TV-kameraer skal stoppe hærværk

I perioden januar 2007 til marts 2008 har Sorø Kommune betalt regninger for 402.000 kr. til en lokal glarmester - udelukkende på baggrund af hærværk.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

 

Det er primært gået ud over Borgerskolen og Busterminalen i Sorøs bymidte, Frederiksberg Skole og børnehaven »Ta'fat« i Dianalund, skriver Dagbladet.

De mange tilfælde af hærværk og/eller glasskader har fået kommunen til at diskutere forskellige løsningsforslag, bl.a. kameraovervågning, oplysningskampagner og muligheden for ekstra personale på gaden for eksempel indtil kl. 24.

Det har vist sig at være dobbelt så dyrt at sende en ekstra mand på gaden fremfor at installere tv-overvågning. Det vil koste 51.000 kr. årligt, hvis en servicemedarbejder skal have forskudt tjeneste til kl. 23, mens tv-overvågning af både busterminalen og Borgerskolen kan installeres for 25.000 kr., og Sorøs politikere har derfor besluttet at indføre tv-overvågning på udvalgte steder.

Optagelserne skal som hovedregel kun ske uden for åbningstiden og på tidspunkter, hvor der ikke er personale til stede i eller ved bygningerne. Det vil sige, at der f.eks. på skoler og institutioner kun filmes i aften- og nattetimerne, og optagelsen starter først ved bevægelse i området og stopper igen, når bevægelserne ophører.

Ordningen er blevet godkendt af et næsten enigt byråd, hvor kun SF's Poul Hangler er uenig.

- I SF er vi mod videoovervågning, fordi det er en unødvendig indgriben i den personlige frihed, og vi vil ikke være med til at støtte udviklingen af et overvågningssamfund, siger han. Poul Hangler anbefaler derfor i stedet en øget SSP-indsats og måske en natteravns-ordning.

- Med hensyn til det smadrede glas, så blev læskærmene ved busstoppestedet på Skælskørvej - tæt på hvor jeg selv bor - jo også smadret i sommer, og det viser bare, hvor omfattende det kan risikere at blive, hvis vi vil kontrollere med tv-kameraer.

SSP-funktionen skal medvirke i hele processen, så det sikres, at det kun er de meget belastede steder, der overvåges, og kun, når der er begået kriminelle handlinger, må optagelserne gennemses og videregives til politiet.