifundet i sag om voldtægter af klassekammerat

Ifølge afgørelsen vil ministeriet ikke forholde sig til de dele af klagen mod rektoren, som understreger, at han har overtrådt straffeloven, fordi politiet stadig efterforsker sagen.

Julie Stage har fremsat et krav om, at den 19-årige mand skal have mulighed for at gå 3.g om på Sorø Akademi. Hun er i dialog med ministeriet omkring det.

- Jeg synes også, de skal give ham en undskyldning, siger Julie Stage.

TV2 ØST har været i kontakt med rektor på Sorø Akademi, Kristian Jacobsen, og han vil kun udtale, at han tager afgørelsen til efterretning.